AKTUALNOŚCI

2022-09-01 - OFERTA WARSZTATÓW DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

FERTA WARSZTATÓW W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM
W RADZIONKOWIE DOFINANSOWANA PRZEZ WFOŚiGW W KATOWICACH

WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

 

 

PRZEZ ŁĄKI I POLA (dla zerówek oraz uczniów szkół podstawowych)
 – zapraszamy we wrześniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w okresie wiosenno-letnim (maj-wrzesień). Celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży czym się różnią i jak funkcjonują łąki oraz pola uprawne, a także jakie jest znaczenie tych ekosystemów dla ludzi i pozostałej przyrody.
W ramach prezentacji multimedialnej i pogadanki uczestnicy poznają rośliny i zwierzęta żyjące na łąkach i polach, dowiadują się jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma siedliskami, weryfikują swoją wiedzę o produktach, które otrzymujemy dzięki pracy rolników. Młodsze dzieci wykonują prace plastyczne, które zabiorą ze sobą dla utrwalenia nabytych wiadomości. Część praktyczna to spacer po ogrodzie botanicznym, dedykowany obserwacji tutejszych łąk i sąsiadujących z nimi pól uprawnych. Uczestnicy zajęć mogą z bliska przyjrzeć się roślinom łąkowym i polnym, a także wypatrywać ptaków i innych zwierząt żyjących na tych terenach. W razie niekorzystnej pogody warsztaty w całości mogą odbyć się w budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. 

 

POZNAJĘ GATUNKI PRZEZ RYSUNKI (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne. Uczestnicy nauczą się rysowania liści, owoców lub nasion  przez konstruowanie kształtów i używanie figur geometrycznych np. do narysowania liścia klonu pospolitego (aby łatwiej odróżnić go od jawora i innych klonów). Dzięki pracy nad obiektem mózg ludzki (a dziecięcy najbardziej) zapamiętuje szczegóły, które są tu pomocne w rozpoznawaniu gatunków drzew. Podczas zajęć rozpracujemy obiekt na części oraz postaramy się go narysować w proporcji i ze wszystkimi szczegółami. Uczestnicy poznają podstawy cieniowania w rysunku i zdobędą podstawowe zdolności w konstrukcji rysunku, tak aby ewentualny talent móc rozwijać dalej lub po prostu spędzić miło czas. Zapewniamy, że każdy potrafi rysować, nawet jeśli uważa, że nie.

 

CHOMIK EUROPEJSKI – KOLOROWY MIESZKANIEC NASZYCH PÓL
(dla wszystkich grup wiekowych) – zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne dotyczące chomika europejskiego, który jest najbarwniejszym ssakiem żyjącym na naszych terenach rolnych, a jednocześnie jest jedynym gatunkiem chomika dziko występującym w Polsce i Europie. Uczestnicy poznają wiele ciekawych faktów dotyczących chomika europejskiego – jak wygląda, co je, gdzie ma swoje schronienie, a nawet jaki ma „charakter”. W odniesieniu do głównego bohatera, podczas warsztatów omawiane są zmiany zachodzące na polach uprawnych w ciągu całego roku. Zajęcia zwracają uwagę na zagadnienia ochrony gatunkowej, zagrożenia agrocenoz oraz zanikania i wymierania gatunków. Poprzez wykonywane zadania, w tym prace plastyczne, dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą
w warsztatach i utrwalają zdobyte wiadomości.

 

MATEMATYKA UKRYTA W PRZYRODZIE (dla starszych przedszkolaków i uczniów SP)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty stacjonarne-terenowe. Uczestnicy odkrywają związek między matematyką
a przyrodą, zarówno w terenie, jak i podczas zajęć w budynku Stacji Edukacji Ekologicznej. Najmłodsi uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: liczby całkowite, kształty, różne rodzaje symetrii - rozwiązując zagadki przyrodnicze, tworząc prace plastyczne i biorąc udział w zabawach ruchowych. Starsi uczestnicy dowiedzą się co ma wspólnego kalafior z ciągiem Fibonacciego i poszukają w ogrodzie fraktali. Nie zabraknie również odkrywania czym są wielokąty foremne i czy złoty podział jest naprawdę ze złota. W przypadku niesprzyjającej pogody całość warsztatów odbywa się w budynku.

 

OD KWIATUSZKA DO JABŁUSZKA (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki we wrześniu

Warsztaty terenowe, które odbywają się w ogrodowym sadzie i wśród pozostałych kolekcji. Uczestnicy poznają budowę kwiatu obserwując z użyciem lup rośliny kwitnące akurat na grządkach. Dowiadują się z jakich części powstają owoce oraz jaką rolę w ich powstaniu odgrywają owady. Uczestnicy poznają krzewy i drzewa rosnące w sadzie i w zależności od pory roku – kosztują ich owoce. Przyglądają się szkółce drzewek, domkom dla dzikich zapylaczy oraz odwiedzają pasiekę.

 

PRZEDSZKOLAKI NA BIWAKU (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I SP)
 – zapraszamy we wrześniu i w październiku

Warsztaty terenowe. Jak prawidłowo wybrać miejsce na biwak, jak zorganizować obozowisko i co z sobą zabrać do lasu czyli wyruszamy pod namiot. To naprawdę łatwe! I ciekawe! Podczas warsztatów rozbijemy namioty, przygotujemy stos ogniskowy, zapoznamy się z kompasem i innymi przydatnymi akcesoriami. Nauczymy się dbać o własne bezpieczeństwo. Poznamy najbliższe rośliny i zwierzęta oraz przeżyjemy świetną przygodę.

