OPISY WARSZTATÓW

Poniżej prezentujemy krótkie opisy wszystkich (prawie) warsztatów prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Jako, że dbamy o wysoki poziom merytoryczny naszych warsztatów i do współpracy zapraszamy specjalistów w swoich dziedzinach, nierzadko pracujących również zawodowo w innych instytucjach, niektóre z warsztatów są dostępne tylko w wybrane dni tygodnia. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego tematu i odpowiemy na wszelkie pytania. A może chcieliby Państwo zrealizować przy naszej pomocy jakiś inny temat? Z przyjemnością podejmiemy wyzwanie.

Zapraszamy do kontaktu: 534 99 45 77(6) lub j.gora@gmail.com, ogrodradzionkow@sibg.org.pl.

 

 BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

Podczas wędrówki w terenie uczestnicy poznają bogactwo siedlisk Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Las, łąki, murawa napiaskowa, zbiorniki wodne, tradycyjny sad owocowy, pola uprawne, zarośla typu czyżnia i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.

 

 CO W WODZIE ROŚNIE, PEŁZA I PŁYWA?

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim. Celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym, a także zwrócenie uwagi na znaczenie ekosystemów wodnych dla zachowania różnorodności biologicznej oraz na ich rolę w adaptacji do zmian klimatu. Podczas prezentacji multimedialnej i pogadanki, uczestnicy poznają rodzaje ekosystemów wodnych (wody stojące i płynące), przykładowe gatunki fauny i flory wraz z ich przystosowaniami do życia w wodzie, a także znaczenie nawet niewielkich zbiorników wodnych dla przyrody. Młodsze dzieci  wykonują wyklejanki lub inne prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia wiedzy. Część praktyczna warsztatów umożliwia obserwację roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, na przykładzie zbiornika znajdującego się na terenie Ogrodu Botanicznego. Uczestnicy zajęć samodzielnie pobrają próby bezkręgowców wodnych (ślimaki, owady, pijawki), które następnie zostaną oznaczone i omówione. Warsztaty są dobrą okazją do poznania różnych ciekawostek odnośnie mięczaków, tj. grupy zwierząt, której przedstawiciele przystosowani są zarówno do życia na lądzie, jak również w wodach słodkich i słonych. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Dla zerówek oraz dla uczniów szkoły podstawowej, zarówno edukacji wczesnoszkolnej, jak i klas starszych.

 

 JAK ŻYJE LAS
Podczas warsztatu wybierzemy się na spacer do lasu, aby porozmawiać o lesie jako żyjącym organizmie. O fazach rozwojowych lasu. O tym jak las się rodzi, dojrzewa, trwa i zamiera. Zastanowimy się nad rolą poszczególnych faz rozwojowych lasu w utrzymaniu bioróżnorodności, o znaczeniu martwych i zamierających drzew. Zastanowimy się nad tym, co decyduje o tym jaki las rośnie w danych miejscu, dlaczego ważne jest aby lasy nie były wszędzie jednakowe. Dlaczego potrzebna jest różnorodność wiekowa i gatunkowa. A przede wszystkim będziemy uważnie obserwować, zadawać pytania - co to jest ? dlaczego tu występuje? jaką pełni funkcję ? Będziemy starać się na nie odpowiadać. To Przyroda będzie reżyserem tych zajęć i każde będą inne i niepowtarzalne. Zabierzemy lornetki, karimaty i część zajęć spędzimy samodzielnie aby nic nie przeszkadzało nam w doświadczaniu Przyrody. Dla wszystkich grup wiekowych.

 

 BIOINDYKATORY

Zajęcia poświęcone ocenie stanu środowiska za pomocą organizmów żywych. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać organizmy,  które będą informowały o obecności lub braku zanieczyszczeń. Zajęcia  podzielone są na dwie części: teoretyczno-laboratoryjną oraz  terenową. W pierwszej części – prowadzący zaprezentuje okazy i  zdjęcia bioindykatorów oraz zapozna uczestników z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Następnie przewidziany jest spacer po ogrodzie i wyszukiwanie organizmów wskaźnikowych – bioindykatorów. 

