wrzosowisko

 

 

 

 

 

 

 

Wrzosowisko    

                                                                                                        

 

Wrzosowisko, będące częścią kolekcji siedliskowej, przeniesiono do Ogrodu z terenu lotniska w Pyrzowicach. Zajmuje niewielką powierzchnię w południowej części Ogrodu.

Suche wrzosowisko ma postać niskiego, barwnego zbiorowiska krzewinkowego z dominacją wrzosu zwyczajnego i dużym udziałem mszaków.

 

Wrzosowiska powstają na podłożu kwaśnym, bardzo ubogim – głównie na luźnych piaskach, z niskim poziomem wód podziemnych. W Polsce wrzosowiska są głównie zbiorowiskami antropogenicznymi – ich powstanie i stabilizacja w dużej mierze jest wynikiem działalności człowieka. Kiedyś powstawały w miejscach po pożarach lasów. Aktualnie wrzosowiska należą do zbiorowisk rzadkich. Występują głównie w postaci drobnych płatów na przydrożach dróg leśnych, nasypach kolejowych, pod liniami energetycznymi w obrębie borów sosnowych. Wielkoobszarowe wrzosowiska, o powierzchni nawet do kilku tysięcy hektarów, wykształcają się niemal wyłącznie na poligonach wojskowych, gdzie działalność człowieka hamuje rozwój drzew i krzewów.

Głównym zagrożeniem dla wrzosowisk jest zarzucenie użytkowania i proces sukcesji – roślinność szybko zarasta i przekształca się w zarośla i zbiorowiska leśne. Zachowanie pełnej zmienności zbiorowisk i bogactwa gatunkowego wymaga ochrony czynnej polegającej na usuwaniu drzew i krzewów, koszeniu bądź kontrolowanym wypalaniu.

 

 

 

 

wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris)
podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria)
wrzosowisko - kolekcja siedliskowa
mech płonnik (Polytrichum)
wrzosowisko