QUEST

Zapraszamy do udziału w queście "Złap równowagę" - quest na rzecz zrównoważaonego rozwoju

 

Nasz quest to interesująca forma samodzielnego zwiedzania ogrodu botanicznego, poznania jego najciekawszych zakątków oraz różnych gatunków roślin i zwierząt  bez udziału  przewodnika.  To atrakcyjne narzędzie poznawcze, umożliwiające połączenie edukacji z zabawą poprzez bezpośrednie doświadczanie przyrody i aktywności na świeżym powietrzu. Elementy edukacyjne umieszczone na trasie questu z pewnością uatrakcyjnią wszystkim zwiedzającym spacer.  

 

Dla kogo? Rodziny z dziećmi oraz bez, grupy szkolne, młodzież - dla wszystkich

 

Czas trwania: 1,5 - 2 godziny

 

Miejsce startu: brama główna Ogrodu Botanicznego (od ul. Zejera)

 

Cena: nieodpłatnie

 

Dostępność: codziennie, od świtu do zmierzchu

 

Wystarczy pobrać ulotkę ze skrzyneczki przy budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, lub ze strony (poniżej), zaopatrzyć się w długopis lub ołówek i wyruszyć do ogrodu botanicznego kierując się wskazówkami w ulotce.

 

 

Ulotka do questu - pobierz:

 

wersja kolor

 

wersja czarno-biała

 

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.