 

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DENDROLOGIEM - NASZE DRZEWA (SPACER Z DENDROLOGIEM)

Uczestnicy podczas warsztatów terenowych uczą się rozpoznawania kilkunastu gatunków drzew i krzewów Księżej Góry w ich naturalnym środowisku. Poznają ich cechy charakterystyczne oraz ciekawostki ich dotyczące. W czasie warsztatów dzieci i młodzież są ukierunkowani na właściwe zachowanie w lesie, obserwują przyrodę wszystkimi zmysłami, rozumieją znaczenie drzew w przyrodzie i w życiu człowieka. Warsztaty wymagają sporej aktywności uczestników, którzy podczas dendrologicznego spaceru wypełniają karty pracy, dokonują pomiarów drzew i biorą udział w mini-konkursach. Warsztaty mogą być realizowane także zimą - wówczas uczymy się rozpoznawania gatunków drzew w stanie bezlistnym (co nie jest aż takie trudne...). 

 

 JESIENNA DENDROLOGIA

Warsztaty stacjonarne, w sam raz na jesienne pluchy. Edukator w atrakcyjny sposób wprowadza uczestników w świat dendrologii - podczas zajęć powstaje wspólny zielnik, który można zabrać z sobą do klasy. Uczniowie po kształcie liści uczą się rozróżniać podstawowe gatunki drzew i krzewów oraz poznają ich owoce. Zajęcia obfitują w wiele ciekawostek, jest też mini-konkurs z nagrodami.

 

 PRZEZ ŁĄKI I POLA

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim. Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży czym sie różnią i jak funkcjonują łąki oraz pola uprawne, a takze jakie jest znaczenie tych ekosystemów dla ludzi i pozostałej przyrody. W ramach prezentacji multimedialnej i pogadanki, uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta żyjące na łąkach i polach, dowiadują się jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma siedliskami, weryfikują swoją wiedzę o produktach, które otrzymujemy dzięki pracy rolników. Młodsze dzieci mogą wykonują wyklejanki lub inne prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia nabytych wiadomości. Część praktyczna to spacer po Ogrodzie Botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Warsztaty przygotowane są dla zerówek oraz dla uczniów szkoły podstawowej, zarówno edukacji wczesnoszkolnej, jak i klas starszych.

 

 JAK CZŁOWIEK OSWOIŁ KOLORY? 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, skąd Van Gogh brał swoje farby, dlaczego purpura jest "królewska", z czego dawniej robiono atrament i dlaczego ubrania na słońcu blakną. Uczestnicy samodzielnie uzyskają barwniki z roślin i z ich pomocą namalują  własne obrazy. Spróbują też swoich siłw japońskiej sztuce druku transferowego Hapa Zome, a także będą mieli okazję zaobserwować, jak barwniki magicznie zmieniają kolor pod wpływem rozmaitych bejc i zapraw chemicznych. 

 

 W KRAINIE DREWNA

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

 CAŁA PRAWDA O SMOGU

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w sezonie jesienno-zimowym. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).
Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu.
W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu,negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

 

 CZY WIESZ CO JESZ?

W trakcie zajęć uczestnicy wykonują preparaty mikroskopowe i oceniają jakość produktów spożywczych - miodów i jogurtów. Przeprowadzaja analizę pyłkową miodów w celu określenia ich gatunku, porównają również miód naturalny z miodem sztucznym. Druga część zajęć poświęcona jest analizie zawartości bakterii probiotycznych w jogurtach. Uczestnicy wykonają barwienie preparatów a następnie obserwacje i porównanie ilości bakterii probiotycznych w jogurcie naturalnym oraz bio-jogurcie

 

 CZY WIESZ CO JESZ? - CZ. 2

Witamina C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - nie możemy jej samodzielnie syntezować i dlatego konieczne jest jej dostarczenie z jedzeniem. Producenci popularnych soków bombardują nas etykietami z napisami "źródło witaminy C", "naturalne źródło witaminy C", "z dodatkiem witaminy C". Ale czy rzeczywiście soki te posiadają więcej witaminy C niż popularne warzywa i owoce? Sprawdźmy to! Zajęcia w ogrodowym laboratorium polegają na oznaczaniu witaminy C w różnych produktach spożywczych. Zachęcamy Uczestników do przyniesienia własnych produktów do przetestowania!

