Kolekcja paproci typowych dla siedlisk leśnych

Kolekcja paproci typowych dla siedlisk leśnych

 

Kolekcja rodzimych paproci znajduje się w leśnej części Ogrodu. Powstała tam, gdzie naturalnie występowały już paprocie. Miejsce, w którym stworzono kolekcję wyczyszczono, nawieziono tam karpiny (jest to drewno podziemnej części drzewa, wraz z fragmentem pnia pozostałym po jego ścięciu) oraz nasadzono gatunki nie występujące wcześniej. W ten sposób wzbogacono bioróżnorodność runa leśnego, a Ogród zyskał kolejny urokliwy i ciekawy zakątek, do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Gatunki występujące w kolekcji to :
- Orlica pospolita Pteridium aquilinum
- Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
Zanokcica skalna Asplenium trichomanes
Wietlica samicza Athyrium filix-femina
-
Nerecznica samcza Dryopteris filix-mas
Cienistka Roberta Gymnocarpium robertianum
- Paprotnica krucha Cystopteris fragilis
Pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris - objęty ochroną częściową
- Długosz królewski Osmunda regalis - objęty ochroną całkowitą 
- Paprotnik ostry Polystichum lonchitis -  objęty ochroną całkowitą 
- Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium - objęty ochroną całkowitą 

 

 

 

Paprotka zwyczajna
Zanokcica skalna
Wietlica samicza
Nerecznica samicza
Cienistka Roberta
Pióropusznnik strusi
Długosz królewski
Języcznik zwyczajny