ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

 

 

Zapytania ofertowe :

 

3R/2018. Zapytanie ofertowe: paliki 

               zapytanie ofertowe do pobranie tutaj

               formularz ofertowy do pobrania tutaj

              

 

2R/2018. Zapytanie ofertowe: dostarczenie ziemi ogrodowej, torfu odkwaszonego, kory

               zapytanie ofertowe do pobrania tutaj

               formularz ofertowy do pobrania tutaj

               protokół z otwarcia ofert tutaj

 

 

1R/2018. Zapytanie ofertowe: regały magazynowe

               zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
               formularz ofertowy do pobrania tutaj

               protokół z otwarcia ofert tutaj