Zgłaszanie nadużyć i nieprawidłowości POIiŚ

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIiŚ 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub przez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.