AKTUALNOŚCI

2020-01-27 - ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2020

2020-01-23 - CHEMIK POSZUKIWANY

   

2020-01-16 - STARE ODMIANY DRZEW OWOCOWYCH POSZUKIWANE
Zrazy z CZEREŚNI, WIŚNI oraz ŚLIW będą pobierane w wybranych dniach w pierwszym tygodniu lutego.
Zrazy JABŁONI i GRUSZ będą pobierane w wybranych dniach w pierwszym tygodniu marca.
Dokładne terminy pobierania zostaną ustalone z zainteresowanymi właścicielami ogródków czy sadów.
 
Ponadto w ostatnim tygodniu marca zaplanowano kurs szczepienia drzew owocowych, który odbędzie się w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie. Szczegóły wkrótce.
 
Dawne odmiany drzew owocowych, bardzo dobrze dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych i posiadające wiele cennych cech użytkowych (odporność na choroby, walory smakowe, mrozoodporność), giną z naszych sadów, a wraz z nimi zanika pula genowa, która można by w przyszłości wykorzystać do tworzenia nowych odmian. Możemy je wspólnie uratować.
 
2019-12-23 - ŚWIĘTA W OGRODZIE

Teren ogrodu botanicznego czynny codziennie, wstęp bezpłatny.

Zapraszamy na spacery.

2019-11-19 - ROZDAJEMY JABŁONKI

Większa część jabłoni nie jest oznaczona, były to zrazy pobrane od właścicieli, którzy zapewniali, że są to odmiany wyjątkowo interesujące oraz smaczne, warte zachowania. Polecamy je do dalszej uprawy. A odmianę będzie można oznaczyć gdy zaczną owocować.
Zapraszamy do Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy ul. Księżogórskiej 90a, Radzionków.
Kontakt: 536 330 776

2019-09-30 - Podsumowanie konkursu

Na konkurs wpłynęły 52 prace, które były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – II oraz klasy IV – VIII.

Część prac nie została poddana ocenie z powodu niezgodności z poszczególnymi punktami regulaminu, tj.:

 • prace były wykonane w formacie mniejszym niż A3,
 • zostały wykonane indywidualnie lub
 • zostały wykonane z gotowych elementów (zamiast technik: malarstwo, rysunek).

Ocenie zostały poddane przede wszystkim wartości artystyczne prac, ponadto samodzielność wykonania, oryginalność, pomysł, nie kopiowanie gotowych wzorców.

 

Spośród prac poddanych ocenie Jury pod przewodnictwem Elizy Flaszewskiej wyłoniono następujących laureatów:

 

Kategoria wiekowa I-III SP:

Miejsce I - klasa IIc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach

Miejsce II – klasa Ic  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie

Miejsce III – klasa Ic w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich

 

Kategoria wiekowa IV – VIII SP:

Miejsce I – Michalina Jabłońska i Nicola Cyga ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bytomiu.

Miejsce II – Kinga Ważyńska, Zuzanna Stokłosa, Alicja Dziuk ze Szkoły Podstawowej
nr 32 w Bytomiu

Miejsce III - ex æquo:

1) Julia Gaweł i Malwina Kot ze Szkoły Podstawowej nr 32
w Bytomiu oraz

2) Natalia Pytlos, Oliwia Komunda, Emilia Kamińska, Anna Ignaszewska, Blanka Bryk, Alicja Dziembała, Dorota Gacki i Laura Szeliga ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Radzionkowie

 

GRATULUJEMY!!!

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

 

2019-09-05 - PULA JESIENNYCH BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW JUŻ ROZDYSPONOWANA

Opisy warsztatów znajdują się w zakładce EDUKACJA - OPISY WARSZTATÓW.

Jesteśmy również otwarci na nowe pomysly.

Każdy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne, odpłatność za grupę (do 20 osób) wynosi 200,00 zł.

Kontakt: 534 99 45 77

 

 

2019-09-04 - BEZPŁATNE WARSZTATY WFOŚ

Szczegółowe opisy warsztatów poniżej:

 

OGRODOWY MILDEFULLNES CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ

Zajęcia terenowe przeznaczone dla osób w każdym wieku, mające na celu pobudzić zmysły uczestników i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku

 

ZIELONY SURWIWAL

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze. Na życzenie uczestników warsztaty mogą skończyć się wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek (prowiant we własnym zakresie).

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW?

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych (od lipca) i niesieciowych (od maja) w trakcie spaceru po ogrodzie. A w przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

ŚWIATŁO I BARWA

Warsztaty stacjonarne. Celem jest wprowadzenie dzieci w świat fizyki poprzez zabawę i ukazanie czym jest kolor. Głównym aspektem zajęć jest uświadomienie różnic pomiędzy powstawaniem kolorów podczas mieszania różnych barw światła (system RGB), a mieszaniem pigmentów (system CMYK). Uczestnicy podczas zajęć samodzielnie przeprowadzają eksperymenty rozszczepienia światła białego w pryzmacie, przebiegu i odbicia wiązki lasera, sprawdzają jaki efekt daje mieszanie pigmentów z farb, a jaki światła o różnych barwach, oraz zapoznają się z działaniem filtrów. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i każdorazowo dostosowane są do ich wieku.

