AKTUALNOŚCI

2024-02-26 - KURS SZCZEPIENIA DRZEW OWOCOWYCH

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca 2024 (czwartek) pod numerem telefonu: 536 330 776 lub 534 994 576 w godz. 7.00 – 15.00 /dni powszednie/. Ze względu na specyfikę kursu liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce kursu: Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie ul. Księżogórska 90a (Księża Góra, koło MOSiRu).

 

Szczepienie to jedna z najpopularniejszych metod wegetatywnego rozmnażania roślin. Wbrew pozorom jest ona dostępna dla każdego - wystarczy tylko spróbować. Udostępniamy sprzęt (noże, sekatory etc.) i materiały (zrazy i podkładki), ale zachęcamy też do przyniesienia własnego sprzętu i/lub zrazów z drzew (jabłonie), które chcieliby Państwo zaszczepić.

 

 

2024-02-12 - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

W MARCU ZAPRASZAMY NA:

 

O DRZEWACH NA PRZEDWOŚNIU – dla uczniów klas IV – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Co to jest przedwiośnie i wczesna wiosna? A jak rozpoznawać gatunki drzew, gdy nie mają jeszcze liści? Okazuje się, że to nie takie trudne… Zresztą nie wszystkie drzewa w marcu nie mają liści, a wiele z nich już kwitnie. Zapraszamy, aby przyjrzeć się im z bliska, a przy okazji poszukać oznak nadchodzącej wiosny. Podczas warsztatów nauczymy się rozpoznawania kilkunastu gatunków drzew i krzewów Księżej Góry w ich naturalnym środowisku i poznamy wiele ciekawostek ich dotyczących. 

 

W KWIETNIU/MAJU ZAPRASZAMY NA:

 

JAK OBSERWOWAĆ PRZYRODĘ – dla przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkolnych

Co to jest trop, a co to jest ślad? Uczestnicy uczą się gdzie, kiedy i jak odnajdywać różne gatunki roślin i zwierząt. Podczas spaceru po ogrodzie botanicznym wykorzystują dostępne przyrządy i narzędzia (m.in. lupa, lornetka), tak aby móc w pełni zaangażować się w warsztaty i samodzielnie tropić tajemnice natury. Obserwacje zmieniają się wraz ze zmieniającymi się porami roku, porą dnia, warunkami pogodowymi.

 

TROPEM WIOSNY – dla przedszkolaków  oraz uczniów młodszych klas szkolnych

Warsztaty terenowe bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. Uwaga skupia się na zjawiskach, które w danej chwili są najbardziej interesujące i możliwe do zaobserwowania. Poszukujemy charakterystycznych gatunków roślin oraz zwierząt zwiastujących wiosnę. Ponadto celem zajęć jest pobudzenie wszystkich zmysłów uczestników oraz skupienie ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. A przy tym wąchamy, dotykamy i smakujemy wiosny…

 

MALI OGRODNICY - dla przedszkolaków  oraz uczniów młodszych klas szkolnych

Na warsztaty składa się kilka części, których zakres jest realizowany w różnym stopniu, zależnie od aktualnych warunków pogodowych i zmieniających się pór roku. Są to, m.in.: pogadanka nt. pracy ogrodnika wraz z praktyczną prezentacją ogrodniczych narzędzi, obserwacje nasion oraz innych części roślin służących do rozmnażania, posianie nasion/posadzenie sadzonek wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu, wizyta w ogrodowym warzywniku i sadzie, ekologiczne zasady uprawy ogródka, rola zwierząt w życiu roślin.

 

MATEMATYKA W PRZYRODZIE – dla zerówek oraz uczniów klas I – VI szkół SP

Podczas warsztatów uczestnicy odkrywają związek między matematyką a przyrodą, zarówno w terenie jak i podczas zajęć w budynku Stacji Edukacji Ekologicznej. Najmłodsi uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: liczby całkowite, kształty, różne rodzaje symetrii - rozwiązując zagadki przyrodnicze, tworząc prace plastyczne i biorąc udział w zabawach ruchowych. Starsi uczestnicy dowiedzą się co ma wspólnego kalafior z ciągiem Fibonacciego i poszukają w ogrodzie fraktali. Nie zabraknie również odkrywania czym są wielokąty foremne i czy złoty podział jest naprawdę ze złota. W przypadku niesprzyjającej pogody całość warsztatów odbywa się w budynku."

