REGULAMIN ZWIEDZANIA OGRODU

REGULAMIN ZWIEDZANIA OGRODU

 

 1. Udostępnianie terenu Ogrodu Botanicznego dla zwiedzających jest nieodpłatne.
 2. Ogród jest udostępniony Zwiedzającym od świtu do zmierzchu całorocznie.
 3. Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
 4. Rowerzyści mogą poruszać się po ogrodzie z zastrzeżeniem zachowania należytej ostrożności.
 5. W czasie opadów deszczu, burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić ogród.
 6. Na terenie ogrodu znajduje się pasieka – nie należy podchodzić do uli, osoby uczulone prosimy o ostrożność.
 7. Prosimy o prowadzenie psów na smyczy ze względu na powtarzające się zniszczenia nasadzeń i wysiewów.
  Właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
 8. Część roślin na terenie ogrodu jest trująca/parząca itp. O szczególną uwagę prosimy zwłaszcza opiekunów dzieci.
 9. Na terenie ogrodu zabronione jest:

- zrywanie i niszczenie roślin lub ich części oraz grzybów,

- pozyskiwanie roślin, sadzonek, nasion, zarodników bez zezwolenia Dyrektora Ogrodu,

- wprowadzanie roślin, sadzonek, nasion bez zezwolenia Dyrektora Ogrodu. Ogród może przyjąć materiał rozmnożeniowy, ale jego oznaczenie, lokalizacja i opis podlegają nadzorowi botanika,

- używanie otwartego ognia, w tym grilla,

- poruszanie się quadem, samochodem, motocyklem itp., za wyjątkiem służb komunalnych, ratowniczych i pojazdów związanych z utrzymaniem ogrodu,

- wchodzenie do zbiorników wodnych (również kąpanie psów w zbiornikach),

- niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, oznaczeń roślin, ogrodzeń, zaśmiecanie terenu ogrodu,

- prowadzenie działalności handlowej przed Ogrodem i na jego terenie oraz odpłatnych zajęć edukacyjnych bez uzgodnienia z Dyrekcją.