OPISY WARSZTATÓW

Poniżej prezentujemy krótkie opisy wszystkich (prawie) warsztatów prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Jako, że dbamy o wysoki poziom merytoryczny naszych warsztatów i do współpracy zapraszamy specjalistów w swoich dziedzinach, nierzadko pracujących również zawodowo w innych instytucjach, niektóre z warsztatów są dostępne tylko w wybrane dni tygodnia. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego tematu i odpowiemy na wszelkie pytania. A może chcieliby Państwo zrealizować przy naszej pomocy jakiś inny temat? Z przyjemnością podejmiemy wyzwanie.

Zapraszamy do kontaktu: 534 99 45 77(6) lub j.gora@gmail.com, ogrodradzionkow@sibg.org.pl.

 

 BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Podczas wędrówki w terenie uczestnicy poznają bogactwo siedlisk Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Las, łąki, murawa napiaskowa, zbiorniki wodne, tradycyjny sad owocowy, pola uprawne, zarośla typu czyżnia i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.

 

BIOINDYKATORY

Zajęcia poświęcone ocenie stanu środowiska za pomocą organizmów żywych. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać organizmy,  które będą informowały o obecności lub braku zanieczyszczeń. Zajęcia  podzielone są na dwie części: teoretyczno-laboratoryjną oraz  terenową. W pierwszej części – prowadzący zaprezentuje okazy i  zdjęcia bioindykatorów oraz zapozna uczestników z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Następnie przewidziany jest spacer po ogrodzie i wyszukiwanie organizmów wskaźnikowych – bioindykatorów.

 

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DENDROLOGIEM - NASZE DRZEWA (SPACER Z DENDROLOGIEM)

Uczestnicy podczas warsztatów terenowych uczą się rozpoznawania kilkunastu gatunków drzew i krzewów Księżej Góry w ich naturalnym środowisku. Poznają ich cechy charakterystyczne oraz ciekawostki ich dotyczące. W czasie warsztatów dzieci i młodzież są ukierunkowani na właściwe zachowanie w lesie, obserwują przyrodę wszystkimi zmysłami, rozumieją znaczenie drzew w przyrodzie i w życiu człowieka. Warsztaty wymagają sporej aktywności uczestników, którzy podczas dendrologicznego spaceru wypełniają karty pracy, dokonują pomiarów drzew i biorą udział w mini-konkursach. Warsztaty mogą być realizowane także zimą - wówczas uczymy się rozpoznawania gatunków drzew w stanie bezlistnym (co nie jest aż takie trudne...).

 

 JESIENNA DENDROLOGIA

Warsztaty stacjonarne, w sam raz na jesienne pluchy. Edukator w atrakcyjny sposób wprowadza uczestników w świat dendrologii - podczas zajęć powstaje wspólny zielnik, który można zabrać z sobą do klasy. Uczniowie po kształcie liści uczą się rozróżniać podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz poznają ich owoce. Zajęcia obfitują w wiele ciekawostek, jest też mini-konkurs z nagrodami.

 

 CO W OGRODZIE PISZCZY

Część terenowa to naukowy spacer po ogrodzie połączony ze zbiorem próbek, które następnie są oglądane pod binokularami lub mikroskopami w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Podczas spaceru staramy się wypatrywać ciekawych gatunków roślin oraz zwierząt i śladów przez nie pozostawionych – uczymy się je rozpoznawać i poznajemy ciekawostki na ich temat. Warsztaty bazują na naturalnej aktywności dzieci i ich ciekawości otaczającego świata, angażują wszystkie zmysły. Warsztaty z powodzeniem mogą być prowadzone od stycznia do grudnia i przebiegają nieco odmiennie w zależności od pory roku. 

 

 OGRODOWY MILDEFULLNES CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ

Zajęcia terenowe przeznaczone dla osób w każdym wieku, mające na celu pobudzić zmysły uczestników i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku

 

 ZIELONY SURWIWAL

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyc sie wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

 

 

 ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

Warsztaty odbywają się w bogato wyposażonej pracowni mikroskopowej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. W zależności od wieku uczestnicy poznają budowę i działanie różnego typu mikroskopów, przeprowadzają obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów, a także pod nadzorem prowadzącego uczą się samodzielnie wykonywać preparaty. Idealne uzupełnienie szkolnego programu. Uwaga! Pracownia mikroskopowa posiada 16 stanowisk. 

