AKTUALNOŚCI

2023-04-12 - NASZ QUEST JUŻ OTWARTY! ZAPRASZAMY!!!

2023-01-30 - Zaproszenie na warsztaty do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

OFERTA WARSZTATÓW DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DOFINANSOWANYCH PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH  (ZIMA-WIOSNA 2023)

 

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapraszamy grupy zorganizowane (przedszkolne oraz szkolne) na warsztaty przyrodnicze do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

Warsztaty trwają trzy godziny lekcyjne i są realizowane na terenie ogrodu botanicznego oraz w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej /RSEE, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków/.

Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Umawianie terminu: 534 99 45 77- od poniedziałku do czwartku 7.00 – 15.00.

 

Poniżej lista tematów do wyboru:

 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I – III:

 

BOTANICZNIE-FLORYSTYCZNIE NA WALENTYNKI – (1, 10, 20, 24, 27, 28 luty)

Warsztaty botaniczne wprowadzające w sztukę układania kwiatów i wykonywania dekoracji roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe założenia florystyczne, poznają narzędzia i akcesoria niezbędne florystom do pracy, nauczą się rozpoznawać różne gatunki roślin i sposoby ich pozyskania, suszenia oraz wykorzystania. Oczywiście podczas zajęć nie zabraknie wykonania własnej kompozycji florystycznej – walentynkowej.

 

OD ŹRÓDŁA DO OCEANU – POZNAJEMY WODNE ZWIERZĘTA I INNE MORSKIE SKARBY – luty (realizacja warsztatów we wtorki, czwartki i piątki)

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z bioróżnorodnością środowisk wodnych na naszej planecie. Uczestnicy, korzystając z globusa lub mapy określają ilość wody na Ziemi, a następnie układają szlak wodny od źródła do oceanu, nazywając różne typy środowisk wodnych. Zasadnicza część warsztatów skupia się na bogactwie wodnej fauny, wzajemnych powiązaniach (łańcuchach pokarmowych) oraz przystosowaniach zwierząt do życia w różnych typach wód płynących i stojących. Bohaterami zajęć są zarówno małe bezkręgowce, ryby, jak i ptaki oraz ssaki takie jak bóbr, foka, niedźwiedź polarny czy wieloryb. Zajęcia zwracają uwagę na problemy zanieczyszczenia wód i zmian klimatu. Końcowa część warsztatów dotyczy używanych przez nas na co dzień produktów spożywczych i innych, pochodzących z mórz lub innych wód. Poprzez wykonywane zadania, w tym prace plastyczne, dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach.

 

CHEMIK W KUCHNI – luty/marzec (realizacja warsztatów we wtorki lub czwartki)

*tylko klasy I – III SP, bez przedszkoli

Na warsztatach w profesjonalnym laboratorium chemicznym doświadczamy i eksperymentujemy z wykorzystaniem produktów, które możemy znaleźć w kuchni lub innych zakamarkach domu. Poznajemy pojęcia chemiczne, które przekazane są zrozumiałym językiem. Odmierzamy, porównujemy, tworzymy… Uczymy się obserwacji oraz wyciągania wniosków wykonując proste, ale spektakularne doświadczenia.

TROPEM WIOSNY - marzec/kwiecień

Warsztaty terenowe bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. Wykorzystują dostępne przyrządy i narzędzia (np. lupa, lornetka), tak aby móc w pełni zaangażować się w warsztaty i samodzielnie tropić zwiastuny wiosny. Uwaga skupia się na zjawiskach, które w danej chwili są najbardziej interesujące i możliwe do zaobserwowania. Celem zajęć jest ponadto pobudzenie wszystkich zmysłów uczestników oraz skupienie ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie.

 

MALI OGRODNICY - marzec/kwiecień

Na warsztaty składa się kilka części, których zakres jest realizowany w różnym stopniu, zależnie od aktualnych warunków pogodowych i zmieniających się pór roku. Są to, m.in.: pogadanka nt. pracy ogrodnika wraz z praktyczną prezentacją ogrodniczych narzędzi, obserwacje nasion oraz innych części roślin służących do rozmnażania, posianie nasion/posadzenie sadzonek wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu, wizyta w ogrodowym warzywniku i sadzie, ekologiczne zasady uprawy ogródka, rola zwierząt w życiu roślin.

