praktyki, staże, wolontariat, praca

W związku z realizacją projektu FlorIntegral, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obecnie zatrudniamy osobę na stanowisku ogrodnika. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za namnażanie rzadkich gatunków roślin.

Czas pracy: 1 marzec 2018 - 31 październik 2020

 

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane odbyciem praktyk lub stażu czy pracy w ramach umowy wolontariackiej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie w różnym charakterze: m.in. w zakresie przyrodniczym, edukacyjnym oraz prac ogrodowych.

 

Zgłoszenia i dodatkowe pytania prosimy kierować do:

 

dr Agata Smieja

e-mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl

tel. 534 994 576 

 

lub

 

dr Julia Góra

e-mail: j.gora@sibg.org.pl

tel. 534 994 577