 

CO W WODZIE ROŚNIE, PEŁZA I PŁYWA – dla uczniów klas III – VIII SP

Celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym, a także zwrócenie uwagi na znaczenie ekosystemów wodnych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz na ich rolę w adaptacji do zmian klimatu. Podczas prezentacji multimedialnej i pogadanki, uczestnicy poznają rodzaje ekosystemów wodnych (wody stojące i płynące), przykładowe gatunki fauny i flory wraz z ich przystosowaniami do życia w wodzie, a także znaczenie nawet niewielkich zbiorników wodnych dla przyrody. Młodsze dzieci  wykonują prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia wiedzy. Część praktyczna warsztatów umożliwia obserwację roślin i zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym, na przykładzie zbiornika znajdującego się na terenie ogrodu botanicznego. Uczestnicy zajęć samodzielnie pobierają próby bezkręgowców wodnych (ślimaki, owady, pijawki), które następnie zostaną oznaczone i omówione. Warsztaty są dobrą okazją do poznania różnych ciekawostek odnośnie mięczaków, tj. grupy zwierząt, której przedstawiciele przystosowani są zarówno do życia na lądzie, jak również w wodach słodkich i słonych. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

PRZEZ ŁĄKI I POLA dla uczniów klas III – VIII SP

Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży jak funkcjonują i czym się różnią pola uprawne oraz łąki. Uczestnicy zajęć poznają różne zboża i rośliny oleiste – ich wygląd, nasiona i zastosowania, nie tylko w kuchni. Wyklejanie kart pracy oraz wyszukiwanie roślin i produktów aktywizuje dzieci, a pogadanka i zagadki weryfikują i poszerzają wiedzę uczestników także o innych roślinach i zwierzętach żyjących na łąkach i polach. Część praktyczna to spacer po ogrodzie botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

PTASI ŚWIAT KSIĘŻEJ GÓRY – dla uczniów klas IV – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Ptaki to wyjątkowa grupa zwierząt darzona przez ludzi wielką sympatią. Co ważne, ptaki można obserwować przez cały rok, a charakter Księżej Góry temu sprzyja. Podczas zajęć koncentrujemy się na obserwacji i rozpoznawaniu jak największej liczby gatunków, używając do tego lornetek, lunety oraz atlasów i kluczy. Uczestnicy tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi pozytywnie zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszych przewodników nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiliby w pasjonujący sposób opowiedzieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazdują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek. W zajęcia dla najmłodszych zostają wplecione przysłowia, zagadki, aktywność ruchowa lub artystyczna, w zajęciach z młodzieżą kładziemy nacisk na biologię i ekologię ptaków. Wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne, takie jak budki, karmniki, kolekcja gniazd, piór i inne. W razie bardzo niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia mogą być przeprowadzone tylko stacjonarnie.

 

WODA Z KRANU CZY FILTROWANA – dla uczniów klas VII – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Woda to źródło życia. Czy woda płynąca z kranu jest zawsze przebadana i bezpieczna? Na naszych warsztatach można pozyskać wiedzę jak mądrze używać wody, czy lepsza jest z kranu czy po filtrze i która jest lepsza dla organizmu człowieka, a która dla urządzeń. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia oceniające jej jakość (twardość) oraz zapoznają się z odczynem pH wody i najczęściej spożywanych napojów. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek wody filtrowanej i niefiltrowanej oraz często spożywanych napojów gazowanych, mlecznych lub soków (w półlitrowych butelkach).

UWAGA! Warsztaty odbywają się w profesjonalnym laboratorium, które posiada 16 samodzielnych stanowisk

 

GLEBA CIEKAWYM MATERIAŁEM BADAŃ DLA CHEMIKA – dla uczniów klas VII – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Gleba bywa interesującym obiektem badań dla biologa i fizyka, ale czy również dla chemika? Czy garść gleby może być w ogóle ciekawa? Odpowiedź znajdziecie podczas naszych warsztatów. W laboratorium zapoznamy się z właściwościami fizyko-chemicznymi gleby (m.in. skład chemiczny, odczyn pH, własności sorpcyjne), a także dowiemy się jaki jest ich wpływ na uprawę roślin. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek gleby z ogródka czy rabatki w celu jej oceny chemicznej.