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU – kwiecień/maj

Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać
o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. VII – VIII ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Uwaga dot. poniższych warsztatów laboratoryjnych oraz mikroskopowych: pracownie posiadają 16 samodzielnych stanowisk

 

WODA Z KRANU CZY FILTROWANA – luty/marzec (realizacja warsztatów we wtorki lub czwartki)

Woda to źródło życia. Czy woda płynąca z kranu jest zawsze przebadana i bezpieczna? Na naszych warsztatach można pozyskać wiedzę jak mądrze używać wody, czy lepsza jest z kranu czy po filtrze i która jest lepsza dla organizmu człowieka, a która dla urządzeń. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia oceniające jej jakość (twardość) oraz zapoznają się z odczynem pH wody i najczęściej spożywanych napojów. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek wody filtrowanej i niefiltrowanej oraz często spożywanych napojów gazowanych, mlecznych lub soków (w półlitrowych butelkach).

 

GLEBA CIEKAWYM MATERIAŁEM BADAŃ DLA CHEMIKA – marzec/kwiecień (realizacja warsztatów we wtorki lub czwartki)

Gleba bywa interesującym obiektem badań dla biologa i fizyka, ale czy również dla chemika? Czy garść gleby może być w ogóle ciekawa? Odpowiedź znajdziecie podczas naszych warsztatów. W laboratorium zapoznamy się z właściwościami fizyko-chemicznymi gleby (m.in. skład chemiczny, odczyn pH, własności sorpcyjne), a także dowiemy się jaki jest ich wpływ na uprawę roślin. Zachęcamy do przyniesienia swoich próbek gleby z ogródka czy rabatki w celu jej oceny chemicznej.

CZY WIESZ CO JESZ? – luty/marzec

W trakcie zajęć uczestnicy wykonują preparaty mikroskopowe i oceniają jakość produktów spożywczych - miodów i jogurtów. Przeprowadzają analizę pyłkową miodów w celu określenia ich gatunku, porównają również miód naturalny z miodem sztucznym. Druga część zajęć poświęcona jest analizie zawartości bakterii probiotycznych w jogurtach. Uczestnicy wykonają barwienie preparatów, a następnie obserwacje i porównanie ilości bakterii probiotycznych w jogurcie naturalnym oraz bio-jogurcie. Zachęcamy do przyniesienia swoich jogurtów czy kiszonek.

 

KOLOROWA CHEMIA – POZNAJEMY KWASY I ZASADY – luty/marzec/kwiecień (realizacja warsztatów w piątki)

Warsztaty laboratoryjne pokazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne oraz pomiary pH, których uzupełnieniem są pokazy zademonstrowane przez prowadzącego. Wszystkie eksperymenty są omawiane i tłumaczone zrozumiałym językiem, dostosowanym do poziomu uczestników. Uczestnicy zapoznają się z wyposażeniem laboratorium oraz zasadami BHP. Dla uczniów kl. VII oraz VIII zajęcia są praktycznym uzupełnieniem programu szkolnego.

 

 

DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH SZKOLNYCH (SZKOŁY PODSTAWOWE, PONADPODSTAWOWE):

UWAGA! Scenariusze są dostosowane do wieku uczestników

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU - luty

Praktyczne warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w sezonie jesienno-zimowym. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza). Celem jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę m.in o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu.

 

PĄKI, PĄCZKI, PĄCZUSIE (warsztaty artystyczno-przyrodnicze) - luty

Warsztaty stacjonarno-terenowe skupiające się na rozpoznawaniu gatunków drzew i krzewów zimą, w stanie bezlistnym (co wbrew pozorom jest stosunkowo łatwe i bardzo ciekawe). Warsztaty podzielone są na trzy części: w pierwszej uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać gatunki zimową porą – jest to praktyczny przegląd podstawowych gatunków drzew i krzewów; w drugiej wiedza ta zostanie utrwalona przez rysowanie pąków, pędów i innych cech charakterystycznych; na zakończenie przewidziano spacer po terenie ogrodu botanicznego - rozpoznawanie drzew po ich pokroju oraz weryfikacja zdobytej wiedzy w naturze.

