Index Seminum

 

INDEX SEMINUM

 

 

Ogrody botaniczne prowadzą wymianę nasion, które zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej (Rio de Janeiro, 1992 rok) przeznaczone są wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody. Oferowane do wymiany nasiona pochodzą ze stanowisk naturalnych lub z kolekcji utrzymywanych w ogrodzie botanicznym.

 

 

 

 

                       INDEX SEMINUM 2023                                DESIDERATA

                                             (do pobrania)                                                                (do pobrania)