AKTUALNOŚCI

2023-01-17 - Poszukujemy starych odmian drzew owocowych

stare odmiany drzew owocowych

2023-01-10 - ZAPROSZENIE NA FERIE
Wstęp wolny!
Ograniczona liczba miejsc - obowiązują zapisy!!!
tel. 536 330 776 (7.00-15.00)
 
Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej,
ul. Księżogórska 90a,
Radzionków
 
Można również skorzystać z pozostałej oferty Gminy Radzionków - szczegółowa rozpiska w linku:
2023-01-03 - ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY W RADZIONKOWIE POSZUKUJE EDUKATOREK/EDUKATORÓW PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYCH ORAZ Z CHEMII
PRACA W FORMIE UMOWY-ZLECENIA, ZWYKLE W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH W DNI POWSZEDNIE
 
Warsztaty są prowadzone na terenie ogrodu botanicznego w Radzionkowie oraz w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej - dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium oraz pracownią mikroskopową, a także licznymi pomocami dydaktycznymi
 
  
2022-12-21 - BOŻE NARODZENIE 2022

2022-10-05 - DOTYCZY DOJAZDU DO OGRODU BOTANICZNEGO
  • Od dnia 26 września 2022 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej znajdującej się bezpośrednio przy ścianie wiaduktu przy ul. Zejera oraz przebudową sieci wodociągowej. W związku z powyższym, ze względów technologicznych, nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu ul. Zejera w rejonie wiaduktu kolejowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany ruchu pieszy, natomiast ruch samochodowy możliwy będzie tylko w kierunku od ul. Marii Dąbrowskiej w stronę Placu Letochów. Wszelkie zmiany organizacji ruchu i objazdy zostaną odpowiednio oznakowane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
  • Na przełomie października i listopada br. planowane jest z kolei rozpoczęcie robót zasadniczych, czyli przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zejera i wówczas nastąpi wyłączenie tego fragmentu ul. Zejera dla ruchu samochodowego. Pod wiaduktem będzie utrzymany natomiast ruch pieszy. Przywrócenie pełnej możliwości ruchu na ul. Zejera planowane jest na maj 2023 roku.
  • Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Sikorskiego planowana jest od października 2022 roku. Planuje się całkowite zamknięcia weekendowe 1x listopad 2022, 1x luty 2023 oraz 1x luty 2024. Natomiast od listopada 2022 roku planuje się zamknięcie połówkowe strona L/P z wahadłem pierwszeństwa przejazdu na długości jezdni. Pod wiaduktem utrzymany zostanie ruch pieszy. Przebudowę obiektu i ul. Sikorskiego PKP PLK S.A. planują zakończyć w maju 2024 roku.
  • Równocześnie prowadzone będą prace na Rojcy przy torze nr 1, związane z przebudową peronów i dojść oraz prace związane z rozbiórką nieczynnego tunelu, jak również wykonaniem palisady obiektu w ciągu ul. Kużaja. Prace te, co do zasady, będą realizowane bez zamknięcia ruchu kołowego, jednak dopuszcza się ewentualne czasowe zamknięcia. Całkowite zamknięcie ruchu kołowego przy wiadukcie na ul. Kużaja planuje się na okres wakacyjny czerwiec – sierpień 2023 roku po ostatecznym zakończeniu prac przy wiaduktach na ul. Zejera i Sikorskiego.
  • Fazowanie prac i obowiązki wynikające z utrzymania ciągłości ruchu zarówno na linii kolejowej jak i kolejność zamknięć drogowych warunkują możliwość zakończenia prac przy torze nr 1, która wstępnie została zaplanowana na koniec 2023 roku. Po tym czasie  nastąpi oddanie do eksploatacji toru nr 1 linii kolejowej 131 i zamknięcie toru nr 2, gdzie rozpoczną się prace w symetrycznym układzie jak wcześniej przy torze nr 1.
  • Prace na stacji Radzionków PKP PLK S.A. planuje rozpocząć w II kwartale 2023 roku po uprzednim otrzymaniu pozwolenia na budowę.
2022-09-01 - OFERTA WARSZTATÓW DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

FERTA WARSZTATÓW W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM
W RADZIONKOWIE DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

 

 