 

PTAKI – NASI SĄSIEDZI

Uczestnicy uzbrojeni w lornetki oraz atlas ptaków wraz z ornitologiem wyruszają na poszukiwania. Tropią, nasłuchują, podglądają. I choć ptasia frekwencja podczas warsztatów jest różna (czasem potrafi zaskoczyć, a czasem nie) to zawsze znajdujemy ślady ich bytności - gniazda, dziuple, miejsca żerowania. Dla naszego przewodnika nie ma rzeczy ani spraw w przyrodzie, o których nie potrafiłby w pasjonujący sposób opowiedzieć. Co ptaki jedzą, gdzie zimują, gdzie gniazdują, jak im pomóc, jak nie zaszkodzić i mnóstwo innych ciekawostek.

 

DRZEWO - ŻYCIE PO ŻYCIU

Warsztaty o charakterze artystycznym z elementami ekologii. Podczas warsztatów zostanie przedstawiony sposób produkowania papieru. Uczestnicy wykonają artystyczny papier czerpany z makulatury i odpadów celulozowych, z wykorzystaniem kwiatów i liści, zatopionych w kartkach.

 

CAŁA PRAWDA O SMOGU

Warsztaty składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której uczestnicy wykonują obserwacje, elektroniczny pomiar pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu, ręczny pobór pyłów z powierzchni roślin za pomocą patyczków kosmetycznych, a także przygotowują barwne mapy zanieczyszczenia powietrza terenu wokół Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Celem zajęć jest przekazaniem dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem również rodzicom, podstawowej i aktualnej wiedzy na temat smogu. W trakcie zajęć omówione zostaną możliwe sposoby przeciwdziałania powstawania smogu.

 

ŚLADY I TROPY

Czym różni się trop od śladu? Jak je odnaleźć i kto je zostawił? Uczestnicy warsztatów uczą się poprawnego koegzystowania w lesie ze zwierzętami. Nabywają umiejętności tropicielskich, wytężają swoje zmysły i trenują spostrzegawczość. Uczą się rozpoznawania śladów i tropów poszczególnych gatunków zwierząt, a także zyskują podstawową wiedzę na ich temat. Poznają zasady zachowania się podczas spotkania ze zwierzęciem w lesie. Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych zadań

2019-09-04 - Zaproszenie na bezpłatne warsztaty przyrodnicze

2019-09-03 - KONKURS

Regulamin konkursu plastycznego

pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY”

 

1.

Organizatorem Konkursu plastycznego pt.: „RZEKA – DZIKA Z NATURY” zwanego dalej Konkursem, jest Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, zwany dalej Organizatorem.

 

2.

Cele Konkursu:

 • poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu naturalnego – rzek;
 • poznanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego rzek oraz pozostałych zasobów wodnych;
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • popularyzacja najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo rzek, podkreślenie ich wartości;
 • integracja grup szkolnych;
 • doskonalenie warsztatu malarskiego;
 • pobudzenie kreatywności artystycznej.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu, artysta plastyk, Eliza Flaszewska, (tel. 608663427).

 

3.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dzieci młodzież w wieku 7-14 lat ze wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji, w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, zgodnie z obowiązującym prawem.  
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 • akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
 • dostarczenie w terminie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 • Dostarczenie razem z pracą wypełnionego załącznika.

4.

 1. Tematem konkursu jest artystyczna (malarska lub rysunkowa) interpretacja tematu Konkursu.
 2. Konkurs trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r.
 3. Prace konkursowe muszą być wykonane grupowo (klasa lub grupa dzieci) przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie co najmniej A3.
 5. Technika wykonania prac: rysunek lub malarstwo. Prace wykonane z gotowych elementów, bądź w innej niż powyższe techniki nie będą dopuszczone do konkursu.
 6. Prace konkursowe muszą mieć przytwierdzoną z tyłu metryczkę, wypełnioną komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autorów, wiek, placówka (adres, nr telefonu,), imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy opiekuna.
 7. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 8. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora: Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków, do dnia 24 września b.r. do godz. 15.00.

5.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu jawnym przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych oraz związek projektu z tematem.

6.

 1. Przyznane zostaną po trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

           Klasy I-III SP – I, II i III miejsce

           Klasy IV-VIII SP – I, II i III miejsce

 1. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna
  z prac nie spełni oczekiwań Organizatora.

7.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu telefonicznie w dniu 26 września, do godziny 15:00.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu.

8.

 1. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 września 2019 roku, podczas obchodów „Dnia Rzeki” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. Zapraszamy przedstawicieli laureatów do odebrania nagród.
 2. Z chwilą wręczenia nagród Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe, oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.

 

IMIONA I NAZWISKA AUTORÓW LUB KLASA LUB NAZWA GRUPY

WIEK AUTORÓW/ klasa

PLACÓWKA (ADRES, NR TELEFONU)

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ADRES E-MAIL OPIEKUNA

strona:
1
2
 > 
>>