 

MALOWANI MIESZKAŃCY OGRODU (warsztaty artystyczno-przyrodnicze) - luty

W trakcie zajęć uczestnicy poznają różnorodność gatunkową zwierząt zamieszkujących Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie – od najmniejszych owadów, przez pajęczaki, wodne stawonogi, płazy, gady, ptaki oraz ssaki. Zwierzęta będą omawiane w kontekście poszczególnych siedlisk, w których można je spotkać. W trakcie zajęć zostanie przeprowadzony pokaz rysowania wybranych gatunków, dzięki któremu uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w rysowaniu oraz malowaniu zwierząt. Podczas zajęć będziemy korzystać z kolekcji zoologicznej Muzeum Górnośląskiego. Sugerowany zakres wiekowy uczestników: kl. I - VI

 

PTASI ŚWIAT KSIĘŻEJ GÓRY – luty/marzec/kwiecień

Ptaki to wyjątkowa grupa zwierząt darzona przez ludzi wielką sympatią. Co ważne, ptaki można obserwować przez cały rok, a charakter Księżej Góry temu sprzyja. Podczas zajęć koncentrujemy się na obserwacji i rozpoznawaniu jak największej liczby gatunków, używając do tego lornetek, lunety oraz atlasów
i kluczy. Uczestnicy tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi pozytywnie zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszego przewodnika nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiłby w pasjonujący sposób opowiedzieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazdują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek.
W zajęcia dla najmłodszych zostają wplecione przysłowia, zagadki, aktywność ruchowa lub artystyczna, w zajęciach z młodzieżą kładziemy nacisk na biologię
i ekologię ptaków. Wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne, takie jak budki, karmniki, kolekcja gniazd, piór i inne. W razie bardzo niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia mogą być przeprowadzone tylko stacjonarnie.

 

PO CO ŚLIMAKOM KOLOROWE SKORUPKI czyli ewolucja na naszych podwórkach – luty/marzec/kwiecień (realizacja warsztatów: wtorki, czwartki i piątki)

Pierwsza część zajęć skupia się na ślimakach wstężykach, które powszechnie występują w naszej najbliższej okolicy - barwa i paskowanie ich muszli jest przykładem przystosowania do określonych warunków środowiska. Uczestnicy dowiadują się jak wyglądają i gdzie żyją te ślimaki, a także po co wstężykom kolorowe muszle. Podczas warsztatów towarzyszą nam Linneusz, Darwin i Mendel, a starsi uczniowie zgłębiają zagadnienia z dziedziny ekologii, genetyki
i ewolucjonizmu. W dalszej części zajęć uczestnicy warsztatów szukają odpowiedzi na pytania takie jak: czy w Radzionkowie było kiedyś morze? jak powstał węgiel? dlaczego kwiaty są kolorowe? czy dinozaury nadal żyją na Ziemi? dlaczego ptaki mają różne kształty dziobów? Podsumowaniem jest spacer po ogrodzie botanicznym, podczas którego przyglądamy się różnym przystosowaniom roślin i zwierząt. W razie niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia mogą odbyć się tylko w sali.

 

W KRAINIE DREWNA – luty/marzec/kwiecień

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW? – maj

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków w trakcie spaceru po ogrodzie i okolicy. W przypadku braku sprzyjającej aury jest to mikroskopowa obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy... W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla młodszych dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

2023-01-30 - ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2023 - PODSUMOWANIE
Mimo chłodu poranka i mało przyjemniej zimowej aury, frekwencja nad wyraz dopisała i na spacer ornitologiczny ruszyło ponad 30 osób. Zarówno duzi jak i mali uczestnicy Ptakoliczenia dzielnie poradzili sobie z dwugodzinną trasą po dzikich zakamarkach Księżej Góry. Śpiewające sikory i werblujące dzięcioły towarzyszyły nam przez cały poranek, a przewodniczka uzupełniła obserwacje ptasimi opowieściami zwracając uwagę na zwyczaje i różne zachowanie poszczególnych gatunków, ślady żerowania oraz inne ciekawostki. Łącznie zaobserwowaliśmy/usłyszeliśmy 13 gatunków ptaków, z czego największym zaskoczeniem był szybujący jastrząb.
 
Poniżej przedstawiamy pełną listę gatunków:
Bogatka ~ 12
Modraszka ~ 20
Sikora uboga 3
Czyż ≥5
Kowalik ≥3
Pełzacz ogrodowy ≥2
Raniuszek 14
Raniuszek czarnobrewy 1
Kos 2
Jastrząb 1
Gil ~ 15
Dzięcioł duży 5
Mysikrólik ≥3
Paszkot 1
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zimowym ptakoliczeniu. Zapraszamy ponownie za rok.
 