PRZEZ ŁĄKI I POLA (dla zerówek oraz uczniów szkół podstawowych)
 – zapraszamy we wrześniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim (maj-wrzesień). Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży czym się różnią i jak funkcjonują łąki oraz pola uprawne, a także jakie jest znaczenie tych ekosystemów dla ludzi i pozostałej przyrody.
W ramach prezentacji multimedialnej i pogadanki uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta żyjące na łąkach i polach, dowiadują się jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma siedliskami, weryfikują swoją wiedzę o produktach, które otrzymujemy dzięki pracy rolników. Młodsze dzieci wykonują prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia nabytych wiadomości. Część praktyczna to spacer po ogrodzie botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

POZNAJĘ GATUNKI PRZEZ RYSUNKI (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne. Uczestnicy nauczą się rysowania liści, owoców lub nasion  przez konstruowanie kształtów i używanie figur geometrycznych np. do narysowania liścia klonu pospolitego (aby łatwiej odróżnić go od jawora i innych klonów). Dzięki pracy nad obiektem mózg ludzki (a dziecięcy najbardziej) zapamiętuje szczegóły, które są tu pomocne w rozpoznawaniu gatunków drzew. Podczas zajęć rozpracujemy obiekt na części oraz postaramy się go narysować w proporcji i ze wszystkimi szczegółami. Uczestnicy poznają podstawy cieniowania w rysunku i zdobędą podstawowe zdolności w konstrukcji rysunku, tak aby ewentualny talent móc rozwijać dalej lub po prostu spędzić miło czas. Zapewniamy, że każdy potrafi rysować, nawet jeśli uważa, że nie.

 

CHOMIK EUROPEJSKI – KOLOROWY MIESZKANIEC NASZYCH PÓL
(dla wszystkich grup wiekowych) – zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne dotyczące chomika europejskiego, który jest najbarwniejszym ssakiem żyjącym na naszych terenach rolnych, a jednocześnie jest jedynym gatunkiem chomika dziko występującym w Polsce i Europie. Uczestnicy poznają wiele ciekawych faktów dotyczących chomika europejskiego – jak wygląda, co je, gdzie ma swoje schronienie, a nawet jaki ma „charakter”. W odniesieniu do głównego bohatera, podczas warsztatów omawiane są zmiany zachodzące na polach uprawnych w ciągu całego roku. Zajęcia zwracają uwagę na zagadnienia ochrony gatunkowej, zagrożenia agrocenoz oraz zanikania i wymierania gatunków. Poprzez wykonywane zadania, w tym prace plastyczne, dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą
w warsztatach i utrwalają zdobyte wiadomości.

 

MATEMATYKA UKRYTA W PRZYRODZIE (dla starszych przedszkolaków i uczniów SP)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne-terenowe. Uczestnicy odkrywają związek między matematyką
a przyrodą, zarówno w terenie, jak i podczas zajęć w budynku Stacji Edukacji Ekologicznej. Najmłodsi uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: liczby całkowite, kształty, różne rodzaje symetrii - rozwiązując zagadki przyrodnicze, tworząc prace plastyczne i biorąc udział w zabawach ruchowych. Starsi uczestnicy dowiedzą się co ma wspólnego kalafior z ciągiem Fibonacciego i poszukają w ogrodzie fraktali. Nie zabraknie również odkrywania czym są wielokąty foremne i czy złoty podział jest naprawdę ze złota. W przypadku niesprzyjającej pogody całość warsztatów odbywa się w budynku.

 

OD KWIATUSZKA DO JABŁUSZKA (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki we wrześniu

Warsztaty terenowe, które odbywają się w ogrodowym sadzie i wśród pozostałych kolekcji. Uczestnicy poznają budowę kwiatu obserwując z użyciem lup rośliny kwitnące akurat na grządkach. Dowiadują się z jakich części powstają owoce oraz jaką rolę w ich powstaniu odgrywają owady. Uczestnicy poznają krzewy i drzewa rosnące w sadzie i w zależności od pory roku – kosztują ich owoce. Przyglądają się szkółce drzewek, domkom dla dzikich zapylaczy oraz odwiedzają pasiekę.

