z pyrzowic do radzionkowa

Projekt przenoszenia wybranych fragmentów roślinności, zagrożonych inwestycją, z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach do Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie został zrealizowany w latach 2011-2013. W pierwszych latach trwały badania w terenie i prace przygotowawcze, a w roku 2013 miało miejsce samo przenoszenie roślin. Przeniesione zostały całe zbiorowiska wraz z podłożem (wodą lub glebą). Przenoszenie zbiorowisk roślinnych to jeden ze sposobów kompensacji przyrodniczej, stosowany do tej pory w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. W sumie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie przeniesiono około 2 ha roślinności zagrożonej budową nowej drogi startowej.

Aby stworzyć roślinom odpowiednie warunki życia w Ogrodzie, w jego południowej części, wybudowano dziewięć zagłębień, tzw. basenów. Osiem basenów jest przeznaczonych dla roślinności wilgociolubnej oraz podmokłej, natomiast jeden basen zajmują suche wrzosowiska.

Przenoszenie zbiorowisk roślinnych z MPL Katowice do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie nie jest działaniem pionierskim. Jest sposobem czynnej ochrony cennych przyrodniczo siedlisk wykorzystywanym od lat 80. zeszłego wieku m.in. w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Nowej Zelandii. Dzięki przeniesieniu roślinności udało się odtworzyć siedlisko zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych i suchych wrzosowisk na terenie Ogrodu oraz zabezpieczyć kilkanaście gatunków roślin chronionych. Obecnie trwają obserwacje efektywności tej metody kompensacji - liczone są osobniki gatunków chronionych po przeniesieniu oraz udział gatunków niepożądanych w płatach roślinności.

 

basen przygotowany do nasadzenia roślin
pobieranie roślin z terenu lotniska
wsiedlanie roślin do basenu
płat z kosaćcem
mieczyk dachówkowaty
wełnianka
goryczka wąskolistna