CZERWIEC 2014

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie zakwitły już kosaćce syberyjskie – gatunek zmiennowigotnych łąk trzęślicowych. Kosaciec syberyjski swoją łacińską nazwę rodzajową wziął od greckiej bogini Iris. Iris, posłanka greckich bogów, jest przedstawiana jako niezwykle urodziwa kobieta z ogromnymi skrzydłami u ramion, jej szata lśni kolorami tęczy. Przyglądając się kwiatom kosaćca można doszukać się wyraźnej analogii. Kwiaty kosaćca są okazałe i grzbieciste, tzn. przez kwiat można przeprowadzić jedną oś symetrii. Zauważalne są duże boczne płatki barwnego okwiatu, przypominające właśnie skrzydła.

Kosaćce syberyjskie związane są ze zmiennowilgotnymi łakami trzęślicowymi – zagrożonymi i rzadkimi w skali Polski i Europy zbiorowiskami roślinnymi. Łąki te wymagają ekstensywnego koszenia i odpowiedniej gospodarki wodnej – są zalewane wodami gruntowymi wiosną, a przesuszane latem. Są to zbiorowiska trudne w koszeniu, ze względu na obecność trawy – trzęślicy modrej, tworzącej sporych rozmiarów kępy. Bywają również osuszane za pomocą rowów, aby przekształcić je w zbiorowiska łatwiejsze w uprawie. Wszystko to prowadzi do zmniejszania się powierzchni tych pięknych zbiorowisk w Europie, dlatego też zostały objęte ochroną w postaci Dyrektywy Siedliskowej. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie zajmują około 1,5 ha.

Oprócz rzadkich kosaćców zakwitły także bardzo pospolite krzewy – bzy czarne. Krzew ten jest bardzo powszechny i stosunkowo mało wymagający. Można go spotkać na żyznych i wilgotnych nieużytkach, na obrzeżach lasów czy w zrębach leśnych. Jest to roślina spożywcza – połowa czerwca to idealny czas na zbiór kwiatów bzu czarnego. Z białych drobnych kwiatów można sporządzić syropy, lemoniadę a nawet musującą oranżadę.

 

 

kosaciec syberyjski
płat kosaćców
bez czarny