UWAGA! Warsztaty odbywają się w profesjonalnym laboratorium, które posiada 16 samodzielnych stanowisk

 

CZY WIESZ CO JESZ? dla uczniów klas VII – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

W trakcie zajęć uczestnicy wykonują preparaty mikroskopowe i oceniają jakość produktów spożywczych - miodów i jogurtów. Przeprowadzają analizę pyłkową miodów w celu określenia ich gatunku, porównają również miód naturalny z miodem sztucznym. Druga część zajęć poświęcona jest analizie zawartości bakterii probiotycznych w jogurtach. Uczestnicy wykonają barwienie preparatów, a następnie obserwacje i porównanie ilości bakterii probiotycznych w jogurcie naturalnym oraz bio-jogurcie. Zachęcamy do przyniesienia swoich jogurtów czy kiszonek.

UWAGA! Warsztaty odbywają się w profesjonalnej pracowni mikroskopowej, która posiada 16 samodzielnych stanowisk

 

W MAJU/CZERWCU ZAPRASZAMY NA:

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU - dla przedszkolaków  oraz uczniów młodszych klas szkolnych

Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać
o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW – dla uczniów klas IV – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków w trakcie spaceru po ogrodzie i okolicy. W przypadku braku sprzyjającej aury jest to mikroskopowa obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy... W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla młodszych dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

ŻYCIE GLEBY – dla uczniów klas IV – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Gleba to najbardziej zewnętrzna warstwa litosfery, dość niepozorna, nie zwracająca uwagi. A jednak warta dokładnego poznania, gdyż jej rola w tworzeniu ekosystemów lądowych jest kluczowa i bezcenna. Ale czym właściwie gleba jest? Jak powstaje? Warsztaty mają na celu przybliżenie procesów glebotwórczych, zapoznanie się z profilem glebowym, zaznajomienie się z organizmami uczestniczącymi w tworzeniu gleby. Warsztaty mają formę terenową lub terenowo-laboratoryjną. Wędrując po Ogrodzie uczestnicy poprzez doświadczanie odgadują, czym jest gleba. Zastanawiają się, w jaki sposób powstaje. Następnie oglądają profil glebowy, identyfikują podstawowe parametry takie jak struktura, porowatość, kwasowość. Poznają organizmy przyczyniające się do powstania gleby
i utrzymania jej właściwości. W laboratorium uczestnicy warsztatów mogą obejrzeć preparaty makro- i mikroskopowe organizmów glebotwórczych oraz zasiedlających gleby (mchów, porostów, grzybów, nicieni, dżdżownic, pajęczaków, skoczogonków) oraz dowiedzieć się, jaki one wnoszą wkład w jej powstanie.

 

NA SKRZYDŁACH I SKRZYDEŁKACH - POWIETRZNE PODRÓŻE ZWIERZĄT I ROŚLIN – dla zerówek i klas I – VI SP

Warsztaty te są zaproszeniem do odkrywania i podziwiania powietrznych podróży zwierząt i roślin. Uczestnicy zajęć dowiadują się m.in. ile skrzydeł mają owady i jak z nich korzystają, jakie są przystosowania ptaków do latania (m. in. budowa skrzydła i pióra), a także jak jedne z nich potrafią manewrować wśród gałęzi drzew, a inne podróżują na wielkie odległości, jak wyglądają i poruszają się skrzydła nietoperzy. Podczas warsztatów uczniowie poznają także rośliny, których owoce przenoszone są przez wiatr. Ponadto przyjrzymy się korzyściom jakie daje aktywne latanie lub szybowanie z wiatrem. Drugą część warsztatów stanowi spacer po Ogrodzie, podczas którego przyglądamy się ptakom i owadom, a także wiatrosiewnym roślinom.

 

Kontakt: 534 99 45 77

 

 

2024-01-12 - POSZUKUJEMY STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH

Zaszczepione drzewka będą rosły w ogrodowej szkółce, a następnie wrócą do swoich właścicieli lub trafią do innych osób zainteresowanych ich uprawą. W ten sposób zostanie zachowana dla następnych pokoleń unikatowa pula genów, a wraz z nią dawne smaki i zapachy. 

