AKTUALNOŚCI

2022-01-13 - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

W KRAINIE DREWNA (dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

BARWY UKRYTE W ROŚLINACH (dla uczniów SP kl. II – VII) uwaga! 17-21 I oraz 7-11 II

Warsztaty odbywają się w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia z zakresu chromatografii wykorzystując korzenie oraz liście czy owoce roślin. Pracownia chemiczna posiada 16 samodzielnych stanowisk (pomieści maksymalnie 20 uczniów).

 

JAK OBSERWOWAĆ ZWIERZĘTA? (dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)

Warsztaty stacjonarno-terenowe, z naciskiem na terenowe, które zapoznają uczestników z metodami obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku. Podczas warsztatów wykorzystywane są lornetki, lupy, aparaty fotograficzne i inne akcesoria. Prowadzący jest doświadczonym obserwatorem i fotografem przyrody, a swoją pasją chętnie dzieli się z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć poruszany jest także temat bezpieczeństwa zwierząt, a uczestnicy poznają kodeks obserwatora.

 

PĄCZKI, PĄCZUSIE, PĄKI (dla uczniów szkół podstawowych)

Warsztaty stacjonarno-terenowe skupiające się na rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów zimą, w stanie bezlistnym (co wbrew pozorom jest stosunkowo łatwe i bardzo ciekawe). Warsztaty podzielone są na trzy części. W pierwszej uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać gatunki zimową porą – jest to praktyczny przegląd podstawowych gatunków drzew i krzewów. W drugiej części wiedza ta zostanie utrwalona przez rysowanie pąków, pędów i innych cech charakterystycznych. Na zakończenie przewidziano spacer na terenie Ogrodu Botanicznego - rozpoznawanie drzew po ich pokroju oraz weryfikacja zdobytej wiedzy w naturze .

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU (dla uczniów SP kl. II – VIII oraz szkół ponadpodstawowych).

Warsztaty stacjonarno-terenowe. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

CZY WIESZ CO JESZ - CZ. 2 (dla uczniów SP kl. VII – VIII oraz szkół ponadpodstawowych)

Witamina C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - nie możemy jej samodzielnie syntezować i dlatego konieczne jest jej dostarczenie z jedzeniem. Producenci popularnych soków bombardują nas etykietami z napisami "źródło witaminy C", "naturalne źródło witaminy C", "z dodatkiem witaminy C". Ale czy rzeczywiście soki te posiadają więcej witaminy C niż popularne warzywa i owoce? Sprawdźmy to! Zajęcia w ogrodowym laboratorium polegają na oznaczaniu witaminy C w różnych produktach spożywczych. Zachęcamy Uczestników do przyniesienia własnych produktów do przetestowania! Pracownia chemiczna posiada 16 samodzielnych stanowisk (pomieści maksymalnie 20 uczniów).

 

 

 

Uwaga!

Liczba dofinasowanych warsztatów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Śląski Ogród Botaniczny stara się pozyskiwać na bieżąco dofinansowania z różnych źródeł –będziemy informować o kolejnych.

2022-01-13 - POSZUKIWANE STARE ODMIANY DRZEW OWOCOWYCH - INFORMACJA ORAZ INSTRUKCJA

Drzewa są poszukiwane celem pobrania od nich zrazów i zaszczepienia nimi ogrodowych podkładek w kolekcji zachowawczej, tak aby uchronić stare cenne odmiany drzew owocowych przed zanikiem w naszym rejonie. Poza ogrodową kolekcją trafią do dalszej uprawy do zainteresowanych osób.


Jeśli posiadasz starą odmianę drzew owocowych i chcesz się nią podzielić, zgłoś się do Ogrodu - tel. 536 330 776 (dni powszednie godz. 7.00 - 15.00) lub e-mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl.


Zrazy z CZEREŚNI, WIŚNI oraz ŚLIW będą pobierane w wybranych dniach lutego,
zgłoszenia przyjmujemy do 4.02.2022.


Zrazy JABŁONI i GRUSZ będą pobierane w wybranych dniach marca,
zgłoszenia przyjmujemy do 4.03.2022.


Dokładne terminy pobierania zostaną ustalone z zainteresowanymi właścicielami ogródków czy sadów.


Zrazy można też pobrać samodzielnie na podstawie zamieszczonej niżej instrukcji i wysłać pocztą na adres Ogrodu - wiśnie, czereśnie i śliwy do 18.02.2022, a jabłonie i grusze do 18.03.2022.


Dawne odmiany drzew owocowych, bardzo dobrze dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych i posiadające wiele cennych cech użytkowych (odporność na choroby, walory smakowe, mrozoodporność), giną z naszych sadów, a wraz z nimi zanika pula genowa, która można by w przyszłości wykorzystać do tworzenia nowych odmian. Możemy je wspólnie uratować

 

 

instrukcja pobierania zrazów

instrukcja pobierania zrazów

 

2022-01-11 - EDUKATORZY PRZYRODY POTRZEBNI OD ZARAZ
Warsztaty są prowadzone na terenie ogrodu botanicznego w Radzionkowie oraz w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej - zwykle w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych. Dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium oraz pracownią mikroskopową.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie swojego CV na adres: ogrodradzionkow@sibg.org.pl
Prosimy o dodanie kilku słów od siebie oraz o numer telefonu - oddzwonimy.
2021-08-12 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2021-02-23 - RÓŻNORODNOŚĆ LEŻY W NATURZE - QUESTING W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W RADZIONKOWIE

Ulotkę z tekstem można bezplatnie pobrać o dowolnej porze w punkcie startu czyli ze skrzyneczki przy Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznje w Radzionkowie 9ul. Księżogórska 90a). Na quest należy pzreznaczyć ok. 1,5 - godziny. Zalecamy ubiór sportowy.

2020-06-10 - NA TERENIE KSIĘŻEJ GÓRY ORAZ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W RADZIONKOWIE MOŻNA SPOTKAĆ ŻMIJĘ ZYGZAKOWATĄ.

Żmija zygzakowata /Vipera berus/ jest jedynym jadowitym gatunkiem węża w Polsce. Tak jak pozostałe żyjące u nas gady (w sumie 10 gatunków) jest objęta ochroną prawną. Jest to gatunek stosunkowo pospolity.

 

Jak rozpoznać żmiję? Część osobników tego gatunku posiada zygzak na grzbiecie (tak zwaną wstęgę kainową), jednakże żmije mają bardzo zmienne ubarwienie i często spotyka się też osobniki całkowicie czarne, bez wstęgi. Najbardziej charakterystyczna jest głowa żmii - trójkątna w zarysie, płaska, wyraźnie oddzielona od reszty ciała.

 

Zachowanie. Żmije lubią ukrywać się w wysokich trawach oraz pod stosami gałęzi, a w upalne dni wygrzewać na słońcu, w tym zdarza się, że i na naszym szlaku. Zwierzęta te starają się unikać spotkania z ludźmi i w razie zagrożenia ratują się przede wszystkim ucieczką (a w ostateczności atakiem), często wydając przy tym ostrzegawczy syk. I choć nie czyhają na spacerowiczów, to mogą być niebezpieczne w przypadku bezpośredniego zetknięcia (np. przypadkowego nadepnięcia) - dlatego należy zachować uważność, nie schodzić z trasy i ubierać odpowiednie obuwie, bo żmije atakują do wysokości kostek człowieka.

 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na psy, które zawsze powinny być na smyczy.

strona:
1