ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

 

 

Zapytania ofertowe :

 

1/2017. Zapytanie ofertowe: kosiarka traktorowa

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

2/2017. Zapytanie ofertowe: rozsadniki

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

             formularz ofertowy do pobrania tutaj

             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

3/2017. Zapytanie ofertowe:ziemia, torf, kora

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

4/2017. Zapytanie ofertowe: budowa pomieszczenia gospodarczego

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

             z powodu braku ofert zapytanie zostało nierozstrzygnięte

 

 

5/2017. Zapytanie ofertowe: dostawa roślin

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

             z powodu braku ofert zapytanie zostało nierozstrzygnięte

 

 

6/2017. Zapytanie ofertowe : dostawa roślin
             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj


             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

7/2017. Zapytanie ofertowe : dostarczenie geowłókniny, geokraty oraz szpilek mocujących
             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

8/2017. Zapytanie ofertowe : dostarczenie ziemi ogrodowej oraz kruszywa dolomitowego
             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj
            

             z powodu braku ofert zapytanie zostało nierozstrzygnięte

 

 

9/2017. Zapytanie ofertowe : dostarczenie miniciągnika, przyczepy oraz kosiarki bijakowej

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

             umowa na dostarczenie ciągnika do pobrania tutaj

             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

             protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj

 

 

10/2017. Zapytanie ofertowe: dostarczenie garażu blaszanego wraz z montażem

              zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
              formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

11R/2017. Zapytanie ofertowe: dostarczenie ziemi ogrodowej, torfu oraz kory

                zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
                formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

                z powodu braku ofert zapytanie zostało nierozstrzygnięte