 

 

 

2023-11-08 - ROZDAJEMY DRZEWKA OWOCOWE
Sadzonki będą do odbioru w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a po weekendzie – od poniedziałku 13 listopada (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).
Z naszej strony szczególnie polecamy następujące odmiany jabłoni: Cesarz Wilhelm, Szara Reneta, Kosztela, Rubinola, Antonówka Półtorafuntowa. Część drzew, które oferujemy pochodzi z nieoznaczonych odmian, ale są gorąco rekomendowane przez swoich właścicieli jako wyjątkowe – posiadamy informacje o barwie ich owoców, wielkości, smaku oraz porze dojrzewania, jak i możliwości zastosowania (do zjedzenia, na przetwory, do przechowania…). Jednym słowem: „dla każdego coś dobrego”.
Pamiętajcie jednak, że zanim przygarniecie drzewko do swojego ogródka, należy zapewnić mu stosowne miejsce i najlepiej posadzić jeszcze tej jesieni oraz zabezpieczyć przed szkodnikami. Owoce powinny pojawić się za kilka lat (6 – 10).
2023-08-31 - DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY - POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Roczny cykl spotkań obejmuje w sumie 30 warsztatów:
od 3 października 2023 do 28 maja 2024 

 

Cena za 30 spotkań po 60 minut dla grupy 6 - 9 lat wynosi: 1050,00 zł

Cena za 30 spotkań po 90 minut dla grupy 10 - 13 lat wynosi: 1500,00 zł 

 

Dla rodzeństwa przewidziano zniżkę na drugie i trzecie dziecko po 10%

 

ZAPISY OD 4 września: 534 99 45 77
(dla nowych uczestników 19 września odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe - obowiązują zapisy)

 

2023-08-28 - POSZUKUJEMY EDUKATOREK/EDUKATORÓW
POSZUKUJEMY EDUKATOREK/EDUKATORÓW do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Jesteś biologiem, chemikiem, geologiem (lub pokrewne)? Lubisz pracować z dziećmi i młodzieżą? Dołącz do naszego zespołu!
 
Praca dodatkowa, na zlecenie, głównie w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych.
 
Poszukujemy osób do prowadzenia warsztatów edukacyjnych terenowych oraz laboratoryjnych. Dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym, pracownią mikroskopową oraz zróżnicowanym siedliskowo terenem.
Przykładowe tematy w zakładce EDUKACJA/OPISY WARSZTATÓW: http://www.obradzionkow.robia.pl
 
Prosimy o przysłanie CV oraz kilku słów o sobie na e-mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl
Więcej informacji: 534 99 45 77
2023-08-24 - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY DOFINANSOWANE PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU:

 

PRZEZ ŁĄKI I POLA (dla uczniów szkół podstawowych)

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim (maj-wrzesień). Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży czym się różnią i jak funkcjonują łąki oraz pola uprawne, a także jakie jest znaczenie tych ekosystemów dla ludzi i pozostałej przyrody. W ramach prezentacji multimedialnej i pogadanki, uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta żyjące na łąkach i polach, dowiadują się jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma siedliskami, weryfikują swoją wiedzę o produktach, które otrzymujemy dzięki pracy rolników. Młodsze dzieci wykonują prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia nabytych wiadomości. Część praktyczna to spacer po ogrodzie botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach.
W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

CĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków w trakcie spaceru po ogrodzie. W przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych. Zajęcia obfitują w wiele ciekawostek arachnologicznych.

 

ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU ORAZ W PAŹDZIERNIKU:

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I SP)

Warsztaty terenowe. Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

CO NAM NIESIE PANI JESIEŃ – SPOTKANIE Z OGRODNIKIEM

(dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I - IV SP)

Jak rosną znane nam z talerza warzywa?  Jak wygląda na grządce kasza gryczana? Czy owoce ziemniaków są jadalne? Skąd się biorą robaki w jabłkach? O co ogrodnik musi zrobić przed zimą i gdzie zimują dżdżownice? Na to i inne pytania odpowie nam ogrodnik. A przy okazji pokaże, pozwoli dotknąć, powąchać, a nawet skosztować.

 

JESIENNE MINDEFULNESS (dla przedszkolaków i uczniów kl. I – IV SP)

Zajęcia terenowe mające na celu pobudzić zmysły uczestników oraz skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze), jak również rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku.

 

TROPEM JESIENI (CO NIE CO O OWADACH, PTAKACH, SSAKACH I ROŚLINACH)

 (dla uczniów szkół podstawowych)

Warsztaty terenowe uczące pilnej obserwacji i skupienia, bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się, wraz  z porą roku, przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. Obfitują w wiele ciekawostek z życia rodzimych owadów, ptaków oraz ssaków. Nacisk jest położony na zachowanie się różnych grup zwierząt pod kątem przygotowań do nadchodzącej zimy. Przyglądniemy się także roślinom i ich strategiom, a uczestnicy uczą się odnajdywania i oznaczania gatunków.