 

 OPOWIEŚCI O DOBRYCH WILKACH 
Dla zerówek oraz uczniów SP kl. I – VI. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy zachowania i ekologii wilków - dowiedzą się, jak funkcjonuje wilcza wataha, nauczą się rozpoznawać wilcze tropy, poznają wpływ wilków na działanie całego lasu. Wspólnie zastanowimy się też, ile zostało z wilka w dzisiejszych psach i czy wilki naprawdę wyją do księżyca, a na koniec rozprawimy się z najpopularniejszymi mitami, w tym tymi o samcach alfa i walkach o dominację. Zajęcia mają charakter stacjonarny i przerywane są angażującymi grami i aktywnościami artystycznymi. 

 

 CO W OGRODZIE PISZCZY

Część terenowa to naukowy spacer po ogrodzie połączony ze zbiorem próbek, które następnie są oglądane pod binokularami lub mikroskopami w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Podczas spaceru staramy się wypatrywać ciekawych gatunków roślin oraz zwierząt i śladów przez nie pozostawionych – uczymy się je rozpoznawać i poznajemy ciekawostki na ich temat. Warsztaty bazują na naturalnej aktywności dzieci i ich ciekawości otaczającego świata, angażują wszystkie zmysły. Warsztaty z powodzeniem mogą być prowadzone od stycznia do grudnia i przebiegają nieco odmiennie w zależności od pory roku. 

 

 OGRODOWY MIndFULNEsS CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ

Zajęcia terenowe przeznaczone dla osób w każdym wieku, mające na celu pobudzić zmysły uczestników i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku

 

 ZIELONY SURWIWAL

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyc sie wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

 

PODWODNE TAJEMNICE OGRODU

W trakcie warsztatów uczestnicy korzystając z profesjonalnego sprzętu hydrobiologicznego samodzielnie pobiorą próbY z niewielkiego zbiornika znajdującego się na terenie Ogrodu Botanicznego. Następnie przy użyciu odpowiednich narządzi wybiorą z nich wszystkie makrobezkręgowce bentosowe (m.in. ślimaki, pijawki, larwy ważek). Zebrane zwierzęta zostaną oznaczone i omówione. Po części praktycznej zaprezentowany zostanie zakonserwowany materiał biologiczny (m. in. utrwalone preparaty różnych larw, czy muszle mięczaków) oraz odbędzie się dyskusja dotycząca przystosowań wybranych grup makrobezkręgowców do życia w wodzie, siedlisk ich występowania, wrażliwości na zanieczyszczenia oraz wielu innych ciekawostek dotyczących ich życia.

 

 NIEZŁE ZIÓŁKA

Uczestnicy podczas spaceru w terenie nauczą się rozpoznawać wszystkimi zmysłami pospolite zioła, zarówno te dziko rosnące, jak i uprawiane w ogródkach. Poznają ich korzystne właściwości oraz zastosowanie w kosmetyce, kulinariach i medycynie oraz będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat ziół. Pod koniec zajęć na uczestników czekać będzie drobna ziołowa degustacja. Zajęcia mogą odbyć się również w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w Budynku Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.

 

 ŚWIAT POD MIKROSKOPEM

Warsztaty odbywają się w bogato wyposażonej pracowni mikroskopowej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. W zależności od wieku uczestnicy poznają budowę i działanie różnego typu mikroskopów, przeprowadzają obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów, a także pod nadzorem prowadzącego uczą się samodzielnie wykonywać preparaty. Idealne uzupełnienie szkolnego programu. Uwaga! Pracownia mikroskopowa posiada 16 stanowisk.

