NASI EDUKATORZY

 dr hab. Wojciech Bąba

 

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ojcowski Park Narodowy,
doktorat: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
habilitacja: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Jestem ekologiem roślin. Interesuję się naukowymi podstawami funkcjonowania i kształtowania ekosystemów. W swojej działalności naukowej koncentruję się: po pierwsze - na określeniu roli różnorodności biologicznej (taksonomicznej i funkcjonalnej) w funkcjonowaniu zbiorowisk roślinnych oraz po drugie - próbie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób stresy środowiskowe, sposób użytkowania, stopień antropopresji, zmiany klimatyczne oraz inwazje innych gatunków wpływają na te ekosystemy i świadczone przez nie usługi, a przez to jakość naszego życia. Poligonem moich badań są siedliska trudne do kolonizacji i przeżycia dla większości organizmów jak murawy kserotermiczne w krajobrazie rolniczym oraz silnie przekształcone przez człowieka tereny zurbanizowane i poprzemysłowe. Moje wieloletnie doświadczenie dydaktyczne obejmuje zajęcia laboratoryjne i terenowe oraz warsztaty o tematyce przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów kierunków przyrodniczych.

 

 

 dr Julia Góra

 

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Jestem przyrodnikiem z wykształcenia i z zamiłowania. Ze Śląskim Ogrodem Botanicznym jestem zawodowo związana od kilku lat, a tereny Księżej Góry, gdzie powstał radzionkowski ogród, są mi szczególnie bliskie. Między innymi uczestniczyłam tu w badaniach inwentaryzacyjnych w początkach budowy ogrodu, byłam zaangażowana podczas projektu przenoszenia płatów roślinności z Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach oraz nadzorowałam powstawanie kolekcji botanicznych. Obecnie zajmuję się koordynacją warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jak i sama takie warsztaty z wielką przyjemnością prowadzę. Bycie edukatorem traktuję jako pasję, a ciągła potrzeba uzupełniania wiedzy oraz praca nad podnoszeniem umiejętności dają mi wiele radości i satysfakcji. Jestem osobą aktywną i lubię ruch. W czasie wolnym sporo podróżuję i zajmuję się sportem – bieganiem, jazdą na rowerze (a zimą na nartach), a nade wszystko sportami wodnymi.

 

  dr n. o zdrowiu inż. Renata Baranowska
Moja ścieżka zawodowa zaczęła się określać już w szkole podstawowej, szczególne interesowałam się chemią i biologią. Nauki biologiczne rozszerzyłam w liceum, wybierając profil biologiczny, a chemiczne w szkole policealnej. Studiując, poszerzyłam moją wiedzę w tematyce ochrony środowiska.
Pierwszą pracę zaczęłam w laboratorium chemicznym jako młodszy laborant, a zakończyłam na stanowisku kierownika.
Obecnie pracuję na stanowisku starszego specjalisty w laboratorium analitycznym wykonując nadal zawód, który daje mi satysfakcję, ciągły rozwój i zadowolenie.
Moje życie prywatne to szczęśliwa rodzina 2+2+3 psy. Lubię rekreacyjnie uprawiać: narciarstwo, żeglarstwo, łyżwiarstwo, turystykę górską. Jestem ciekawa świata i w miarę możliwości odwiedzam jego najciekawsze zakątki. Doceniam spotkania z ludźmi, szczególnie z przyjaciółmi.

 

 dr Łukasz Nicewicz

 

Absolwent Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Jestem zoologiem i ekotoksykologiem. Specjalizuje się w badaniach na pająkach i pszczołach oraz w badaniach nad stanem środowiska. Szczególnie interesuje mnie bioróżnorodność oraz ocena jakości środowiska za pomocą organizmów żywych – bioindykatorów. Prowadzę warsztaty i wykłady o tematyce przyrodniczej w ramach festiwali nauki, pikników naukowych i kampanii edukacyjnych. Jestem również autorem artykułów popularyzujących wiedzę przyrodniczą, członkiem Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, oraz administratorem portali popularyzujących naukę.