 

ZAPRASZAMY OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA:

 

NA SKRZYDŁACH I SKRZYDEŁKACH - POWIETRZNE PODRÓŻE ZWIERZĄT I ROŚLIN 

(dla uczniów szkół podstawowych)

Warsztaty są zaproszeniem do odkrywania i podziwiania powietrznych podróży zwierząt
i roślin. Uczestnicy dowiadują się m.in. ile skrzydeł mają owady i jak z nich korzystają, jakie są przystosowania ptaków do latania, a także jak jedne z nich potrafią manewrować wśród gałęzi drzew, a inne podróżują na wielkie odległości, jak wyglądają i poruszają się skrzydła nietoperzy. Uczniowie poznają także rośliny, których owoce przenoszone są przez wiatr. Ponadto przyjrzymy się korzyściom jakie daje aktywne latanie lub szybowanie z wiatrem. Podczas spaceru po Ogrodzie przyglądniemy się ptakom i owadom, a także wiatrosiewnym roślinom. Warsztaty mają charakter stacjonarno-terenowy, w przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia w całości odbywają się w budynku.

 

POZNAJĘ GATUNKI PRZEZ RYSUNKI (dla uczniów kl. IV-VIII)

Warsztaty stacjonarne. Uczestnicy nauczą się rysowania liści, owoców lub nasion  przez konstruowanie kształtów i używanie figur geometrycznych. Dzięki pracy nad obiektem mózg ludzki (a dziecięcy najbardziej) zapamiętuje szczegóły, które są tu pomocne w rozpoznawaniu gatunków drzew. Podczas zajęć rozpracujemy obiekt na części oraz postaramy się go narysować w proporcji i ze wszystkimi szczegółami. Uczestnicy poznają podstawy cieniowania w rysunku i zdobędą podstawowe zdolności w konstrukcji rysunku, tak aby ewentualny talent móc rozwijać dalej lub po prostu spędzić miło czas. Zapewniamy, że każdy potrafi rysować, nawet jeśli uważa, że nie.

 

GDZIE ROSNĄ SKARPETKI? O WŁÓKNACH NATURALNYCH 

(dla uczniów zerówek oraz szkół podstawowych)

Skąd pochodziły tkaniny, zanim człowiek wynalazł akryl, polar czy poliester? Oczywiście z natury! Na zajęciach zajmiemy się włóknami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego. Porozmawiamy o tym, z czego dawniej robiono liny, z czego worki na mąkę, a z czego koszule. Dowiemy się, jaką drogę musi przejść runo owcze, zanim stanie się użyteczną włóczką, skąd pochodzi jedwab, gdzie rośnie bawełna i dlaczego tkaniny lniane dziś są luksusem, choć jeszcze niedawno były najtańszą dostępną opcją. Przyjrzymy się z bliska różnym częściom roślin włóknistych i spróbujemy własnoręcznie wydobyć włókna z roślin dostępnych

 

JESIENNA FLORYSTYKA (dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych)

Warsztaty botaniczne wprowadzające w sztukę układania kwiatów i wykonywania dekoracji roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe założenia florystyczne, poznają narzędzia i akcesoria niezbędne florystom do pracy, nauczą się rozpoznawać różne gatunki roślin i sposoby ich pozyskania, suszenia oraz wykorzystania. Oczywiście podczas zajęć nie zabraknie wykonania własnej kompozycji florystycznej - jakiej? to już zależy od wieku uczestników zajęć i aktualnych zasobów Ogrodu.

 

W KRAINIE DREWNA (dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

GLEBA CIEKAWYM MATERIAŁEM BADAŃ DLA CHEMIKA TYLKO WE WTORKI I CZWARTKI!

dla uczniów kl. VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Gleba bywa interesującym obiektem badań dla biologa i fizyka, ale czy również dla chemika? Czy garść gleby może być w ogóle ciekawa? Odpowiedź znajdziecie podczas naszych warsztatów. W laboratorium zapoznamy się z właściwościami fizyko-chemicznymi gleby (m.in. skład chemiczny, odczyn pH, własności sorpcyjne), a także dowiemy się jaki jest ich wpływ na uprawę roślin. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek gleby z ogródka czy rabatki w celu jej oceny chemicznej.