 

LUMINESCENCJA – DLACZEGO CIAŁA ŚWIECĄ?

Warsztaty laboratoryjne. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem luminescencji. W krótkiej części teoretycznej poznają jej rodzaje i dowiedują się, że zjawisko „świecenia” jest dość powszechnie występującym w przyrodzie - służy ono zarówno robaczkowi świętojańskiemu, jak i planktonowi na plaży w Malediwach. Druga część to zajęcia eksperymentalne w laboratorium. Dzięki własnoręcznie przygotowanym preparatom oraz lampie UV uczestnicy mogą bezpośrednio zaobserwować zjawisko fluorescencji. Uwaga! Laboratorium posiada 16 stanowisk.

 

 OGRÓD DLA ZAPYLACZY, ZAPYLACZE DLA OGRODU (Z ŻYCIA PSZCZÓŁ)

Warsztaty przybliżające życie pszczół z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z budową ula, pracami oraz wyposażeniem pszczelarza i obserwują budowę pszczoły pod lupą lub binokularami. Zdobywają informacje na temat struktury roju, rozwoju pszczół, zapylania kwiatów oraz poznają wiele ciekawostek z życia w ulu. Podejmowane jest zagadnienie roli zapylaczy w świecie. W sezonie kwiecień - wrzesień warsztaty przewidują także wizytę w ogrodowej pasiece oraz zwiedzenie kolekcji roślin miododajnych. Warsztaty dla najmłodszych obejmują zajęcia artystyczne

 

 CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW?

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych (od lipca) i niesieciowych (od maja) w trakcie spaceru po ogrodzie. W przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania. 

 

 JAJKOLOGIA

Warsztat składa się z prelekcji (prezentacja multimedialna) oraz z części pokazowo-eksperymentalnej. Omawiane są następujące zagadnienia: budowa jajka, rozwój zarodka w jaju, różnorodność jaj w świecie przyrody, przystosowania w budowie jajek do strategii życiowych organizmów, a także na co zwracać uwagę przy kupnie jajek i co oznaczają opisy na jajkach w sklepach. A ponadto liczne jajeczne ciekawostki. Warsztaty uatrakcyjnia seria naukowych pokazów i eksperymentów z jajkiem w roli głównej. Fakultatywnie w okolicach Wielkanocy omawiane jest jajko jako symbol Wielkanocy, rodzaje pisanek i metody wykonywania zdobionych jajek wielkanocnych.

 

 ROŚLINY UŻYTKOWE

Warsztaty stacjonarne lub stacjonarno-terenowe, dedykowane uczniom szkoły podstawowej (głównie klasom młodszym). Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki zbóż, roślin strączkowych oraz oleistych - do ich dyspozycji są zasuszone rośliny, plansze oraz nasiona w słoikach, ponadto słoma oraz siano. Prowadzący przybliża informacje dotyczące tych roślin wskazując również ich użyteczność. Następnie uczestnicy wyklejają nasiona na specjalnych planszach, które zabierają z sobą do domu jako swoistą "ściągawkę" oraz przypasowują popularne produkty do roslin, z których powstały. Wykonują także  proste eksperymenty. W sprzyjajacych warunkach pogodowych i odpowiedniej porze roku część zajęć odbywa się na terenie ogrodu - w sadzie oraz przy rozsadnikach.

 

 NIE BÓJ SIĘ BEBOKA- CZYLI O WIERZENIACH I ROŚLINACH SŁÓW KILKA

Są to warsztaty terenowo-stacjonarne, podczas których uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z różnorodnością obyczajów i legend śląskich. Dzieci ruszą tropem upiorów, dowiedzą się jak wyobrażano sobie ich wygląd, co tłumaczono sobie ich obecnością oraz jak można było się przed nimi uchronić. Szczególną uwagę zwrócimy na rośliny, które wykorzystywane były jako ochrona przed złem oraz posiadających niezwykłe właściwości. Uczestnicy nauczą się jak rozpoznawać rośliny, poznają ich zastosowanie, pochodzenie niektórych nazw oraz w jaki sposób pomagały ochronić się przed czarami i atakiem upiorów.

