Zamówienia publiczne POIiŚ, zapytania ofertowe

 Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2020 -Dostawa elementów systemu nawadniania

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na Dostawa elementów systemu nawadniania - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

1/POIiŚ/2020. Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów systemu nawadniania

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2019 - Usługi koparką w kolekcji inter situ

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na usługi koparką w kolekcji inter situ Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

5/POIiŚ/2019. Zapytanie ofertowe: Usługi koparką

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2019 - Dostawa map do GPS

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę map do GPS terenowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

4/POIiŚ/2019. Zapytanie ofertowe: Dostawa map do GPS

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2018 - Dostawa elementów nawadniania

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę automatycznego systemu nawadniania - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

24/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów nawadniania

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

  

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa automatycznego systemu nawadniania

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę automatycznego systemu nawadniania - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

22/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa automatycznego systemu nawadniania

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa akcesoriów do podlewania roślin

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę Dostawa akcesoriów do podlewania roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

21/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa akcesoriów do podlewania roślin

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa drobnego sprzętu i materiałów do pielęgnacji roślin

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drobnego sprzętu i materiałów do pielęgnacji roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

20/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa drobnego sprzętu i materiałów do pielęgnacji roślin

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa stroju terenowego dla 2 osób

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stroju terenowego dla 2 osób - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

19/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa stroju terenowego

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa paletodoniczek, doniczek i kuwet do uprawy rozsady

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę paletodoniczek, doniczek i kuwet do uprawy rozsady - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

18/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa paletodoniczek, doniczek i kuwet do uprawy rozsady

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa skrzynek do przenoszenia roślin

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę skrzynek do przenoszenia roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

17/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa skrzynek do przenoszenia roślin

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa środków ochrony roślin

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę środków ochrony roślin - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

16/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa środków ochrony roślin

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor)

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor) - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

15/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa komputera, laptopa i urządzenia biurowego wielofunkcyjnego (kopiarka+drukarka+skaner kolor)

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa stołów zalewowych i wózków duńskich

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stołów zalewowych i wózków duńskich - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

14/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa stołów zalewowych i wózków duńskich

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa drewnianych rozsadników

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drewnianych rozsadników - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

13/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa drewnianych rozsadników

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2018 - Dostawa podłoży i doniczek torfowych

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę podłozy i doniczek torfowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

12/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa podłoży i doniczek torfowych

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- drobny sprzęt biurowy (bindownica i niszczarka)

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drobnego sprzętu biurowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

11/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa drobnego sprzętu biurowego (bindownica i niszczarka)

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- lampy błyskowe

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę drobnego sprzętu biurowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

11/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa drobnego sprzętu biurowego (bindownica i niszczarka)

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- materiały do zbioru nasion - pojemniki

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów do zbioru nasion - pojemników - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

10/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów do zbioru nasion - pojemników

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- materiały do zbioru nasion - koperty i markery

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę materiałów do zbioru nasion - kopert i markerów - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

9/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów do zbioru nasion - kopert i markerów

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa higrometru

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę higrometru - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

8/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa higrometru

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa pH-metru

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę pH-metru - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

7/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa pH-metru

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018- dostawa regałów metalowych

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk regałów metalowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

6/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa regałów metalowych

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018 - dostawa szaf metalowych

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk szaf metalowych - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

5/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa szaf metalowych

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2018 - dostawa terenowego odbiornika GPS

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę odbiornika GPS terenowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

4/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa odbiornika GPS terenowego

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

             

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa etykiet do oznaczania roślin

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę etykiet - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

3/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa etykiet

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

             

 

 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa szklarni

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę szklarni - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

2/POIiŚ/2018. Zapytanie ofertowe: Dostawa szklarni

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

             wzór umowy do pobrania tutaj

 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa stroju terenowego

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę stroju terenowego - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

POIiŚ/2018_strój terenowy

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj

      

 

 

Zapytanie ofertowe - dostawa szczepionki na wirusowe odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

 

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę szczepionki - poniżej pliki ze szczegółami zamówienia

 

POIiŚ/2018_szczepionka

             zapytanie ofertowe do pobrania tutaj
             formularz ofertowy do pobrania tutaj