 

 OGRÓD DLA ZAPYLACZY, ZAPYLACZE DLA OGRODU (Z ŻYCIA PSZCZÓŁ)

Warsztaty przybliżające życie pszczół z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z budową ula, pracami oraz wyposażeniem pszczelarza i obserwują budowę pszczoły pod lupą lub binokularami. Zdobywają informacje na temat struktury roju, rozwoju pszczół, zapylania kwiatów oraz poznają wiele ciekawostek z życia w ulu. Podejmowane jest zagadnienie roli zapylaczy w świecie. W sezonie kwiecień - wrzesień warsztaty przewidują także wizytę w ogrodowej pasiece oraz zwiedzenie kolekcji roślin miododajnych. Warsztaty dla najmłodszych obejmują zajęcia artystyczne.

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW?

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych (od lipca) i niesieciowych (od maja) w trakcie spaceru po ogrodzie. A w przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

 JAJKOLOGIA

Warsztat składa się z prelekcji (prezentacja multimedialna) oraz z części pokazowo-eksperymentalnej. Omawiane są następujące zagadnienia: budowa jajka, rozwój zarodka w jaju, różnorodność jaj w świecie przyrody, przystosowania w budowie jajek do strategii życiowych organizmów, a także na co zwracać uwagę przy kupnie jajek i co oznaczają opisy na jajkach w sklepach. A ponadto liczne jajeczne ciekawostki. Warsztaty uatrakcyjnia seria naukowych pokazów i eksperymentów z jajkiem w roli głównej. Fakultatywnie w okolicach Wielkanocy omawiane jest jajko jako symbol Wielkanocy, rodzaje pisanek i metody wykonywania zdobionych jajek wielkanocnych.

 

 ROŚLINY UŻYTKOWE

Warsztaty stacjonarne lub stacjonarno-terenowe, dedykowane uczniom szkoły podstawowej (głównie klasom młodszym). Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki zbóż, roślin strączkowych oraz oleistych - do ich dyspozycji są zasuszone rośliny, plansze oraz nasiona w słoikach, ponadto słoma oraz siano. Prowadzący przybliża informacje dotyczące tych roślin wskazując również ich użyteczność. Następnie uczestnicy wyklejają nasiona na specjalnych planszach, które zabierają z sobą do domu jako swoistą "ściągawkę" oraz przypasowują popularne produkty do roslin, z których powstały. Wykonują także  proste eksperymenty. W sprzyjajacych warunkach pogodowych i odpowiedniej porze roku część zajęć odbywa się na terenie ogrodu - w sadzie oraz przy rozsadnikach.

 

 ŚWIATŁO I BARWA

Warsztaty stacjonarne. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat fizyki poprzez zabawę i ukazanie czym jest kolor. Głównym aspektem zajęć jest uświadomienie różnic pomiędzy powstawaniem kolorów podczas mieszania różnych barw światła (system RGB), a mieszaniem pigmentów (system CMYK). Uczestnicy podczas zajęć samodzielnie przeprowadzają eksperymenty rozszczepienia światła białego w pryzmacie, przebiegu i odbicia wiązki lasera, sprawdzają jaki efek daje mieszanie pigmentów z farb, a jaki światła o różnych barwach, oraz zapoznają się z działaniem filtrów. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i kazdorazowo dostosowane są do ich wieku.

 

 O WODZIE I LODZIE

Warsztaty odbywają się w sali laboratoryjnej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej i są dedykowane starszym grupom przedszkolnym oraz uczniom klas 1 – 3 szkół podstawowych.

Składają się z elementów pokazowych oraz eksperymentalnych. Pozwalają na zrozumienie wielu zjawisk związanych z przemianami woda – lód. Uczestnicy zapoznają się z przyrządem pomiarowym jakim jest termometr oraz uczą się odczytywać temperaturę i interpretować wydarzenia związane z jej zmianami. Podczas eksperymentów dzieci poznają różnice w zamarzaniu wody słodkiej i słonej, zastanawiają się jakie skutki przyniosłoby stopienie lodów Arktyki i Antarktydy oraz przyglądają się górom lodowym. Jednym z celów warsztatów jest zachęcenie do samodzielnego eksperymentowanai w domu. Na zakończenie przewidziano zabawę zwiazaną z wodą.

 

 OD KWIATU DO OWOCU

Warsztaty przygotowane dla zerówki oraz klas I - III SP, które prosty i ciekawy sposób pokazują jak powstają owoce (ręce dzieci są przy tym zajęte). Omawiana jest budowa kwiatu oraz rola pszczół w zapylaniu. Podczas zajęć przyglądamy się różnym owocom i nasionom, w tym także przy użyciu binokularów. W miarę możliwości (pora roku, pogoda) część zajęć odbywa się na terenie ogrodu - obserwacje kwitnących lub owocujących gatunków dzikich oraz uprawnych.