 

 mgr inż. Magdalena Szczęśniak
 
Absolwentka Sztuki Ogrodowej na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 
Świat przyrody otaczał mnie od dziecka. Poznawałam go podczas górskich wędrówek, zimowego podglądania ptaków i opiekowania się zwierzętami w klasie ekologicznej. Myślę, że to wszystko miało wpływ na późniejsze wybory dalszej edukacji i ścieżki zawodowej. Ukończyłam również kurs oraz szkolenia florystyczne i przez kilka lat zawodowo zajmowałam się florystyką ślubną. Coraz bardziej cenię naturalne podejście do ogrodnictwa i z uwagą śledzę nowe, ekologiczne rozwiązania, które często podpowiada nam sama natura. Interesuje mnie hortiterapia i lasoterapia a w pracy z innymi zachęcam, by doświadczali przyrody wszystkimi zmysłami. Wolne chwile poświęcam na pielęgnację ogrodu oraz rękodzieło - szczególnie bliskie jest mi szydełkowanie i pirografia. 

 

 

 mgr Agnieszka Kandzia

 

Absolwentka  Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Od zawsze interesuje mnie otaczająca przyroda. Jestem zoologiem, ostatnio dużo uwagi poświęcam obserwacji pszczół. Kocham zwierzęta, a szczególną miłością darzę koty i konie. Lubię pracę z dziećmi. Doświadczenie w tej dziedzinie nabyłam pracując jako animator zabaw dla dzieci oraz odbywając praktyki nauczycielskie w szkołach. Po ukończeniu studiów związałam się ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie - początkowo jako wolontariuszka, a obecnie pracownik. Interesuję się też dawnymi zwyczajami, podaniami i legendami, zwłaszcza z regionu górnośląskiego. Uwielbiam przebywać na łonie natury. Wolny czas staram się spędzać poza domem jeżdżąc na rowerze, konno i dużo spacerując. Uwielbiam wypoczywać w górach i nad wodą.

 

 mgr Katarzyna Skowrońska-Ochmann

 

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

 

Przyroda i zagadnienia biologiczne interesowały mnie już od dzieciństwa i z tą dziedziną nauki związałam swoje wykształcenie. Wkrótce po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, gdzie pracowałam przez szesnaście lat jako zoolog kręgowców. Uważam za wspaniałe to, jak funkcjonuje przyroda na Ziemi, dlatego też chętnie dzielę się moją wiedzą na temat różnych gatunków i ekosystemów. Edukacją przyrodniczą zajmuję się od prawie dwudziestu lat – początkowo jako nauczycielka biologii, później prowadząc programy naukowo-edukacyjne w Centrum oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. Staram się realizować zasadę, że poznanie przyrody to pierwszy krok, aby ją polubić i chronić.

Moje zainteresowania przyrodnicze skupiają się przede wszystkim wokół chomika europejskiego, ornitofauny, malakofauny oraz ekosystemów wodnych. Od 2004 roku jestem członkinią Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Przez dekadę byłam członkinią Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Jestem autorką lub współautorką ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych rangi wojewódzkiej.

W 2019 roku uzyskałam certyfikat przewodnika lokalnego po Nikiszowcu, a oprowadzając po tej zabytkowej dzielnicy Katowic opowiadam m. in. o miejskiej przyrodzie. Moją pasją jest także scrapbooking oraz różnego typu prace plastyczne mixed-media.

 

 

Karolina Skorb mgr Karolina Skorb

 

Doktorantka w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk oraz absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; prezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego

Z pasji i z wykształcenia jestem ornitologiem, natomiast moje zainteresowania przyrodnicze nie ograniczają się tylko do ptaków. Chętnie zgłębiam wiedzę na temat innych grup zwierząt, a także relacji zachodzących między nimi a różnymi elementami środowiska. Naukowo zajmuję się badaniem wpływu czynników antropogenicznych takich jak zanieczyszczenie światłem czy zmiany klimatyczne na ptaki. W pracy edukatora staram się zarażać uważnością oraz ciekawością świata przyrody, przy okazji wplatając aktywności plastyczne. Natura bardzo mnie inspiruje, więc w wolnych staram się uchwycić jej piękno przy użyciu farb i pędzla. 