 

 O WODZIE I LODZIE

Warsztaty odbywają się w sali laboratoryjnej Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej i są dedykowane starszym grupom przedszkolnym oraz uczniom klas 1 – 3 szkół podstawowych.

Składają się z elementów pokazowych oraz eksperymentalnych. Pozwalają na zrozumienie wielu zjawisk związanych z przemianami woda – lód. Uczestnicy zapoznają się z przyrządem pomiarowym jakim jest termometr oraz uczą się odczytywać temperaturę i interpretować wydarzenia związane z jej zmianami. Podczas eksperymentów dzieci poznają różnice w zamarzaniu wody słodkiej i słonej, zastanawiają się jakie skutki przyniosłoby stopienie lodów Arktyki i Antarktydy oraz przyglądają się górom lodowym. Jednym z celów warsztatów jest zachęcenie do samodzielnego eksperymentowanai w domu. Na zakończenie przewidziano zabawę zwiazaną z wodą

 

 OD KWIATU DO OWOCU

Warsztaty przygotowane dla zerówki oraz klas I - III SP, które w prosty i ciekawy sposób pokazują jak powstają owoce (ręce dzieci są przy tym zajęte). Omawiana jest budowa kwiatu oraz rola pszczół w zapylaniu. Podczas zajęć przyglądamy się różnym owocom i nasionom, w tym także przy użyciu binokularów. W miarę możliwości (pora roku, pogoda) część zajęć odbywa się na terenie ogrodu - obserwacje kwitnących lub owocujących gatunków dzikich oraz uprawnych. 

 

 ILE JEST ZIELENI W LIŚCIU?

Warsztaty biologiczno-chemiczne odbywające się w profesjonalnym laboratorium (uwaga! liczba miejsc ograniczona do 16 stanowisk). Motywem przewodnim są barwy i kolory w swiecie roślin. Uczestnicy wykonując eksperymenty bazujące na metodach chromatograficznych poznają zarówno barwy podstawowe oraz ich pochodne, jak i poznają zasady ich łączenia. Z materiału roślinnego wydobędą chlorofil, karoteny, ksantofile i antocyjany. 
Warsztaty dla wszystkich grup wiekowych.
 

 OGRODOWE LABORATORIUM DLA NAJMŁODSZYCH - KOLOROWA CHEMIA: KWASY I ZASADY

Warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas I - V SP (prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym) ukazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy sami wykonują część doświadczeń chemicznych, a uzupełnieniem są pokazy, które demonstruje prowadzący z pomocą wybranych osób. Wszystkie doświadczenia i pokazy są omawiane i tłumaczone zrozumiałym, dostosowanym do poziomu uczestników, językiem. Uczestnicy zapoznają się z przyrządami laboratoryjnymi służącymi do pomiarów pH oraz samodzielnie wykonują pomiary, a także interpretują wyniki.

Ograniczeniem jest wielkość sali laboratoryjnej przewidzianje na 16 osób, maksymalnie 20. 

 

 OGRODOWE LABORATORIUM DLA NAJMŁODSZYCH - MOJE WŁASNE MYDEŁKO

Warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas I - V SP (prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym) ukazujące pachnącą stronę chemii. Uczestnicy wykonują mydełka glicerynowe, które zabierają z sobą do domu. Zdobywają przy tym wiedzę z zakresu surowców kosmetycznych. W drugiej części zajęć wykonują nieskomplikowane doświadczenia chemiczne i przyglądają się pokazom. Wszystkie doświadczenia i pokazy są omawiane i tłumaczone zrozumiałym, dostosowanym do poziomu uczestników, językiem. 