 

 

 

 

 OGRODOWE LABORATORIUM - dla uczniów klas VI - VII SP, gimnazjów i szkół średnich

Warsztaty chemiczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Do wyboru następujące tematy:

  1. Kwasy
  2. Wodorotlenki
  3. Sole
  4. Rozdzielanie mieszanin
  5. Metale i korozja
  6. Woda
  7. Węgiel i jego związki z wodorem
  8. Alkohole, estry i kwasy
  9. Tłuszcze, białka i cukry.

 

 OGRODOWE LABORATORIUM DLA NAJMŁODSZYCH - KOLOROWA CHEMIA: KWASY I ZASADY

Warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas I - V SP (prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym) ukazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy sami wykonują część doświadczeń chemicznych, a uzupełnieniem są pokazy, które demonstruje prowadzący z pomocą wybranych osób. Wszystkie doświadczenia i pokazy są omawiane i tłumaczone zrozumiałym, dostosowanym do poziomu uczestników, językiem. Uczestnicy zapoznają się z przyrządami laboratoryjnymi służącymi do pomiarów pH oraz samodzielnie wykonują pomiary, a także interpretują wyniki.

Ograniczeniem jest wielkość sali laboratoryjnej przewidzianje na 16 osób, maksymalnie 20. 

 

 OGRODOWE LABORATORIUM DLA NAJMŁODSZYCH - MOJE WŁASNE MYDEŁKO

Warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas I - V SP (prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym) ukazujące pachnącą stronę chemii. Uczestnicy wykonują mydełka glicerynowe, które zabierają z sobą do domu. Zdobywają przy tym wiedzę z zakresu surowców kosmetycznych. W drugiej części zajęć wykonują nieskomplikowane doświadczenia chemiczne i przyglądają się pokazom. Wszystkie doświadczenia i pokazy są omawiane i tłumaczone zrozumiałym, dostosowanym do poziomu uczestników, językiem. 

 

 ILE ŻYCIA W MARTWYM DREWNIE?

Co to jest drzewo a co drewno? Czy drzewo umierając staje się bezużytecznym elementem lasu czy wręcz przeciwnie? Komu jest potrzebne? Jakich ma mieszkańcow? Te i inne zagadnienia spróbujemy rozwiązać w praktyczny sposób właśnie podczas tych warsztatów. Przyjrzymy się z bliska nie tylko drzewu, ale i innym gatunkom roślin, a także zwierząt.

  

 WYPRAWA Z DINOZAUREM

Warsztaty przyrodnicze przeznaczone dla przedszkolaków, zwłaszcza tych najmłodszych. Nie wymagają dobrej kondycji, gdyż odbywają się w najbliższym otoczeniu Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej - w parku na Księżej Górze oraz w Stacji. Uczestnicy wyruszają na wyprawę szukając listów pozostawionych przez dinozaura Radzia. Poznają kierunki świata, przyrodę oraz geologię, prowadzą obserwacje z użyciem przyrządów optycznych, szukają skarbu, a na zakończenie wykonują zadanie plastyczne i otrzymują miłą pamiątkę.

 

 MALI OGRODNICY
Polecamy wiosną lub wczesnym latem dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. Warsztaty składają się z czterech części: pogadanka nt. pracy ogrodnika (m.in. praktyczne poznawanie ogrodniczych narzędzi), obserwacje mikroskopowe lub przy uzyciu lupy nasion i części roślin, posianie nasion wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu oraz pomalowanie farbami gipsowego kwiatka-pamiątki.

 

WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI

Praktyczne warsztaty ekologiczne dedykowane przedszkolakom. Wyjaśniają co to jest segregacja śmieci i po co się ją stosuje, w formie zabawy uczą jak poprawnie segregować smieci. Wyjaśniają przy tym z jakich materiałów są zrobione różnorodne przedmioty oraz co to jest recykling i opakowania wielokrotnego użytku. Celem jest zaszczepienie nawyku segregacji i wzbudzenie troski o dobro środowiska. 

 

TROPICIELE PRZYRODY

Są to najbardziej zróżnicowane warsztaty, przeznaczone zwłaszcza dla najmłodszych uczestników, bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. W maksymalny sposób wykorzystują wszelkie dostępne przyrządy i narzędzia, tak aby móc w pełni zaangażować się w warsztaty i samodzielnie tropić tajemnice natury. Uczestnicy korzystają z przyrządów optycznych (np. lupa, lornetka) oraz pomiarowych (np. pehametr), a także określają kierunki świata za pomocą kompasu. Tematyka warsztatów jest odpowiednia do pory roku, sezonowa czyli podczas każdej wycieczki inna. Takie, które w danej chwili są najbardziej interesujące, możliwe do zaobserwowania, np. gody płazów, zakwitanie roślin związanych z fenologią, pojawianie się pewnych grup zwierząt itp., a które nie są wpisane w pozostałe warsztaty terenowe, bo pojawiają się i znikają zbyt szybko.