 

FLORYSTYCZNE ABC (dla uczniów SP i szkół ponadpodstawowych)
– zapraszamy od września do listopada

Warsztaty botaniczne wprowadzające w sztukę układania kwiatów i wykonywania dekoracji roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe założenia florystyczne, poznają narzędzia i akcesoria niezbędne florystom do pracy, nauczą się rozpoznawać różne gatunki roślin i sposoby ich pozyskania, suszenia oraz wykorzystania. Oczywiście podczas zajęć nie zabraknie wykonania własnej kompozycji florystycznej - jakiej? To już zależy od wieku uczestników zajęć, od pory roku i aktualnych zasobów Ogrodu.

 

 W KRAINIE DREWNA (dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych)
– zapraszamy od października do grudnia

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami drewna – uczą się ich rozpoznawania, poznają ich właściwości, dowiadują się co z czego jest zrobione. Warsztaty obfitują w wiele ciekawostek z życia drzew. Ponadto dzieci oraz młodzież w praktyczny sposób zapoznają się z narzędziami i technikami obróbki drewna. Samodzielnie wykonują swoją własną pracę w drewnie – świecznik lub zwierzątko (w zależności od aktualnych zasobów Ogrodu). Praca z drewnem daje ogromne możliwości wykorzystania swojego potencjału twórczego, satysfakcję i wysokie poczucie sprawczości.

 

KOLOROWA CHEMIA – POZNAJEMY KWASY I ZASADY (dla uczniów kl. II – VIII SP)

- zapraszamy w piątki lub poniedziałki od września do grudnia

Warsztaty laboratoryjne pokazujące najbardziej kolorową i ciekawą stronę chemii. Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne oraz pomiary pH, których uzupełnieniem są pokazy zademonstrowane przez prowadzącego. Wszystkie eksperymenty są omawiane i tłumaczone zrozumiałym językiem, dostosowanym do poziomu uczestników. Uczestnicy zapoznają się z wyposażeniem laboratorium oraz zasadami BHP. Dla uczniów kl. VII oraz VIII zajęcia są praktycznym uzupełnieniem programu szkolnego.

 

CZY WIESZ CO JESZ? - CZ. 2 (SP kl. IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe)

 – zapraszamy w październiku i w listopadzie

Wit. C jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - nie możemy jej samodzielnie syntezować i dlatego konieczne jest jej dostarczenie z jedzeniem. Producenci popularnych soków bombardują nas etykietami z napisami "źródło wit. C", "naturalne źródło wit. C", "z dodatkiem wit. C". Ale czy rzeczywiście soki te posiadają więcej wit. C niż popularne warzywa i owoce? Sprawdźmy to! Zajęcia polegają na oznaczaniu wit. C w różnych produktach spożywczych - zachęcamy uczestników do przyniesienia własnych produktów do przetestowania! UWAGA! warsztaty odbywają się w laboratorium - liczba stanowisk: 16.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU (dla uczniów SP kl. II – VIII oraz szkół ponadpodstawowych)
- zapraszamy w listopadzie i grudniu

Warsztaty stacjonarno-terenowe. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

O JEŻACH I NIETOPERZACH (dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – IV SP)

- zapraszamy we wtorki w październiku i w listopadzie

Uczestnicy poznają wiele podstawowych faktów i ciekawostek na temat jeży i nietoperzy oraz dowiadują się co łączy oba te gatunki. Spacerując po ogrodzie botanicznym odwiedzają środowiska, w których żyją te gatunki, sprawdzają gdzie zimują i czym się żywią. Spacer przerywany jest aktywnościami ruchowymi i plastycznymi oraz opowieściami o innych hibernujących zwierzętach.

 

 

 

Uwaga!

Liczba dofinasowanych warsztatów jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Śląski Ogród Botaniczny stara się pozyskiwać na bieżąco dofinansowania z różnych źródeł –będziemy informować o kolejnych.

Więcej tematów: www.obradzionkow.robia.pl w zakładce EDUKACJA.

2022-07-27 - DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY - POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ideą stworzenia DOŚWIADCZALNI PRZYRODY była chęć pokazania różnorodności i piękna otaczającego świata. Warsztaty pomagają odpowiedzieć na wiele pytań, a przede wszystkim zachęcają do stawiania nowych. DOŚWIADCZALNIA PRZYRODY wystartowała w marcu 2022 roku i będzie kontynuowana od września.

 

Roczny cykl spotkań obejmuje w sumie 30 warsztatów:

semestr zimowy – wtorki od 27 września 2022 do 31 stycznia 2023 (15 spotkań)

semestr letni – wtorki od 7 lutego do 30 maja 2023 (15 spotkań)

 

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 60 minut) dla grupy 6 - 9 lat wynosi: 900,00 zł

Cena za roczny cykl (30 spotkań po 90 minut) dla grupy 10 - 13 lat wynosi: 1350,00 zł 

 

Płatność tylko gotówką, w 8 ratach na początku każdego miesiąca.

 

Dla rodzeństwa przewidziano zniżkę na drugie i tzrecie dziecko po 10%

 

ZAPISY OD 28 SIERPNIA: 534 99 45 77
(dla nowych uczestników 13 września odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe - obowiązują zapisy)

 

2022-07-27 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2022-06-28 - Zmiany godzin pracy

strona:
1