2023-01-17 - Poszukujemy starych odmian drzew owocowych

stare odmiany drzew owocowych

2023-01-10 - ZAPROSZENIE NA FERIE
Wstęp wolny!
Ograniczona liczba miejsc - obowiązują zapisy!!!
tel. 536 330 776 (7.00-15.00)
 
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej,
ul. Księżogórska 90a,
Radzionków
 
Można również skorzystać z pozostałej oferty Gminy Radzionków - szczegółowa rozpiska w linku:
2023-01-03 - ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY W RADZIONKOWIE POSZUKUJE EDUKATOREK/EDUKATORÓW PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYCH ORAZ Z CHEMII
PRACA W FORMIE UMOWY-ZLECENIA, ZWYKLE W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH W DNI POWSZEDNIE
 
Warsztaty są prowadzone na terenie ogrodu botanicznego w Radzionkowie oraz w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej - dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium oraz pracownią mikroskopową, a także licznymi pomocami dydaktycznymi
 
  
2022-12-21 - BOŻE NARODZENIE 2022

2022-10-05 - DOTYCZY DOJAZDU DO OGRODU BOTANICZNEGO
  • Od dnia 26 września 2022 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej znajdującej się bezpośrednio przy ścianie wiaduktu przy ul. Zejera oraz przebudową sieci wodociągowej. W związku z powyższym, ze względów technologicznych, nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu ul. Zejera w rejonie wiaduktu kolejowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany ruchu pieszy, natomiast ruch samochodowy możliwy będzie tylko w kierunku od ul. Marii Dąbrowskiej w stronę Placu Letochów. Wszelkie zmiany organizacji ruchu i objazdy zostaną odpowiednio oznakowane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Na przełomie października i listopada br. planowane jest z kolei rozpoczęcie robót zasadniczych, czyli przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zejera i wówczas nastąpi wyłączenie tego fragmentu ul. Zejera dla ruchu samochodowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany natomiast ruch pieszy. Przywrócenie pełnej możliwości ruchu na ul. Zejera planowane jest na maj 2023 roku.
  • Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Sikorskiego planowana jest od października 2022 roku. Planuje się całkowite zamknięcia weekendowe 1x listopad 2022, 1x luty 2023 oraz 1x luty 2024. Natomiast od listopada 2022 roku planuje się zamknięcie połówkowe strona L/P z wahadłem pierwszeństwa przejazdu na długości jezdni. Pod wiaduktem utrzymany zostanie ruch pieszy. Przebudowę obiektu i ul. Sikorskiego PKP PLK S.A. planują zakończyć w maju 2024 roku.
  • Równocześnie prowadzone będą prace na Rojcy przy torze nr 1, związane z przebudową peronów i dojść oraz prace związane z rozbiórką nieczynnego tunelu, jak również wykonaniem palisady obiektu w ciągu ul. Kużaja. Prace te, co do zasady, będą realizowane bez zamknięcia ruchu kołowego, jednak dopuszcza się ewentualne czasowe zamknięcia. Całkowite zamknięcie ruchu kołowego przy wiadukcie na ul. Kużaja planuje się na okres wakacyjny czerwiec – sierpień 2023 roku po ostatecznym zakończeniu prac przy wiaduktach na ul. Zejera i Sikorskiego.
  • Fazowanie prac i obowiązki wynikające z utrzymania ciągłości ruchu zarówno na linii kolejowej jak i kolejność zamknięć drogowych warunkują możliwość zakończenia prac przy torze nr 1, która wstępnie została zaplanowana na koniec 2023 roku. Po tym czasie  nastąpi oddanie do eksploatacji toru nr 1 linii kolejowej 131 i zamknięcie toru nr 2, gdzie rozpoczną się prace w symetrycznym układzie jak wcześniej przy torze nr 1.
  • Prace na stacji Radzionków PKP PLK S.A. planuje rozpocząć w II kwartale 2023 roku po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę.
2022-09-01 - OFERTA WARSZTATÓW DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

FERTA WARSZTATÓW W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM
W RADZIONKOWIE DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

 