 

 TROPEM LEŚNYCH TAJEMNIC

Przyrodnicza gra terenowa w harcerskim stylu. Dynamiczne warsztaty, które wspaniale integrują klasę. Uczestnicy podzieleni na grupy wyruszają z mapą w ręku do ogrodu. Muszą odnaleźć w terenie kolejne punkty i rozwiązać czekające tam na nich zadania. Dobrze się bawiąc, zdobywają wiedzę przyrodniczą. Na najlepszych czekają mini-nagrody. Polecamy również inne scenariusze naszych gier terenowych - wystarczy zapytać.

 

 

 OWADY WOKÓŁ NAS

Warsztaty zapoznają ze światem owadów, które zwykle spotykamy w naszym sąsiedztwie. Niektóre lubiane, na przykład motyle, inne mniej - komary... Warsztaty rozpoczyna krótka prelekcja przybliżająca różnorodność świata owadów, ich budowę i odżywianie oraz cykl rozwojowy na przykładzie motyla. Bliżej omawiane są owady pożyteczne występujące w ogrodzie, ich rola w tępieniu szkodników oraz zapylaniu kwiatów. Następnie uczestnicy wyruszają w teren na bezpośrednie obserwacje owadów oraz zapoznają się z roślinami miododajnymi. Zakończeniem zajęć są obserwacje mikroskopowe.

 

PTASI ŚWIAT

Uczestnicy uzbrojeni w lornetki oraz atlas ptaków wraz z ornitologiem wyruszają na poszukiwania. Tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszego przewodnika nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiłby w pasjonujący sposób opowiezieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek.

 

 SKRZYDLATE, WEŁNIANE

Warsztaty artystyczne z akcentem ornitologicznym. Uczestnicy tworzą z wełny i drutu ptaszki przestrzenne. Pomysły opierają na bazie istniejących w rzeczywistości gatunków ptaków, poznanych podczas zajęć albo tworzą całkiem nowe, fantazyjne i nieistniejące w przyrodzie. Warsztaty umilą ptasie głosy.

 

 DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU

Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warszatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

 

 MOJE DRZEWO ŻYCIA

Warsztaty o charakterze artystycznym połączone ze spacerem po Ogrodzie. Na zajęciach zostanie przedstawiony krótki rys historyczny terminu oraz odniesienie do wierzeń. Uczestnicy wyszukają swoje drzewa życia na terenie ogrodu. Następnie przedstawione zostaną reprodukcje przedstawiające „drzewo życia” w twórczości artystycznej na przestrzeni wieków (główne inspiracje sztuką sakralną oraz twórczością Gustva Klimta). Warsztaty są okazją do poznania trzech technik malarskich (pointylizm, monotypia, technika malowanie alternatywnymi narzędziami), a na zakończenie uczestnicy wykonają swoje własne prace malarskie.

 

 WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Warsztaty odbywają się w terenie oraz w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej gdzie uczestnicy korzystają z dobrze wyposażonej pracowni mikroskopowej lub/oraz sali laboratoryjnej. Rozpoczynają się krótkim wyjściem w teren celem poznania zbiorników wodnych oraz pobrania próbek. Uczestnicy uczą się praktycznej obsługi przyrządów pomiarowych oraz obserwacyjnych. Samodzielnie przygotowują preparaty oraz przeprowadzają badania fizyko-chemiczne wody, wypełniają karty pracy. W razie bardzo złych warunków pogodowych warsztaty są możliwe do przeprowadzenia w całości w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej.

 

 Z PRZEWODNIKIEM PO OGRODZIE

Oprowadzenie po ogrodzie ma formę spaceru z przewodnikiem, który zapoznaje zwiedzających z poszczególnymi kolekcjami ogrodu, przybliża historię powstania ogrodu i w przystępny sposób udostępnia swoją wiedzę dotyczącą roślin oraz zwierząt występujących na terenie ogrodu. Lekka i ciekawa forma warsztatów, szczególnie polecana wszystkim, którzy pojawiają się w ogrodzie po raz pierwszy, ale także tym, którzy bywając w ogrodzie we własnym zakresie, chcieliby się coś więcej o nim dowiedzieć. Warsztaty polecane raczej grupom starszym wiekiem ze względu na mało dynamiczny charakter.

