AKTUALNOŚCI

2021-09-26 - ROZDAJEMY SADZONKI STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH

Chętnych do uprawy dawnych odmian zapraszamy w niedzielę 26 września do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie (ul. Księżogórska 90a). Od godziny 12.00 rozpoczną się obchody Dnia Jesieni (prelekcje, warsztaty, wycieczki, gra terenowa...), a od godz. 14.00 będziemy rozdawać sadzonki wyhodowanych przez nas jabłoni i innych gatunków.

2021-09-01 - ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Tematy do wyboru:

 

OGRODOWY MILDEFULLNES CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ (dla przedszkoli oraz uczniów SP kl. I – IV)

Zajęcia terenowe przeznaczone dla osób w każdym wieku, mające na celu pobudzić zmysły uczestników
i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku.

 

PTASI MÓŻDŻEK (dla zerówek oraz uczniów SP kl. I – VI)

Podczas warsztatów terenowych uczestnicy będą mieli okazję obserwować oraz nauczyć się rozpoznawać pospolite gatunki ptaków żyjące w różnych środowiskach. Zajęcia te będą treningiem umiejętności słuchania i selekcjonowania najważniejszych informacji podczas krótkich prelekcji prowadzącego. Część terenowa będzie miała formę nietypowej gry terenowej, podczas której pracuje wspólnie cała grupa. Celem gry jest zaliczenie wszystkich jej etapów i zdobycie odpowiedniej liczby pieczątek na planszy.
To uczestnicy, a nie prowadzący będą wybierać kierunek, w którym będzie podążać grupa dzięki pomocy mapy. Druga część warsztatów będzie miała miejsce w budynku i będzie to podsumowanie oraz ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

JAK HIBERNUJĄ JEŻE I NIETOPERZE (dla zerówek oraz uczniów SP kl. I – VI)

Uczestnicy na zajęciach terenowych poznają podstawowe informacje na temat życia jeży  i nietoperzy oraz co łączy ze sobą te dwa gatunki. Spacerując po ogrodzie botanicznym odwiedzają siedliska w jakich żyją te zwierzęta, dowiadują się co jedzą i gdzie zimują. Spacer przerywany jest zabawami tematycznymi oraz opowieściami o innych żyjących w Polsce zwierzętach hibernujących.

 

NIEZŁE ZIÓŁKA (dla zerówek oraz uczniów SP kl. I – VI)

Uczestnicy podczas spaceru w terenie nauczą się rozpoznawać wszystkimi zmysłami pospolite zioła, zarówno te dziko rosnące, jak i uprawiane w ogródkach. Poznają ich korzystne właściwości oraz zastosowanie w kosmetyce, kulinariach i medycynie oraz będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat ziół. Pod koniec zajęć na uczestników czekać będzie drobna ziołowa degustacja. Zajęcia mogą odbyć się również w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w Budynku Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie.

 

JAK CZŁOWIEK OSWOIŁ KOLORY? (dla uczniów SP kl. I – VI)

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, skąd Van Gogh brał swoje farby, dlaczego purpura jest "królewska", z czego dawniej robiono atrament i dlaczego ubrania na słońcu blakną. Uczestnicy samodzielnie uzyskają barwniki z roślin i z ich pomocą namalują  własne obrazy. Spróbują też swoich sił
w japońskiej sztuce druku transferowego Hapa Zome, a także będą mieli okazję zaobserwować, jak barwniki magicznie zmieniają kolor pod wpływem rozmaitych bejc i zapraw chemicznych. 

 

JESIENNE BINGO (dla uczniów SP kl. IV – VIII)

Warsztaty w formie gry terenowej, podczas których uczniowie nauczą się czytać ze zrozumieniem
i odnajdywać informacje w tekście, a także nauczą się obserwować i odkrywać przyrodę. Poznają ciekawostki ze świata roślin, grzybów i zwierząt. Gra pozwoli na wykorzystanie i zweryfikowanie wiedzy, którą uczniowie już posiadają. Jest idealna jako spotkanie integracyjne uczniów po wakacjach. Poznawane zagadnienia to m.in.: zapylacze i inne owady, rośliny jesienne, świat grzybów, na ratunek ptakom.