 

PRZEZ ŁĄKI I POLA (dla zerówek oraz uczniów szkół podstawowych)
 – zapraszamy we wrześniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim (maj-wrzesień). Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży czym się różnią i jak funkcjonują łąki oraz pola uprawne, a także jakie jest znaczenie tych ekosystemów dla ludzi i pozostałej przyrody.
W ramach prezentacji multimedialnej i pogadanki uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta żyjące na łąkach i polach, dowiadują się jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma siedliskami, weryfikują swoją wiedzę o produktach, które otrzymujemy dzięki pracy rolników. Młodsze dzieci wykonują prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia nabytych wiadomości. Część praktyczna to spacer po ogrodzie botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

POZNAJĘ GATUNKI PRZEZ RYSUNKI (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne. Uczestnicy nauczą się rysowania liści, owoców lub nasion  przez konstruowanie kształtów i używanie figur geometrycznych np. do narysowania liścia klonu pospolitego (aby łatwiej odróżnić go od jawora i innych klonów). Dzięki pracy nad obiektem mózg ludzki (a dziecięcy najbardziej) zapamiętuje szczegóły, które są tu pomocne w rozpoznawaniu gatunków drzew. Podczas zajęć rozpracujemy obiekt na części oraz postaramy się go narysować w proporcji i ze wszystkimi szczegółami. Uczestnicy poznają podstawy cieniowania w rysunku i zdobędą podstawowe zdolności w konstrukcji rysunku, tak aby ewentualny talent móc rozwijać dalej lub po prostu spędzić miło czas. Zapewniamy, że każdy potrafi rysować, nawet jeśli uważa, że nie.

 

CHOMIK EUROPEJSKI – KOLOROWY MIESZKANIEC NASZYCH PÓL
(dla wszystkich grup wiekowych) – zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne dotyczące chomika europejskiego, który jest najbarwniejszym ssakiem żyjącym na naszych terenach rolnych, a jednocześnie jest jedynym gatunkiem chomika dziko występującym w Polsce i Europie. Uczestnicy poznają wiele ciekawych faktów dotyczących chomika europejskiego – jak wygląda, co je, gdzie ma swoje schronienie, a nawet jaki ma „charakter”. W odniesieniu do głównego bohatera, podczas warsztatów omawiane są zmiany zachodzące na polach uprawnych w ciągu całego roku. Zajęcia zwracają uwagę na zagadnienia ochrony gatunkowej, zagrożenia agrocenoz oraz zanikania i wymierania gatunków. Poprzez wykonywane zadania, w tym prace plastyczne, dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą
w warsztatach i utrwalają zdobyte wiadomości.

 

MATEMATYKA UKRYTA W PRZYRODZIE (dla starszych przedszkolaków i uczniów SP)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne-terenowe. Uczestnicy odkrywają związek między matematyką
a przyrodą, zarówno w terenie, jak i podczas zajęć w budynku Stacji Edukacji Ekologicznej. Najmłodsi uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: liczby całkowite, kształty, różne rodzaje symetrii - rozwiązując zagadki przyrodnicze, tworząc prace plastyczne i biorąc udział w zabawach ruchowych. Starsi uczestnicy dowiedzą się co ma wspólnego kalafior z ciągiem Fibonacciego i poszukają w ogrodzie fraktali. Nie zabraknie również odkrywania czym są wielokąty foremne i czy złoty podział jest naprawdę ze złota. W przypadku niesprzyjającej pogody całość warsztatów odbywa się w budynku.

 

OD KWIATUSZKA DO JABŁUSZKA (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki we wrześniu

Warsztaty terenowe, które odbywają się w ogrodowym sadzie i wśród pozostałych kolekcji. Uczestnicy poznają budowę kwiatu obserwując z użyciem lup rośliny kwitnące akurat na grządkach. Dowiadują się z jakich części powstają owoce oraz jaką rolę w ich powstaniu odgrywają owady. Uczestnicy poznają krzewy i drzewa rosnące w sadzie i w zależności od pory roku – kosztują ich owoce. Przyglądają się szkółce drzewek, domkom dla dzikich zapylaczy oraz odwiedzają pasiekę.