 

 O CHOINKACH I INNYCH ROŚLINACH ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM

Warsztaty polecane szczególnie w okresie okołoświątecznym, ale nie tylko. Wyjaśniają różnicę pomiędzy choinką a drzewem iglastym, przybliżają rodzime gatunki drzew iglastych (świerk, sosna, jodła, jałowiec, cis) oraz inne rośliny związane z tradycją Bożego Narodzenia („gwiazda betlejemska”, jemioła, ciemiernik, ostrokrzew). Warsztaty, poza dawką solidnej wiedzy, obfitują w liczne ciekawostki. Rozpoczynają się prelekcją, po której następuje część praktyczna mająca na celu naukę rozpoznawania iglaków po gałązkach i szyszkach, a kończą quizem przyrodniczym. Przy dobrej pogodzie w ramach warsztatów można zaplanować także krótką wizytę na terenie ogrodu botanicznego. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych – młodsi uczestnicy mają skróconą część prelekcyjną, a na zakończenie wykonują ozdobę świąteczną z naturalnych materiałów.

 

 MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY

Uczestnicy zapoznają się z problemami na jakie natrafiają w zimowym okresie różne grupy zwierząt i jak sobie z nimi radzą. Dowiadują się co zimą robią owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, komu należy pomóc i jak mądrze to zrobić. Warsztaty obfitują w liczne ciekawostki oraz zabawy i wymagają od grupy podjęcia aktywności. Na zakończenie przewidziane są obserwacje ptaków przy karmniku oraz spacer do pobliskiego paśnika, a także poszukiwanie tropów zwierząt na terenie ogrodu botanicznego. Proponuje się przyniesienie z sobą ziaren oraz warzyw, tak aby dzieci mogły osobiście dosypać pokarm w karmniku i paśniku. (* wyjście w terenprzy dobrej pogodzie, a w razie złych warunków atmosferycznych wykonanie tropów w masie solnej)              

 

 ZIMOWY SURWIWAL

Tylko dla odważnych! A tak naprawdę dla wszystkich – wystarczy dobry ubiór. Jest to kontynuacja cieszących się dużym powodzeniem warsztatów „Zielony surwiwal”, tym razem w krajobrazie zimowym. Podczas zajęć uczestnicy wykonują różne zadania ucząc się współpracować w grupie, budują schronienie oraz samodzielnie, bez użycia zapałek, rozpalają ognisko. Można zabrać z sobą swoje kiełbaski i zakończyć warsztaty ich upieczeniem

 

 PROJEKT POLARNY

Eko warsztaty prowadzone przez artystkę plastyka, w których motywem przewodnim są zwierzęta polarne oraz nietypowe techniki malarskie. Dzieci będą tworzyć krajobraz zimowy. W ten sposób poznają techniki zdobienia papieru i zastosują je do stworzenia tła (odbijanie folią bąbelkową, barwienie krepiną, rysowanie świecą lub sypanie solą na akwarelce... do wyboru). Później namalują nowymi technikami zwierzęta żyjące w klimacie polarnym (pingwiny, niedźwiedzie, foki) i dowiedzą się gdzie te zwierzęta żyją. Mogą też ozdobić prace domkami eskimoskimi.

 

 PO DNIE MEZOZOICZNEGO MORZA

Warsztaty terenowe o charakterze geograficzno-geologicznym. Uczestnicy zostają zapoznani z geologią, geomorfologią oraz stratygrafią terenu Księżej Góry w Radzionkowie (w tym także terenu ogrodu botanicznego). Poza nabyciem umiejętności rozpoznawania skał budujących Księżą Górę, uczestnicy dowiadują się o wielu wydarzeniach, które miały miejsce na tym terenie w odległej przeszłości. Ponadto uczą się posługiwać sprzętem geologicznym. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych i w interesujący sposób uświadamiają wartość przyrodniczą terenów poeksploatacyjnych oraz uczulają na potrzebę ich ochrony. Najmłodsi wędrują po dnie morza wspólnie z dinozaurem Radziem.

 

 SKAŁY I MINERAŁY

Geologiczne warsztaty stacjonarne. Pod kierunkiem zawodowego geologa uczestnicy uczą się rozpzonawać najpospolitsze oraz najciekawsze skały i minerały. Poznają ich budowę i pochodzenie. Do dyspozycji mają bogaty materiał skalny, odczynniki chemiczne oraz drobny sprzęt geologiczny. Idealne uzupełnienie szkolnego programu.