 

BIOINDYKATORY (dla uczniów SP kl. IV – VIII oraz dla klas ponadpodstawowych)

Zajęcia poświęcone ocenie stanu środowiska za pomocą organizmów żywych. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać organizmy,  które będą informowały o obecności lub braku zanieczyszczeń. Zajęcia  podzielone są na dwie części: teoretyczno-laboratoryjną oraz  terenową. W pierwszej części – prowadzący zaprezentuje okazy i  zdjęcia bioindykatorów oraz zapozna uczestników z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Następnie przewidziany jest spacer po ogrodzie i wyszukiwanie organizmów wskaźnikowych – bioindykatorów.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU (dla uczniów SP kl. IV – VIII oraz dla klas ponadpodstawowych)

Warsztaty stacjonarno-terenowe, polecane w sezonie jesienno-zimowym. Składają się z części teoretycznej (prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana) oraz praktycznej (obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin, przygotowanie barwnych map zanieczyszczenia powietrza).Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną również możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu. W trakcie zajęć Uczestnicy zdobywają wiedzę między innymi o: powietrzu – czym jest, jaki jest jego skład, smogu – czym jest, jaki jest jego skład, typach smogu (londyński oraz Los Angeles) oraz mechanizmach ich powstawania, systemie monitorowania smogu oraz o Polskim Indeksie Jakości Powietrza, sposobach badania składu smogu, negatywnych skutkach zdrowotnych z powodu długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem, roli roślin w ochronie przed smogiem, sposobach przeciwdziałania powstawaniu smogu. Szczegółowy scenariusz jest dostosowany do różnych grup wiekowych.

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW (dla uczniów SP kl. IV – VIII oraz dla klas ponadpodstawowych)

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych i niesieciowych w trakcie spaceru po ogrodzie botanicznym i okolicy (w przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej). Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych
i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium).  

 

PO DNIE MEZOZOICZNEGO MORZA (dla uczniów SP kl. VII – VIII oraz dla klas ponadpodstawowych)

Warsztaty terenowe o charakterze geograficzno-geologicznym. Uczestnicy zostają zapoznani
z geologią, geomorfologią oraz stratygrafią terenu Księżej Góry w Radzionkowie (w tym także terenu ogrodu botanicznego). Poza nabyciem umiejętności rozpoznawania skał budujących Księżą Górę, uczestnicy dowiadują się o wielu wydarzeniach, które miały miejsce na tym terenie w odległej przeszłości. Ponadto uczą się posługiwać sprzętem geologicznym. Warsztaty  w interesujący oraz praktyczny sposób uświadamiają wartość przyrodniczą terenów poeksploatacyjnych oraz uczulają na potrzebę ich ochrony.

 

ZIELONY SURWIWAL (dla wszystkich grup wiekowych)

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne
i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyć się wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

 

Kontakt w sprawie umówienia terminu: 534 99 45 77 (godz. 7.00 - 14.00) lub ogrodradzionkow@sibg.org.pl

2021-08-12 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2021-02-23 - RÓŻNORODNOŚĆ LEŻY W NATURZE - QUESTING W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W RADZIONKOWIE

Ulotkę z tekstem można bezplatnie pobrać o dowolnej porze w punkcie startu czyli ze skrzyneczki przy Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznje w Radzionkowie 9ul. Księżogórska 90a). Na quest należy pzreznaczyć ok. 1,5 - godziny. Zalecamy ubiór sportowy.

2020-06-10 - NA TERENIE KSIĘŻEJ GÓRY ORAZ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W RADZIONKOWIE MOŻNA SPOTKAĆ ŻMIJĘ ZYGZAKOWATĄ.

Żmija zygzakowata /Vipera berus/ jest jedynym jadowitym gatunkiem węża w Polsce. Tak jak pozostałe żyjące u nas gady (w sumie 10 gatunków) jest objęta ochroną prawną. Jest to gatunek stosunkowo pospolity.

 

Jak rozpoznać żmiję? Część osobników tego gatunku posiada zygzak na grzbiecie (tak zwaną wstęgę kainową), jednakże żmije mają bardzo zmienne ubarwienie i często spotyka się też osobniki całkowicie czarne, bez wstęgi. Najbardziej charakterystyczna jest głowa żmii - trójkątna w zarysie, płaska, wyraźnie oddzielona od reszty ciała.

 

Zachowanie. Żmije lubią ukrywać się w wysokich trawach oraz pod stosami gałęzi, a w upalne dni wygrzewać na słońcu, w tym zdarza się, że i na naszym szlaku. Zwierzęta te starają się unikać spotkania z ludźmi i w razie zagrożenia ratują się przede wszystkim ucieczką (a w ostateczności atakiem), często wydając przy tym ostrzegawczy syk. I choć nie czyhają na spacerowiczów, to mogą być niebezpieczne w przypadku bezpośredniego zetknięcia (np. przypadkowego nadepnięcia) - dlatego należy zachować uważność, nie schodzić z trasy i ubierać odpowiednie obuwie, bo żmije atakują do wysokości kostek człowieka.

 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na psy, które zawsze powinny być na smyczy.

strona:
1