 

WODA Z KRANU CZY FILTROWANA  TYLKO WE WTORKI I CZWARTKI!

dla uczniów kl. VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych   

Woda to źródło życia. Czy woda płynąca z kranu jest zawsze przebadana i bezpieczna? Na naszych warsztatach można pozyskać wiedzę jak mądrze używać wody, czy lepsza jest z kranu czy po filtrze i która jest lepsza dla organizmu człowieka, a która dla urządzeń. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia oceniające jej jakość (twardość) oraz zapoznają się z odczynem pH wody i najczęściej spożywanych napojów. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek wody filtrowanej i niefiltrowanej oraz często spożywanych napojów gazowanych, mlecznych lub soków (w półlitrowych butelkach).

 

OD ŹRÓDŁA DO MORZA – POZNAJEMY WODNE ZWIERZĘTA I MORSKIE SKARBY

(dla uczniów zerówek oraz szkół podstawowych)

Warsztaty całoroczne, których celem zajęć jest zapoznanie dzieci i młodzieży
z bioróżnorodnością środowisk wodnych na naszej planecie. Uczestnicy zajęć, korzystając z globusa lub mapy określają ilość wody na Ziemi, a następnie układają szlak wodny od źródła do oceanu, nazywając różne typy środowisk wodnych. Zasadnicza część warsztatów skupia się na bogactwie wodnej fauny, wzajemnych powiązaniach (łańcuchach pokarmowych) oraz przystosowaniach zwierząt do życia w różnych typach wód płynących i stojących. Bohaterami zajęć są zarówno małe bezkręgowce, ryby, jak i ptaki oraz ssaki takie jak bóbr, foka, niedźwiedź polarny czy wieloryb. Zajęcia zwracają uwagę na problemy zanieczyszczenia wód i zmian klimatu. Końcowa część warsztatów dotyczy używanych przez nas na co dzień produktów spożywczych i innych, pochodzących z mórz lub innych wód. Poprzez wykonywane zadania, w tym prace plastyczne, dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w warsztatach.

 

 JAK OBSERWOWAĆ PRZYRODĘ (dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych)

Warsztaty terenowe lub stacjonarno-terenowe (w zależności od pogody). Jak odnaleźć interesujące nas organizmy? Gdzie i kiedy ich szukać oraz jak się przygotować do obserwacji? Co zabrać ze sobą? Jak korzystać z lupy, z lornetki czy lunety? Jak wykonać dobre zdjęcie przyrodnicze? Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników przyrody! Prowadzący chętnie dzieli się praktycznymi wskazówkami i zachęca do bezpośrednich obserwacji.

 

 

 

 

 

Uwaga!

Liczba dofinasowanych warsztatów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Śląski Ogród Botaniczny stara się pozyskiwać na bieżąco dofinansowania z różnych źródeł –będziemy informować o kolejnych.

 

 

 

 

 

Więcej tematów: www.obradzionkow.robia.pl w zakładce EDUKACJA

 

2023-08-21 - UWAGA! PODWYŻKI

http://www.obradzionkow.robia.pl/wstep,i2363.html

2023-04-12 - NASZ QUEST JUŻ OTWARTY! ZAPRASZAMY!!!

2023-01-30 - ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2023 - PODSUMOWANIE
Mimo chłodu poranka i mało przyjemniej zimowej aury, frekwencja nad wyraz dopisała i na spacer ornitologiczny ruszyło ponad 30 osób. Zarówno duzi jak i mali uczestnicy Ptakoliczenia dzielnie poradzili sobie z dwugodzinną trasą po dzikich zakamarkach Księżej Góry. Śpiewające sikory i werblujące dzięcioły towarzyszyły nam przez cały poranek, a przewodniczka uzupełniła obserwacje ptasimi opowieściami zwracając uwagę na zwyczaje i różne zachowanie poszczególnych gatunków, ślady żerowania oraz inne ciekawostki. Łącznie zaobserwowaliśmy/usłyszeliśmy 13 gatunków ptaków, z czego największym zaskoczeniem był szybujący jastrząb.
 
Poniżej przedstawiamy pełną listę gatunków:
Bogatka ~ 12
Modraszka ~ 20
Sikora uboga 3
Czyż ≥5
Kowalik ≥3
Pełzacz ogrodowy ≥2
Raniuszek 14
Raniuszek czarnobrewy 1
Kos 2
Jastrząb 1
Gil ~ 15
Dzięcioł duży 5
Mysikrólik ≥3
Paszkot 1
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zimowym ptakoliczeniu. Zapraszamy ponownie za rok.
 
strona:
1
2
 > 
>>