Lasy

 

 

 

 

 

 

 

Las    

                                                                                                                                        

Zadrzewienia na terenie Ogrodu mają różne pochodzenie – część drzewostanu była nasadzana, część powstała spontanicznie, z gatunków lekko nasiennych, pionierskich które pojawiły się w wyniku sukcesji wtórnej na wylesionym terenie poeksploatacyjnym. W drzewostanie Ogrodu dominuje klon zwyczajny i jawor oraz jesion wyniosły, pospolicie występuje również brzoza zwyczajna, lipa drobnolistna – gatunki rozsiewane przez wiatr (anemochory). Do zdecydowanie rzadszych należą wiązy, graby, w kilku miejscach można spotkać buki.

 

Gdyby cofnąć się w czasie do okresu przed rozwojem rolnictwa i eksploatacji wapienia oraz galmanu, na tym terenie zastalibyśmy prawdopodobnie las bukowy, podobny do lasu rezerwatu przyrody Segiet w niedalekiej Suchej Górze. W drzewostanie dominowałby buk zwyczajny, a w runie kwitły wiosną liczne geofity.

 

Wybrane fragmenty lasu w Ogrodzie są powoli przekształcane w zbiorowiska nawiązujące do grądów i buczyn. W tym celu dosadzane są buki, drzewostan jest przerzedzany, usuwane są drzewa obce dla tych typów lasów (np. modrzew), zwłaszcza gatunki obcego pochodzenia (np. robinia akacjowa, kasztanowiec). Część lasu w Ogrodzie jest pozostawiona swojemu losowi, aby wymiana gatunków nasadzonych niezgodnie z siedliskiem dokonała się sama. Poza zmianami w drzewostanie przebudowywany jest również skład gatunkowy runa – dosadzane są głównie geofity (rośliny spędzające zimę w postaci organów podziemnych – bulw, kłączy, cebul, zakwitają wczesną wiosną korzystając ze światła docierającego do dna lasu).

dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans
bóbr zamieszkał w części wierzbowej ogrodowego lasu
zawilec żółty Anemone ranunculoides
dzik przygląda się wchodzącym do Ogrodu
czosnek niedzwiedzi Allium ursinum