ciepłolubne murawy

 

 

 

 

Kamieniołom

– dawniej miejsce eksploatacji wapienia, dzisiaj siedlisko życia różnych organizmów kserotermicznych, czyli takich, które są przystosowane do życia w suchym i gorącym środowisku (gr. kseros – suchy, thermos – ciepły). Wykorzystując potencjał siedliskowy oraz florystyczny, w kamieniołomie założono kolekcje roślin ciepłolubnych, tworzących murawy kserotermiczne, murawy napiaskowe oraz zarośla. 

 

 

 

Murawy kserotermiczne

W kamieniołomie kolekcja roślin muraw kserotermicznych powstaje na stromych stokach o południowej wystawie, gdzie operacja słońca jest najsilniejsza. Tworzona jest głównie z gatunków charakterystycznych w naszym regionie.

 

Murawy kserotermiczne to zbiorowiska charakterystyczne dla siedlisk silnie nasłonecznionych, suchych, bogatych w węglan wapnia. Najczęściej ich powstanie i trwanie związane jest z działalnością człowieka (wypas, wypalanie, koszenie). Naturalnie utrzymują się tylko w najbardziej skrajnych warunkach, gdzie wysoka temperatura, susza, a często również procesy erozyjne skutecznie powstrzymują rozwój gatunków krzewiastych i drzewiastych. Murawy kserotermiczne, w związku z zaniechaniem gospodarki pasterskiej, należą do najbardziej zagrożonych siedlisk w kraju. Zdarza się, że celowo są zalesianie lub zarastają gatunkami obcymi geograficznie (np. nawłocią).

Mimo trudnych warunków siedliskowych, murawy kserotermiczne to zbiorowiska niezwykle barwne i pachnące, charakteryzujące się wyjątkowym bogactwem gatunkowym. Wśród nich znajdziemy liczne gatunki przyprawowe, lecznicze, a także rośliny rzadkie i chronione. Wiele z tych roślin wykształciło ciekawe przystosowania umożliwiające im trwanie w nieprzyjaznym środowisku.

 

 GATUNKI ZAGROŻONE, RZADKIE I CHRONIONE


W kolekcji znajduje się wiele gatunków, które objęte są ochroną gatunkową. Jest to ochrona częściowa: dziewięćsił bezłogydowy (Carlina acaulis), zawilec wielkokwiatowy (Anemone silvestris) oraz całkowita: dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), wilczomlecz pstry ( Euphorbia epithymoides), ożota zwyczajna ( Linosyris vulgaris).

 

Wiele gatunków jest też zagrożonych wyginięciem, które pozyskane były z siedlisk naturalnych. Wpisane są do Czerwonej Księgi i Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych.
Polska Czerwona Księga Roślin - to lista gatunków ginących, wraz z opisem ich biologii, występowania, kategorii zagrożenia oraz sposobem ochrony. Wydawana jest przez Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski - jest listą gatunków zagorżonych wyginięciem, wraz z podaniem kategorii zagrożenia, jednak bez opisów gatunków. Wydawana jest przez  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
Gatunki w nich ujęte przedstawione są poniżej: 

 

 

Nazwa polska: Dyptam jesionolistny 

nazwa łacińska: Dictamnus albus
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony),
ochrona ścisła 

Nazwa polska: Dziewanna fioletowa
nazwa łacińska: Verbascum phoeniceum
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony),
ochrona ścisła 
  Nazwa polska: Goryczka krzyżowa
nazwa łacińska: Gentiana cruciata
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Liście - VU (narażony),
ochrona ścisła 

Nazwa polska: Goździk siny

nazwa łacińska: Dianthus gratianopolitanus
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - EN (zagrożony),
ochrona ścisła 

 

Nazwa polska: Ostnica włosowata

nazwa łacińska: Stipia capillata
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Liście - VU (narażony),
ochrona ścisła 

Nazwa polska: Przytulia krakowska

nazwa łacińska: Galium cracoviense
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - VU (narażony),

ochrona ścisła,

gatunek objęty Dyrektywą Siedliskową 

 

 

Nazwa polska: Sesleria błotna

nazwa łacińska: Sesleria uliginosa
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony), ochrona ścisła 

 

 

 

Nazwa polska: Turzyca stopowata
nazwa łacińska: Carex pediformis
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony), ochrona ścisła 

 

Nazwa polska: Turzyca wczesna

nazwa łacińska: Carex praecox
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony),
ochrona ścisła 

Nazwa polska: Wawrzynek główkowaty

nazwa łacińska: Daphne cneorum
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze
i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony),
ochrona ścisła 

 

Nazwa polska: Żmijowiec czerwony

nazwa łacińska: Echium russicum
zagrożenie i ochrona: status w Czerwonej Księdze i Czerwonej Liście - CR (krytycznie zagrożony), ochrona ścisła 

 

Murawy napiaskowe

– czyli psammofilne (lubiące piasek) to ciepłolubne zbiorowiska mające zwykle postać niskich, luźnych zbiorowisk trawiastych, o wyraźnie kępiastej budowie oraz bogatej i zróżnicowanej florze naczyniowej, często z udziałem gatunków rzadkich i zagrożonych w skali Polski.

 

Charakterystyczny wygląd muraw wynika z kseromorficznej budowy tworzących je gatunków oraz dużego udziału mszaków i porostów. Murawy napiaskowe występują w skrajnie trudnych warunkach. Silne nasłonecznienie, susza, temperatura piasku dochodząca nawet do 70o C, ubogie w składniki pokarmowe i ruchome podłoże pozwala przeżyć tylko nielicznym gatunkom, które wykształciły specjalne przystosowania: bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy, który skutecznie utrzymuje roślinę w niestabilnym podłożu oraz umożliwia pobranie dużej ilości wody w krótkim czasie kiedy jest ona dostępna (po obfitych deszczach), zdolność magazynowania wody w tkankach liści, mechanizmy ograniczające wyparowywanie wody – mała powierzchnia liści (wąskie liście), pokrycie liści woskiem lub włoskami.

 

Siedlisko muraw napiaskowych powstało w kamieniołomie w dwóch miejscach. Na jednej powierzchni powstaje kolekcja gatunków rzadkich, chronionych, pochodzących z różnych regionów Polski, na drugiej wprowadzane są pospolite gatunki psammofilne, które reprezentują różne mechanizmy przystosowań do życia na piasku.

    

tworzenie infrastruktury kolekcji muraw (2011)i
pajęcznica liliowata Anthericum liliago
dzwonek syberyjski Campanula sibirica
bodziszek czerwony Geranium sanguineum
goździk siny Dianthus gratianopolitanus
wawrzynek główkowaty Daphne cneorum
dyptam jesionolistny Dictamnus albus
murawa napiaskowa (psammofilna)
szczotlicha siwa Corynephorus canescens
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
czerwiec roczny Scleranthus annuus
lejkowate dołki mrówkolwa pospolitego