Zanim wytniesz, przemyśl to

Drzewo rośnie wolno, a ścina się je bardzo szybko - zanim wytniesz drzewo, przemyśl to

 

Możliwość usunięcia drzew i krzewów z prywatnych posesji bez opłat (o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą), jaka pojawiła się w styczniu 2017 może stanowić pokusę do szybkiej wycinki roślin przeszkadzających właścicielom. Często są to pochopne decyzje, a na powrót do stanu sprzed cięcia, przyroda każe długo czekać. Zanim wytniesz drzewo, przemyśl to. Jest wiele powodów, dla których warto zarzucić wycinkę.

 

Naturalna klimatyzacja

Drzewa dają cień i zatrzymują silne wiatry przez co korzystnie wpływają na mikroklimat naszego otoczenia. Efekt, jaki daje 20-letnie drzewo jest porównywalny z klimatyzatorem pracującym 20 godzin na dobę. W miastach, które są wyspami ciepła pełnymi nieprzepuszczalnych i łatwo nagrzewających się powierzchni, ten wpływ jest szczególnie ważny. Zimą drzewa zmniejszają prędkość wiatru i tym samym przyczyniają się do zwiększenia temperatury wewnątrz domu. Jeśli uważasz, że drzewo za bardzo zacienia dom, rozważ przycięcie drzewa. Odpowiednio wykonane prześwietlenie korony może poprawić sytuację i nie zaburzy statyki drzewa, a ceny cięć są zbliżone do kosztu wycinki drzewa.

 

Drzewa wpływają na nasze samopoczucie

Przebywanie wśród zieleni poprawia zdolności poznawcze i samopoczucie. Żaden, nawet najbardziej bezmszysty trawnik nie poprawi humoru tak jak drzewo. Dzieci z ADHD są spokojniejsze przebywając na zewnątrz wśród zieleni. Drzewa redukują stres, ograniczają hałas z ulicy, zatrzymują pyły, oczyszczają powietrze, a jesienne grabienie liści poprawia kondycję – przez godzinę można spalić ponad 300 kcal.

 

Dobry materiał na kompost

Opadłe liście drzew są doskonałym materiałem na kompost, można z nich otrzymać w prosty sposób tzw. ziemię liściową, która dodana do gleby znacznie poprawia jej strukturę poprzez zwiększenie chłonności wody, co na piaszczystych glebach jest bardzo ważne dla rozwoju roślin. Liście można łatwo skompostować – wystarczą podziurawione grube ciemne foliowe worki, odrobina ziemi i już po 6 miesiącach można uzyskać z nich dobry kompost.

 

Wymierny efekt finansowy

Obecność zadbanych starych drzew na działce podnosi wartość nieruchomości. Potencjalni kupujący wiedzą ile czasu wymaga wzrost drzewa i doceniają wysoką zieleń w otoczeniu domu. Wartość nieruchomości może spaść 10-20% po wycince drzewa.

 

Bioróżnorodność

Drzewa i krzewy są schronieniem dla wielu zwierząt. Usuwając je z działki pozbawiamy się obecności pięknie śpiewających kosów czy żarłocznych sikor pożerających wiele niepożądanych w przydomowych ogródkach larwy owadów.

 

 

Drzewa stanowią schronienie dla wielu zwierząt

 

Kiedy drzewa stanowią zagrożenie?

Często do wycięcia okazałego drzewa prowadzi nadmierna ostrożność. Jest to związane z obawami właścicieli przed odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez drzewo, w przypadku udowodnienia zaniedbania w jego pielęgnacji i utrzymaniu. Często bez wyraźnych przyczyn usuwa się drzewa powszechnie uznawane za kruche, a pozostające w dobrym stanie zdrowotnym. Nie jest konieczne usuwanie topoli, tylko dlatego, że jest topolą. Dopiero zły stan drzewa jest wskazaniem do cięć pielęgnacyjnych, lub, w ostateczności, do całkowitej wycinki. Zły stan zdrowotny objawia się m.in. wypróchnieniem pnia, powstawaniem ubytków w pniu czy w konarach, uszkodzeniami szyi korzeniowej, wyraźnie słabym ulistnieniem, licznym posuszem w koronie. W przypadku, gdy drzewo wykazuje oznaki uszkodzenia warto zasięgnąć opinii specjalisty – być może cięcia sanitarne wystarczą, aby zminimalizować ryzyko. Warto rozważyć także reorganizację otoczenia drzewa. Na przykład nasadzenia wysokich krzewów pod koroną wzbudzającego nasz niepokój drzewa zniechęci do spacerów w tym miejscu.

Pojawianie się pojedynczych suchych gałęzi, niekoniecznie świadczy o złym stanie drzewa – obumieranie gałęzi zacienionych przez rozrost położonych wyżej konarów, jest zjawiskiem naturalnym i nie świadczy o chorobie drzewa. Suche gałęzi mogą być stabilne przez kilkanaście lat i nie stanowić zagrożenia. Jeśli drzewo nie rośnie w miejscu często użytkowanym i nie zagraża ludzi ani mieniu, warto pozostawić je bez cięć.

 

Drzewo faktycznie stwarzające zagrożenie

 

A jeśli jednak uznasz wycinkę za konieczną…

 

Pamiętaj, żeby przeprowadzić ją poza okresem lęgowym ptaków, czyli od dnia 16 października do końca lutego.

 

Nasadź coś w zamian – warto zastanowić się nad doborem gatunku i miejsca posadzenia drzewa, aby w przyszłości nie stanąć po raz kolejny przed dylematem wycinki. Trzeba wziąć po uwagę ilość miejsca i sposób użytkowania otoczenia i dostosować do niego dobór rośliny. Obecnie w szkółkach jest ogromny wybór drzew i krzewów o różnym tempie wzrostu i pokroju. Należy pamiętać, że korzenie sięgają nawet dwa do trzech razy dalej niż korona drzewa, i są najbardziej aktywne na krańcach obwodu korony. Zbita czy pokryta betonem ziemia osłabi nasze drzewo, przycięcie korzeni czy uszkodzenia pnia mogą również zaszkodzić. Wybierzmy także dobrą szkółkę z sadzonkami o dobrej jakości i z wyprowadzonymi koronami, przez co unikniemy w przyszłości problemów.