luty 2015

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym (tak jak i w całej okolicy) wreszcie na dobre zagościła zima. Cały teren przykrywa warstwa śnieżnego puchu, która chroni rośliny przed przemrożeniem. Prace terenowe w Ogrodzie Botanicznym ograniczają się głównie do doglądania zimowych zabezpieczeń roślinności. Jest to zabieg bardzo istotny, gdyż na skutek powiewów wiatru, prób żerowania zwierząt, a nawet działalności człowieka zabezpieczenia mogą ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu, co powodowałoby ekspozycję wrażliwych roślin na działanie mrozu i/lub wiatru.

Przełom stycznia i lutego w tym roku to czas intensywnych zmian w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Obecnie trwa wycinka drzew i krzewów pod linią wysokiego napięcia. Działania te spowodowały duże zmiany w krajobrazie Ogrodu – niestety na gorsze. Jednak jak mówi stare przysłowie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” – odsłonięty podczas wycinki pas terenu zostanie wykorzystany do założenia nowych kolekcji. Wprowadzona zostanie roślinność nieleśna, co pozwoli w przyszłości uniknąć kolejnych wycinek, a co za tym idzie dewastacji krajobrazu oraz wjeżdżania ciężkiego sprzętu na teren Ogrodu Botanicznego.

Pod koniec lutego usunięto również z terenu Ogrodu drzewa grożące złamaniem bądź przewróceniem, a także suche gałęzie zagrażające spacerowiczom.

Wszystkie te prace muszą zostać wykonane przed końcem miesiąca, ze względu na rozpoczynający się okres lęgowy ptaków.  Regulują to specjalne przepisy. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni.

 

 

tekst: Maria Holewa

 

prace wycinkowe
prace wycinkowe
odkryty pas terenu
odkryty pas terenu