łąka kwietna

 

 

 

 

 

 

 

 

Łąka kwietna                                           

                                                                                                                    

Kolekcję założono na czterech zróżnicowanych siedliskowo powierzchniach zajmujących 0,7 ha. Docelowo łąki kwietne mają prezentować bogactwo i piękno pospolitych, barwnie kwitnących gatunków rodzimych takich jak m.in.: złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare, jaskier ostry Ranunculus acris, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, wyka ptasia Vicia cracca, kozibród łąkowy Tragopogon pratensis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, marchew dzika Daucus carota, żmijowiec zwyczajny Echium vulgare.

 

Łąki są w przeważającej części zbiorowiskami półnaturalnymi - ich występowanie jest związane z działalnością człowieka, tradycyjne użytkowanie zakłada koszenie 1-2 razy do roku i zbiór materiału na siano. Jednak oprócz korzyści gospodarczych pełnią też ważne funkcje przyrodnicze: zwarta ruń chroni glebę przed erozją, ogranicza nadmierne parowanie i zapewnia prawidłową retencję wody, zwiększając w ten sposób odporność na suszę i ekstrema temperatur. Do tego zróżnicowanie gatunkowe łąk kwietnych sprawia, że stanowią one cenną bazę pokarmową dla owadów zapylających oraz zapewniają schronienie wielu organizmom.