historia ogrodu

           Historia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie jest, jak na razie, krótka – jest to jeden z najmłodszych ogrodów botanicznych w Polsce. W 2009 roku Gmina Radzionków i Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń podpisały porozumienie o utworzeniu ogrodu botanicznego na terenie Księżej Góry. Przeznaczono na ten cel 16 hektarów terenu, który obejmował nieczynne kamieniołomy, fragmenty zadrzewień, muraw, nieużytków, pól uprawnych i zbiorniki wodne.

 

      W roku 2010 utworzono pierwszą kolekcję - muraw ciepłolubnych. W roku 2012 przygotowano infrastrukturę pod zmiennowilgotne łąki, które w kolejnym roku przeniesiono z terenu lotniska w Pyrzowicach w ramach kompensacji przyrodniczej. Wtedy też rozpoczęto prace związane z tworzeniem pozostałych kolekcji: dendrologicznej, sadowniczej, roślin ozdobnych oraz łąk, a także budową – budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, dróg, ścieżek spacerowych, oświetlenia oraz ogrodzenia ogrodu. Prace te zostały zakończone w listopadzie 2014 roku.

 

           W maju 2015 odbyło się uroczyste otwarcie Ogrodu oraz działającej przy nim Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej.

 

 

budowa infrastruktury pod kolekcje siedliskowe (październik 2012)
budowa basenów pod zmiennowilgotne łąki (maj 2013)
wybudowana infrastruktura pod łąki zmiennowilgotne (maj 2013)
przenoszenie roślinności łąkowej z lotniska w Pyrzowicach (maj 2013)
wycinka i zbrojenie terenu pod kolekcje ozdobne (grudzień 2013)
budowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej (styczeń 2014)
przygotowywanie terenu pod kolekcje roślin ozdobnych (luty 2014)
budowa kolekcji roślin ozdobnych (luty 2014)
przygotowywanie terenu pod łąki kwietne (luty 2014)
budowa ścieżki (luty 2014)
budowa sadu (marzec 2014)
budowa ścieżek (marzec 2014)
budowa ścieżek (marzec 2014)
nasadzenia w sadzie (marzec 2014)
nasadzenia różaneczników (kwiecień 2014)
sad przy wejściu głównym (kwiecień 2014)
kolekcja roślin ozdobnych (kwiecień 2014)
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej (czerwiec 2015)