flornatur robia

 

W latach 2013-2014 Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, jako część Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń, bierze udział w projekcie FlorNatur ROBiA. Jest to ogólnopolski projekt realizowany przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów oraz ogrody botaniczne: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PAN Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca, a także Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń. Celem projektu jest zabezpieczenie w bankach nasion najrzadszych gatunków roślin w Polsce – ujętych w Czerwonej Księdze lub Czerwonej Liście Roślin. Działania są dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: 

http://robia.pl/flornatur_robia,i228.html

 

 

 

 

przygiełka brunatna - Rhynchospora fusca
wełnianka delikatna - eriophorum gracile
cieszynianka wiosenna - Hasquetia epipactis