kolekcja dendrologiczna

 

 

 

 

 

 

 

Kolekcja roślin drzewiastych i krzewiastych                

                                       

Kolekcja dendrologiczna założona została w 2014 roku. Nasadzono 86 taksonów drzew i krzewów reprezentujących 40 rodzajów. Były to głównie odmiany uprawne pochodzące ze szkółek, rzadziej formy botaniczne. Od założenia liczba taksonów w kolekcji stale rośnie, a główny nacisk położony jest na zgromadzenie przedstawicieli dendroflory rodzimej. Okazy pozyskiwane są z innych ogrodów botanicznych, szkółek, osób prywatnych, a także ze stanowisk naturalnych.

 

Kolekcja dendrologiczna w przestrzeni Ogrodu wydziela się głównie w jego południowo zachodniej części, gdzie prezentowane są drzewa i krzewy iglaste, m.in. z rodzaju Pinus, Sequoidendron, Cryptomeria, Juniperus, Picea. W tej części założono również powierzchnie boru sosnowego.

 

Kolekcja drzew i krzewów liściastych jest rozproszona. Część taksonów rośnie w północnej części Ogrodu uzupełniając kolekcję roślin ozdobnych (m.in. kalopanaks siedmioklapowy, oczar wirgilijski, katalpa bignoniowa, kasztan jadalny, tulipanowiec amerykański), część tworzy niewielkie, barwne lub tematyczne kompozycje (np. rodzaju Sambucus, Cornus)
w różnych częściach ogrodu.

 

Na efekt wykonanych nasadzeń trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, a w międzyczasie zapraszamy do przyjrzenia się roślinom prezentowanym w innych kolekcjach.