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I SP)
 – zapraszamy we wrześniu i w październiku

Warsztaty terenowe. Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

FLORYSTYCZNE ABC (dla uczniów SP i szkół ponadpodstawowych)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty botaniczne wprowadzające w sztukę układania kwiatów i wykonywania dekoracji roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe założenia florystyczne, poznają narzędzia i akcesoria niezbędne florystom do pracy, nauczą się rozpoznawać różne gatunki roślin i sposoby ich pozyskania, suszenia oraz wykorzystania. Oczywiście podczas zajęć nie zabraknie wykonania własnej kompozycji florystycznej - jakiej? To już zależy od wieku uczestników zajęć, od pory roku i aktualnych zasobów Ogrodu.

 

 W KRAINIE DREWNA (dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)
– zapraszamy od października do grudnia

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

KOLOROWA CHEMIA – POZNAJEMY KWASY I ZASADY (dla uczniów kl. II – VIII SP)

- zapraszamy w piątki lub poniedziałki od września do grudnia

Warsztaty laboratoryjne pokazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne oraz pomiary pH, których uzupełnieniem są pokazy zademonstrowane przez prowadzącego. Wszystkie eksperymenty są omawiane i tłumaczone zrozumiałym językiem, dostosowanym do poziomu uczestników. Uczestnicy zapoznają się z wyposażeniem laboratorium oraz zasadami BHP. Dla uczniów kl. VII oraz VIII zajęcia są praktycznym uzupełnieniem programu szkolnego.

 

CZY WIESZ CO JESZ? - CZ. 2 (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)

 – zapraszamy w październiku i w listopadzie

Wit. C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - nie możemy jej samodzielnie syntezować i dlatego konieczne jest jej dostarczenie z jedzeniem. Producenci popularnych soków bombardują nas etykietami z napisami "źródło wit. C", "naturalne źródło wit. C", "z dodatkiem wit. C". Ale czy rzeczywiście soki te posiadają więcej wit. C niż popularne warzywa i owoce? Sprawdźmy to! Zajęcia polegają na oznaczaniu wit. C w różnych produktach spożywczych - zachęcamy uczestników do przyniesienia własnych produktów do przetestowania! UWAGA! warsztaty odbywają się w laboratorium - liczba stanowisk: 16.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU (dla uczniów SP kl. II – VIII oraz szkół ponadpodstawowych)
- zapraszamy w listopadzie i grudniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

O JEŻACH I NIETOPERZACH (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki w październiku i w listopadzie

Uczestnicy poznają wiele podstawowych faktów i ciekawostek na temat jeży i nietoperzy oraz dowiadują się co łączy oba te gatunki. Spacerując po ogrodzie botanicznym odwiedzają środowiska, w których żyją te gatunki, sprawdzają gdzie zimują i czym się żywią. Spacer przerywany jest aktywnościami ruchowymi i plastycznymi oraz opowieściami o innych hibernujących zwierzętach.

 

 

 

Uwaga!

Liczba dofinasowanych warsztatów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Śląski Ogród Botaniczny stara się pozyskiwać na bieżąco dofinansowania z różnych źródeł –będziemy informować o kolejnych.

Więcej tematów: www.obradzionkow.robia.pl w zakładce EDUKACJA.

2022-07-27 - DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY - POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ideą stworzenia DOŚWIADCZALNI PRZYRODY była chęć pokazania różnorodności i piękna otaczającego świata. Warsztaty pomagają odpowiedzieć na wiele pytań, a przede wszystkim zachęcają do stawiania nowych. DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY wystartowała w marcu 2022 roku i będzie kontynuowana od września.

 

Roczny cykl spotkań obejmuje w sumie 30 warsztatów:

semestr zimowy – wtorki od 27 września 2022 do 31 stycznia 2023 (15 spotkań)

semestr letni – wtorki od 7 lutego do 30 maja 2023 (15 spotkań)

 

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 60 minut) dla grupy 6 - 9 lat wynosi: 900,00 zł

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 90 minut) dla grupy 10 - 13 lat wynosi: 1350,00 zł 

 

Płatność tylko gotówką, w 8 ratach na początku każdego miesiąca.

 

Dla rodzeństwa przewidziano zniżkę na drugie i tzrecie dziecko po 10%

 

ZAPISY OD 28 SIERPNIA: 534 99 45 77
(dla nowych uczestników 13 września odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe - obowiązują zapisy)

 

strona:
1
2
 > 
>>