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I SP)
 – zapraszamy we wrześniu i w październiku

Warsztaty terenowe. Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

FLORYSTYCZNE ABC (dla uczniów SP i szkół ponadpodstawowych)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty botaniczne wprowadzające w sztukę układania kwiatów i wykonywania dekoracji roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe założenia florystyczne, poznają narzędzia i akcesoria niezbędne florystom do pracy, nauczą się rozpoznawać różne gatunki roślin i sposoby ich pozyskania, suszenia oraz wykorzystania. Oczywiście podczas zajęć nie zabraknie wykonania własnej kompozycji florystycznej - jakiej? To już zależy od wieku uczestników zajęć, od pory roku i aktualnych zasobów Ogrodu.

 

 W KRAINIE DREWNA (dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)
– zapraszamy od października do grudnia

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

KOLOROWA CHEMIA – POZNAJEMY KWASY I ZASADY (dla uczniów kl. II – VIII SP)

- zapraszamy w piątki lub poniedziałki od września do grudnia

Warsztaty laboratoryjne pokazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne oraz pomiary pH, których uzupełnieniem są pokazy zademonstrowane przez prowadzącego. Wszystkie eksperymenty są omawiane i tłumaczone zrozumiałym językiem, dostosowanym do poziomu uczestników. Uczestnicy zapoznają się z wyposażeniem laboratorium oraz zasadami BHP. Dla uczniów kl. VII oraz VIII zajęcia są praktycznym uzupełnieniem programu szkolnego.

 

CZY WIESZ CO JESZ? - CZ. 2 (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)

 – zapraszamy w październiku i w listopadzie

Wit. C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - nie możemy jej samodzielnie syntezować i dlatego konieczne jest jej dostarczenie z jedzeniem. Producenci popularnych soków bombardują nas etykietami z napisami "źródło wit. C", "naturalne źródło wit. C", "z dodatkiem wit. C". Ale czy rzeczywiście soki te posiadają więcej wit. C niż popularne warzywa i owoce? Sprawdźmy to! Zajęcia polegają na oznaczaniu wit. C w różnych produktach spożywczych - zachęcamy uczestników do przyniesienia własnych produktów do przetestowania! UWAGA! warsztaty odbywają się w laboratorium - liczba stanowisk: 16.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU (dla uczniów SP kl. II – VIII oraz szkół ponadpodstawowych)
- zapraszamy w listopadzie i grudniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

O JEŻACH I NIETOPERZACH (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki w październiku i w listopadzie

Uczestnicy poznają wiele podstawowych faktów i ciekawostek na temat jeży i nietoperzy oraz dowiadują się co łączy oba te gatunki. Spacerując po ogrodzie botanicznym odwiedzają środowiska, w których żyją te gatunki, sprawdzają gdzie zimują i czym się żywią. Spacer przerywany jest aktywnościami ruchowymi i plastycznymi oraz opowieściami o innych hibernujących zwierzętach.

 

 

 

Uwaga!

Liczba dofinasowanych warsztatów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Śląski Ogród Botaniczny stara się pozyskiwać na bieżąco dofinansowania z różnych źródeł –będziemy informować o kolejnych.

Więcej tematów: www.obradzionkow.robia.pl w zakładce EDUKACJA.

2022-07-27 - DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY - POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ideą stworzenia DOŚWIADCZALNI PRZYRODY była chęć pokazania różnorodności i piękna otaczającego świata. Warsztaty pomagają odpowiedzieć na wiele pytań, a przede wszystkim zachęcają do stawiania nowych. DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY wystartowała w marcu 2022 roku i będzie kontynuowana od września.

 

Roczny cykl spotkań obejmuje w sumie 30 warsztatów:

semestr zimowy – wtorki od 27 września 2022 do 31 stycznia 2023 (15 spotkań)

semestr letni – wtorki od 7 lutego do 30 maja 2023 (15 spotkań)

 

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 60 minut) dla grupy 6 - 9 lat wynosi: 900,00 zł

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 90 minut) dla grupy 10 - 13 lat wynosi: 1350,00 zł 

 

Płatność tylko gotówką, w 8 ratach na początku każdego miesiąca.

 

Dla rodzeństwa przewidziano zniżkę na drugie i tzrecie dziecko po 10%

 

ZAPISY OD 28 SIERPNIA: 534 99 45 77
(dla nowych uczestników 13 września odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe - obowiązują zapisy)

 

2022-07-27 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2022-06-28 - Zmiany godzin pracy

strona:
<<
 < 
1
2