Roślinność wodno-błotna

 

 

 

 

 

 

Roślinność wodno-błotna   

                                                                                                       

 Roślinność wodno-błotna rozwija się spontanicznie w zbiornikach wodnych znanych jako „Matyjas” i „Ober”. Znajdują się one 
w zachodniej części Ogrodu. Kiedyś były to ulubione miejsca rodzinnych pikników i kąpieli, obecnie wypłycone i zarośnięte służą głównie przyrodzie. Zbiorniki powstały w miejscu działającej w XIX wieku kopalni Mathias (Maciej). Zasilane są wodą gruntową.

Skład gatunkowy kolekcji  wykazuje dość dużą dynamikę związaną  m.in. z wyraźnymi wahaniami poziomu wody.