DZIAŁY I KOLEKCJE ROŚLINNE

DZIAŁY I KOLEKCJE ROŚLINNE

 

Dział Kolekcji Tematycznych

Kolekcje tematyczne przedstawiają różnorodność form roślin drzewiastych - iglastych i liściastych, sadowniczych i wybranych grup roślin ozdobnych.

 

Dział Kolekcji Siedliskowych

Kolekcje siedliskowe obejmują zbiorowiska roślinne naturalnie występujące w naszym środowisku.