 

 OGRODOWE LABORATORIUM - CUKRY, BIAŁKA, TŁUSZCZE

Warsztaty biologiczno-chemiczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym (uwaga! liczba miejsc ograniczona do 16 stanowisk). Poza solidną dawką teorii przekazanej w atrakcyjny sposób obejmują praktyczne wykrywanie tłuszczy, białek oraz cukrów w różnych rodzajach pokarmów i nie tylko. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia, m.in. reakcje omawiane w szkolnych podręcznikach chemii. Ponadto podczas zajęć omówiona jest rola poszczególnych składników w świecie roślin oraz zwierząt, z naciskiem na funkcje jakie pełnią w naszym organiźmie.

 

 WYPRAWA Z DINOZAUREM

Warsztaty przyrodnicze przeznaczone dla przedszkolaków, zwłaszcza tych najmłodszych. Nie wymagają dobrej kondycji, gdyż odbywają się w najbliższym otoczeniu Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej - w parku na Księżej Górze oraz w Stacji. Uczestnicy wyruszają na wyprawę szukając listów pozostawionych przez dinozaura Radzia. Poznają kierunki świata, przyrodę oraz geologię, prowadzą obserwacje z użyciem przyrządów optycznych, szukają skarbu, a na zakończenie wykonują zadanie plastyczne i otrzymują miłą pamiątkę.

 

 MALI OGRODNICY

Polecamy wiosną lub wczesnym latem dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. Warsztaty składają się z czterech części: pogadanka nt. pracy ogrodnika (m.in. praktyczne poznawanie ogrodniczych narzędzi), obserwacje mikroskopowe lub przy uzyciu lupy nasion i części roślin, posianie nasion wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu oraz pomalowanie farbami gipsowego kwiatka-pamiątki.

 

TROPICIELE PRZYRODY

Są to najbardziej zróżnicowane warsztaty, przeznaczone zwłaszcza dla najmłodszych uczestników, bazujące na dynamicznych zjawiskach zmieniającej się przyrody oraz zjawisk pogodowych im towarzyszących. W maksymalny sposób wykorzystują wszelkie dostępne przyrządy i narzędzia, tak aby móc w pełni zaangażować się w warsztaty i samodzielnie tropić tajemnice natury. Uczestnicy korzystają z przyrządów optycznych (np. lupa, lornetka) oraz pomiarowych (np. pehametr), a także określają kierunki świata za pomocą kompasu. Tematyka warsztatów jest odpowiednia do pory roku, sezonowa czyli podczas każdej wycieczki inna. Takie, które w danej chwili są najbardziej interesujące, możliwe do zaobserwowania, np. gody płazów, zakwitanie roślin związanych z fenologią, pojawianie się pewnych grup zwierząt itp., a które nie są wpisane w pozostałe warsztaty terenowe, bo pojawiają się i znikają zbyt szybko.

 

 

 OWADY WOKÓŁ NAS

Warsztaty zapoznają ze światem owadów, które zwykle spotykamy w naszym sąsiedztwie. Niektóre lubiane, na przykład motyle, inne mniej - komary... Warsztaty rozpoczyna krótka prelekcja przybliżająca różnorodność świata owadów, ich budowę i odżywianie oraz cykl rozwojowy na przykładzie motyla. Bliżej omawiane są owady pożyteczne występujące w ogrodzie, ich rola w tępieniu szkodników oraz zapylaniu kwiatów. Następnie uczestnicy wyruszają w teren na bezpośrednie obserwacje owadów oraz zapoznają się z roślinami miododajnymi. Zakończeniem zajęć są obserwacje mikroskopowe. 

 

Z MAPĄ I KOMPASEM PRZEZ ŚWIAT
Czyli jak wędrować żeby się nie zgubić. Warsztaty są połączeniem zajęć teoretycznych i praktycznych. Początkowa część odbywa się na terenie budynku gdzie uczestnicy zapoznają się m.in. z zasadami czytania mapy, korzystania ze skali, wyznaczaniem odległości na mapie i w terenie, określaniem i nazywaniem kierunków, wyznaczaniem azymutów, czytania rzeźby terenu - około 45 minut. Druga część zajęć, dłuższa, odbywa się na terenie ogrodu botanicznego lub w parku, gdzie uczestnicy, korzystając ze zdobytych umiejętności odnajdują ukryte w przyrodzie charakterystyczne punkty. Zajęcia przeznaczone dla uczniów od kl. IV SP wzwyż. Do kazdej grupy wiekowej dopasowany zostanie poziom zaawansowania przekazywanych treści.
 
