góra św. anny

Działania na terenie Rezerwatu Przyrody Góra Św. Anny polegają na pielęgnacji siedlisk Natura 2000 – łąk rajgrasowych, muraw kserotermicznych i muraw naskalnych. Zadania te wykonywane są na zlecenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody „Góra św. Anny”. Pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego koordynują wypas tradycyjnej rasy owiec – wrzosówki oraz usuwają niepożądaną roślinność (między innymi gatunki inwazyjne i chwasty), namnażają i wsiedlają na terenie Rezerwatu pożądane gatunki roślin. W trakcie projektu pozyskujemy również nasiona oraz pokos z łąk i muraw.

usuwanie gatunków inwazyjnych
usuwanie łubinu
owce wrzosówki
sadzenie roslin