AKTUALNOŚCI

2017-09-16 - O DOŻYNKACH
Dopiero w średniowieczu na polach miejsce roślin półdzikich zajęły odmiany typowo hodowlane, na stołach pojawiły się "obce" warzywa zawleczone z Azji i Afryki. I wreszcie najważniejsze - wprowadzono trójpolówkę, czyli uprawę zbóż jarych (siew na wiosnę) – zbóż ozimych (siew zimą) i ugorowania (pastwisko). I ta właśnie zmiana dała początek kalendarzowi rolniczemu znanemu dzisiaj. I rolniczej tradycji. I dopiero od tej pory zboże stało się najważniejszym wyznacznikiem obrzędowości, bo chleb awansował na czoło listy pokarmów. Proces ten przebiegał z różną prędkością w różnych miejscach świata (w moich stronach zakończył się gdzieś między XII a XIV wiekiem, wtedy też sprowadzono tu owce i specjalistów od nowej gospodarki do ich wypasania oraz osadników do nowoczesnej uprawy zbóż. J.Sz.).
A więc dożynki to obrządek typowo "zbożowy", który musiał być obchodzony w sierpniu - bo wtedy zbiera się zboża. Zwyczaj nakazywał pozostawienie na polu ostatnich kłosów, które zwano "przepiórką". Ta resztka była ścinana grupowo i uroczyście, a następnie wręczana żniwiarzom, którzy pletli z nich wieniec (a kiedyś zdobny snop), w którym musiały się znaleźć koniecznie jarzębiny, kwiaty, orzechy i kolorowe wstążki typowe dla organizującego ten obrządek opola (opola zanikły w średniowieczu). Wieniec żniwny niósł najlepszy ze żniwiarzy, zwykle w orszaku pozostałych, niosąc go do domu starszego, gospodarza, a potem pana czy dziedzica. A dalej było już jak zwykle, czyli... hucznie i nie do końca trzeźwo ;-)
2017-09-12 - BEZPŁATNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
ZIELONY SURWIWAL (terenowe)
Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. 
 
DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU (stacjonarne)
Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warszatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

 

Z PRZEWODNIKIEM PO OGRODZIE (terenowe)

Oprowadzenie po ogrodzie ma formę spaceru z przewodnikiem, który zapoznaje zwiedzających z poszczególnymi kolekcjami ogrodu, przybliża historię powstania ogrodu i w przystępny sposób udostępnia swoją wiedzę dotyczącą roślin oraz zwierząt występujących na terenie ogrodu. Lekka i ciekawa forma warsztatów, szczególnie polecana wszystkim, którzy pojawiają się w ogrodzie po raz pierwszy, ale także tym, którzy chcieliby się coś więcej o nim dowiedzieć. 

 

OD KWIATÓW DO OWOCÓW (stacjonarno-terenowe)

Skąd się biorą owoce? Po co są owoce? Czemu są takie różne? Po tych warsztatach wszystko stanie się jasne. Nawet to, że część warzyw to też owoce. POrozmawiamy o zapylaniu, rozsiewaniu nasion i przyjrzymy sie owocom pod mikroskopem.

 

 

2017-08-22 - NOWY ROK SZKOLNY - NOWY KONKURS

 Regulamin konkursu rękodzielniczego na eko-biżuterię

Co nam niesie Pani Jesień ?”

 

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie (zwany dalej Organizatorem), w ramach obchodów Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych/gimnazjum oraz szkół specjalnych z obszaru województwa Śląskiego.
 3. Celem konkursu jest:

-        rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i dostrzegania jej piękna;

-        rozwijanie zainteresowania przyrodą;

-        budowanie oraz rozwijanie postaw proekologicznych związanych z ochroną środowiska naturalnego;

-        zwrócenie uwagi na walory produktów wykonanych metodą chałupniczą, bez udziału przemysłu;

-        rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystywania materiałów ekologicznych

-        wsparcie rozwoju umiejętności manualnych i wyobraźni

 

Warunki nadsyłania prac, wymagania:

 1. Konkurs przeznaczony jest do osób indywidualnych.
 2. Uczestnik ma za zadanie wykonanie ekologicznej biżuterii z ogólnodostępnych materiałow naturalnego pochodzenia (np. owoce, liście, kawałki drewna, nasiona, kamyki, piórka itp.)
 3. Każda z uczestniczących w konkursie osób może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową. Może to być pojedynczy element biżuterii lub spójny komplet (np. kolczyki i wisiorek).
 4. Praca musi być wykonana w pełni z naturalnych elementów, nie licząc zawieszek lub sznureczków.
 5. Ocenie poddana będzie estetyka wykonania pracy i kreatywność.
 6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, wykonane własnoręcznie, nienagradzane w innych konkursach.
 7. Opisane prace należy dostarczyć do Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej (RSEE) w Radzionkowie, w godzinach 7.00-15.00 w dni powszednie (ostatecznie do 18 września do godz. 15.00) lub przesłać na adres:

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków.

W tytule przesyłki proszę dopisać: Konkurs „Co nam niesie Pani Jesień ?”.

 

 1. Każda praca musi zawierać następujące informacje:

-        tytuł pracy,

-        imię i nazwisko autora,

-        wiek,

-        szkoła, klasa,

-        telefon kontaktowy /e-mail opiekunów

-        zgoda prawnego opiekuna na udział w konkursie.

 1. Termin nadsyłania prac upływa nieodwołalnie 18 września 2017 roku o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do RSEE), bez żadnych wyjątków.
 2. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
 3. Prace powstałe z nie naturalnych materiałów lub te, które ulegną zniszczeniu podczas transportu nie będą brane pod uwagę w ocenie.
 
Rozstrzygnięcie konkursu, postanowienia końcowe:
 
      1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
      2. Rodzice nagrodzonych uczestników zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
      3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 22 września do godz. 12.00. Opiekunowie nagrodzonych uczestników zostaną 
           poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 24 września 2017 roku w Regionalnej Stacji  Edukacji Ekologicznej podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, organizowanego w ramach Kampanii na rzecz różnorodności “Różnorodność - potęga życia”, działania „Człowiek – Klimat – Środowisko” Śląski Kalendarz Ekologiczny.

 

    4. W razie nieobecności na rozdaniu nagród, uczestnik będzie miał możliwość późniejszego odbioru przyznanej nagrody w  Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu, ale nie później niż do 29.09.2017r. Nie jest planowana inna forma przesyłania nagród do uczestników.

     5. Prace konkursowe będą prezentowane podczas obchodów Dożynek w dniu 24 września.

 

     6. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybrane zostaną po 3 prace, w trzech kategoriach:

 

- szkoła podstawowa klasa 1-3

- szkoła podstawowa klasa 4-7 + gimnazjum

- szkoła specjalna

 1. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu

        mail: ogrodradzionkow@sibg.org.pl tel. 534 994 577. 

 

 

 

strona:
1
 > 
>>