 

 

  mgr inż. Małgorzata Bednarek


Absolwent wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studiów podyplomowych Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie.


Przyroda nie jest moją pasją, ona jest moim życiem. Jako edukator staram się ponownie zbliżyć ludzi do natury, oswoić i uświadomić, że jesteśmy tylko jej nierozerwalnym elementem, a kontakt z natura jest pierwotną potrzebą każdego człowieka. To w świecie przyrody dzieci są radosne, swobodne i szczęśliwe. Rozumiejąc tę zależność i kochając to co nas otacza, możemy tego bronić i chronić, co sama aktywnie robię. Od lat prowadzę firmę ogrodniczą, w której staram się wprowadzać ekologiczne rozwiązania i bioróżnorodność do przydomowych ogrodów, uświadamiając właścicieli o roli jaką takie ogrody pełnią w przyrodzie. Każdą wolną chwilę spędzam poza domem na obserwacjach roślin czy zwierząt, które uwielbiam fotografować. Natomiast w zimowe wieczory oddaję się rękodzielniczej pracy twórczej.

 

 mgr Sandra Kempa

 

Absolwentka kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
 
Z wykształcenia jestem ekolożką. W roślinach najbardziej fascynuje mnie ich użytkowość i to, jak bardzo są związane z rozwojem naszego gatunku. Interesują mnie tradycyjne, nieco zapomniane umiejętności, w związku z tym cały czas uczę się, jak wykorzystywać dzikie zioła do przygotowania leczniczych maści, jak skomponować z nich napary na rozmaite dolegliwości albo jak używać ich w kuchni i w gospodarstwie na co dzień. Moją wielką pasją są rośliny barwierskie, którymi farbuję tkaniny i ubrania albo tworzę z nich farby, kredki i tusze. Od dzieciństwa zajmuję się także psami, a szczególne miejsce wśród moich zainteresowań zajmuje ekologia i behawior wilków. Swoimi działaniami staram się zachęcać do powrotu do natury, bo wierzę, że ratowanie przyrody najlepiej zacząć od dostrzeżenia, że jesteśmy jej integralną częścią.
 
Sabina Cios mgr inż Sabina Cios
 
Absolwentka Wydziału Architektury, kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej.

Od dziecka rysowałam, malowałam i parałam się licznych sztuk artystycznych. Jednak w sercu zawsze gdzieś był mój dziadek, który zawodowo był górnikiem, a prywatnie był nazywany polskim Miczurinem. Myślę, że po dziadku Stanisławie odziedziczyłam miłość do roślin i umiejętność kochania zwierząt. A ponieważ od dziadków dziedziczymy najwięcej, to po babci mam umiejętności krawieckie. Na co dzień zajmuję się roślinami ozdobnymi oraz dendrologią, a w wolnych chwilach coraz częściej powiększam swoją wiedzę o rośliny żyjące dziko.
 

 

  Wincenty Ołowski

Jestem przyrodnikiem amatorem. W Ogrodzie prowadzę warsztaty surwiwalowe oraz wszelkie inne wymagające majsterkowania, szczególnie w drewnie. W Naszej Dobrej Szkole w Katowicach prowadzę warsztaty stolarskie dla dzieci. Posiadam kwalifikacje wychowawcy kolonijnego i w ubiegłych latach jako opiekun uczestniczyłem w obozach sportowych oraz półkoloniach, a w czasach szkolnych prowadziłem drużynę harcerską oraz byłem przewodniczącym Szkolnego Koła PTTK. Moje zainteresowania skupiają się wokół sportu i traperstwa. Czynnie uprawiam łucznictwo, windsurfing oraz płetwonurkowanie, a moją wielką pasją jest żeglarstwo. Nie posiadam wykształcenia przyrodniczego, ale przyroda, szczególnie ta dzika, jest mi bardzo bliska. Jako wolontariusz udzielałem się w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Przyrody ‘Pro Natura’ gdzie pomagałem w budowie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Wśród znajomych jestem znany jako tzw. złota rączka, czyli ktoś, kto potrafi zrobić oraz naprawić wszystko. W 2004 roku wystąpiłem w programie telewizyjnym „Wyprawa Robinson”.