NAWIGACJA  Z TECHNOLOGIĄ GPS
Czyli co nam mówią satelity w nawigacji turystycznej. Warsztaty są połączeniem zajęć teoretycznych i praktycznych. Początkowa część odbywa się na terenie budynku gdzie uczestnicy zapoznają się z zasadami działania nawigacji satelitarnej i podstawowych odbiorników GSP. Nauczymy się zapisywać punkty, projektować punkty na podstawie znanych współrzędnych, zapisywać ślady oraz nawigować do zapisanych punktów: wg dróg i po bezdrożach. Następnie, na terenie ogrodu lub parku, uczestnicy, korzystając ze zdobytych umiejętności odnajdują ukryte w przyrodzie charakterystyczne punkty. Zajęcia przeznaczone dla uczniów od kl. IV SP wzwyż. Do kazdej grupy wiekowej dopasowany zostanie poziom zaawansowania przekazywanych treści.
 
SMARTFON JAKO NARZĘDZIE NAWIGACYJNE 
Warsztaty są połączeniem zajęć teoretycznych i praktycznych. Początkowa część odbywa się na terenie budynku gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi aplikacjami nawigacyjnymi dedykowanymi dla smartfonów. Nauczymy się wgrywać mapy, projektować punkty, obliczać odległości i czasy wycieczki, zapisywać ślady oraz nawigować do zapisanych punktów: wg dróg i po bezdrożach. Następnie, na terenie ogrodu lub parku, uczestnicy, korzystając ze zdobytych umiejętności i smartfonów odnajdują ukryte w przyrodzie charakterystyczne punkty. Zajęcia przeznaczone dla uczniów od kl. IV SP wzwyż. Do kazdej grupy wiekowej dopasowany zostanie poziom zaawansowania przekazywanych treści.
 

 SKRZYDLATE, WEŁNIANE

Warsztaty artystyczne z akcentem ornitologicznym. Uczestnicy tworzą z wełny i drutu ptaszki przestrzenne. Pomysły opierają na bazie istniejących w rzeczywistości gatunków ptaków, poznanych podczas zajęć albo tworzą całkiem nowe, fantazyjne i nieistniejące w przyrodzie. Warsztaty umilą ptasie głosy.

 

 DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU

Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warszatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

  

 

 Z PRZEWODNIKIEM PO OGRODZIE

Oprowadzenie po ogrodzie ma formę spaceru z przewodnikiem, który zapoznaje zwiedzających z poszczególnymi kolekcjami ogrodu, przybliża historię powstania ogrodu i w przystępny sposób udostępnia swoją wiedzę dotyczącą roślin oraz zwierząt występujących na terenie ogrodu. Lekka i ciekawa forma warsztatów, szczególnie polecana wszystkim, którzy pojawiają się w ogrodzie po raz pierwszy, ale także tym, którzy bywając w ogrodzie we własnym zakresie, chcieliby się coś więcej o nim dowiedzieć. Warsztaty polecane raczej grupom starszym wiekiem ze względu na mało dynamiczny charakter.

 

 O CHOINKACH I INNYCH ROŚLINACH ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM

Warsztaty polecane szczególnie w okresie okołoświątecznym, ale nie tylko. Wyjaśniają różnicę pomiędzy choinką a drzewem iglastym, przybliżają rodzime gatunki drzew iglastych (świerk, sosna, jodła, jałowiec, cis) oraz inne rośliny związane z tradycją Bożego Narodzenia („gwiazda betlejemska”, jemioła, ciemiernik, ostrokrzew). Warsztaty, poza dawką solidnej wiedzy, obfitują w liczne ciekawostki. Rozpoczynają się prelekcją, po której następuje część praktyczna mająca na celu naukę rozpoznawania iglaków po gałązkach i szyszkach, a kończą quizem przyrodniczym. Przy dobrej pogodzie w ramach warsztatów można zaplanować także krótką wizytę na terenie ogrodu botanicznego. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych – młodsi uczestnicy mają skróconą część prelekcyjną, a na zakończenie wykonują ozdobę świąteczną z naturalnych materiałów.

 

 MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY

Uczestnicy zapoznają się z problemami na jakie natrafiają w zimowym okresie różne grupy zwierząt i jak sobie z nimi radzą. Dowiadują się co zimą robią owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, komu należy pomóc i jak mądrze to zrobić. Warsztaty obfitują w liczne ciekawostki oraz zabawy i wymagają od grupy podjęcia aktywności. Na zakończenie przewidziane są obserwacje ptaków przy karmniku oraz spacer do pobliskiego paśnika, a także poszukiwanie tropów zwierząt na terenie ogrodu botanicznego. Proponuje się przyniesienie z sobą ziaren oraz warzyw, tak aby dzieci mogły osobiście dosypać pokarm w karmniku i paśniku. (* wyjście w teren przy dobrej pogodzie, a w razie złych warunków atmosferycznych wykonanie tropów w masie solnej).            

 

 ZIMOWY SURWIWAL

Tylko dla odważnych! A tak naprawdę dla wszystkich – wystarczy dobry ubiór. Jest to kontynuacja cieszących się dużym powodzeniem warsztatów „Zielony surwiwal”, tym razem w krajobrazie zimowym. Podczas zajęć uczestnicy wykonują różne zadania ucząc się współpracować w grupie, budują schronienie oraz samodzielnie, bez użycia zapałek, rozpalają ognisko. Można zabrać z sobą swoje kiełbaski i zakończyć warsztaty ich upieczeniem.

 

 PO DNIE MEZOZOICZNEGO MORZA

Warsztaty terenowe o charakterze geograficzno-geologicznym. Uczestnicy zostają zapoznani z geologią, geomorfologią oraz stratygrafią terenu Księżej Góry w Radzionkowie (w tym także terenu ogrodu botanicznego). Poza nabyciem umiejętności rozpoznawania skał budujących Księżą Górę, uczestnicy dowiadują się o wielu wydarzeniach, które miały miejsce na tym terenie w odległej przeszłości. Ponadto uczą się posługiwać sprzętem geologicznym. Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych i w interesujący sposób uświadamiają wartość przyrodniczą terenów poeksploatacyjnych oraz uczulają na potrzebę ich ochrony. Najmłodsi wędrują po dnie morza wspólnie z dinozaurem Radziem.

 

 SKAŁY I MINERAŁY

Geologiczne warsztaty stacjonarne. Pod kierunkiem zawodowego geologa uczestnicy uczą się rozpzonawać najpospolitsze oraz najciekawsze skały i minerały. Poznają ich budowę i pochodzenie. Do dyspozycji mają bogaty materiał skalny, odczynniki chemiczne oraz drobny sprzęt geologiczny. Idealne uzupełnienie szkolnego programu.

 

 SZKODA SPALAĆ WĘGIEL

Warsztaty stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem jest pokazanie węgla kamiennego w innym świetle niż materiał do celów opałowych. Węgiel zostanie ukazany jako pierwiastek, który można wykorzystywać w różny sposob w nowoczesnych technologiach. Uczestnicy przyswoją wiadomości dotyczące historii wykorzystania węgla, zastosowania materiałów na bazie węgla, form występowania pierwiastka węgla, różnych typów węgli kopalnych oraz zagrożeń środowiskowych związanych ze spalaniem węgli kopalnych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane naturalne okazy węgla, zestawy do tworzenia struktur węglowych oraz inne pomoce dydaktyczne.