AKTUALNOŚCI

2019-07-11 - Zmiany w godzinach pracy biura

W okresie wakacyjnym biuro Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest czynne w godzinach: 6.00 - 14.00

2019-03-27 - EKOlogicznie

Licealiści odwiedzili szkoły oraz przedszkola, w których zobaczyli się z ponad 700 dziećmi i młodzieżą. Były to następujące placówki: SP nr 1 w Radzionkowie, SP nr 2 w Radzionkowie, Przedszkole nr 2 a Radzionkowie, Przedszkole nr 3 w Radzionkowie, Przedszkole nr 4 w Radzionkowie, Niepubliczne przedszkole im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Radzionkowie, Przedszkola nr 23 i 63 w Bytomiu. Każdy uczestnik projektu otrzymał gadżety, które pozyskano dzięki sponsorom. Podczas warsztatów rozmawiano z dzieciakami o prawidłowej segregacji śmieci, o tym jak dbać o ziemię i chronić nasze środowisko. Podczas warsztatów, każdy dzieciak wykonał też prace plastyczną - postać Minionka, który był wykonany z wcześniej zebranych rolek po papierze. Dzieci wykonywały też wiele rysunków, które przedstawiały sposoby dbania o Ziemię. 
Całe przedsięwzięcie można śledzić tutaj: https://www.facebook.com/EKOlogicznie-2878402858852308/?ref=bookmarks

 

 

2019-03-18 - WROTA CZASU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ "WROTA CZASU"                                               

 

 1. Sprawy organizacyjne.

Organizatorem gry miejskiej jest 12. Drużyna Harcerska "Oręż" pod patronatem Komendanta Hufca ZHP Bytom.

 1. Termin imprezy: 9 maj 2019 r.

Rozpoczęcie gry nastąpi o godz.900 (dla uczniów radzionkowskich szkół). Zakończenie  przewiduje się na godzinę ok.13.00.

Gra odbędzie się na terenie Ogrodu Botanicznego oraz centrum Radzionkowa i jego okolic.

 

 1. Miejsce imprezy: Radzionków.

 

      4. Cel imprezy:

 • odnalezienie Wrót Czasu i wyłonienie zwycięzców gry,
 • zapoznanie uczestników z historią Radzionkowa oraz Powstań Śląskich,
 • propagowanie walorów turystycznych i kulturowych miasta,
 • zainteresowanie dzieci formą pracy harcerskiej,
 • integracja dzieci radzionkowskich szkół podstawowych oraz środowisk harcerskich

      5. Warunki uczestnictwa:

 

Gra miejska Wrota Czasu skierowana jest do dzieci:

 • uczących się w szkołach podstawowych w wieku 10-14 lat (kl. IV-VIII) oraz kl. III Gimnazjum na terenie Radzionkowa,
 • zuchów, harcerzy, instruktorów Hufca ZHP Bytom.

Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną patrole 10-12 osobowe wraz z pełnoletnim opiekunem.

Niepełnoletni uczestnik musi mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców/ opiekunów na udział w grze miejskiej Wrota Czasu.

 

Zobowiązuje się każdy patrol do posiadania co najmniej jednego telefonu z dostępem do internetu oraz zainstalowaną aplikację kodów QR.

 

Opiekun bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków patrolu podczas trwania całej imprezy oraz za szkody i zniszczenia wyrządzone przez patrol podczas gry.

 

Ponadto opiekun zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia patrolu do 26 kwietnia na adres: aleksandra.simon123@gmail.com
 • dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 8 zł x ilość uczestników w dniu imprezy u organizatorów lub na konto Hufca ZHP Bytom.

Organizator zapewnia ciepły posiłek (zupa plus bułka) oraz mini nagrody dla każdego uczestnika.

 

Główną nagrodą, którą otrzyma patrol będzie całodniowy wyjazd do Kokotka /harcerskiej bazy Hufca Bytom/ dla całej klasy, drużyny w dowolnie wybranym terminie. Organizatorzy w ramach wycieczki zapewnią ciekawe zajęcia programowe oraz ognisko z kiełbaskami. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przyjazdu i powrotu z Ośrodka Harcerskiego na własny koszt.

Nagrodzone zostaną także patrole, które zdobędą drugie i trzecie miejsce.

 

Zapytania i sprawy organizacyjne można kierować do organizatora:

phm Aleksandry Simon pod nr tel.698098943, aleksandra.simon123@gmail.com

 

Ilość patroli biorących udział w grze jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

        6. Uwagi końcowe:

 

Każdy patrol po odnalezieniu wszystkich elementów wrót czasu musi odszyfrować hasło zamykające Wrota Czasu.

Wszystkie patrole mają za zadanie zgłosić się najpóźniej do godz.12.30 w końcowym punkcie  bez względu na jakim etapie gry się znajdują.

Za odnalezienie i złożenie Wrót Czasu oraz odszyfrowanie hasła każdy patrol otrzymuje 50 pkt.

Podczas gry będą przyznawane punkty-bonusy 5-10 pkt, które mogą decydować

o końcowym zwycięstwie.

W przypadku remisu odbędzie się dogrywka w postaci quizu z wiedzy, którą uczestnicy nabędą podczas gry.

Każdy patrol otrzyma pamiątkowy dyplom.

Wszystkie zadania w trakcie gry będą dostosowane odpowiednio do wieku dzieci.

 

 

OPIS GRY:

 

Jest rok 1919. Brat Radzim Gaudenty wraz z Wojciechem przekraczają Wrota Czasu by spotkać się z aptekarzem Emilem Gajdasem. Ich śladem podąża podstępny Zaklinacz. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Czy uda się braciom poznać zawiłe dzieje Radzionkowa, by pomóc  mieszkańcom w rozwiązaniu ich problemów?

 

2019-02-28 - BEZPŁATNE WARSZTATY ROZDYSPONOWANE

Odpłatność za grupę wynosi 200,00 zł. Grupa może liczyć do 20 osób, w przypadku zajęć terenowych może to być 20+

Opisy warszatów znajdują się w zakładce po lewej stronie pn. OPISY WARSZTATÓW.

Celem umówienia terminów oraz uzuyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 534 99 45 77.

 

Zapraszamy do udziału.

 

 

2019-02-25 - ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY

Dla uczniów szkół województwa śląskiego:

 

OGRODOWE MINDFULNES CZYLI SPACER Z UWAŻNOŚCIĄ dla klas I – VI SP

Zajęcia terenowe mające na celu pobudzić zmysły uczestników i skupić ich na odczuwaniu obecnej chwili i przyjemności przebywania w przyrodzie. Spacer polega na pilnej obserwacji środowiska (roślin, zwierząt, śladów) za pomocą różnych pomocy (lornetki, lupy, taśmy miernicze) rozpoznawaniu gatunków stosując przewodniki i atlasy. Zajęcia przerywane są ćwiczeniami pobudzającymi poszczególne zmysły uczestników, dostosowanymi poziomem trudności do ich wieku

 

W POSZUKIWANIU WIOSNY dla klas I – VI SP (marzec - połowa kwietnia)

Warsztaty terenowe podczas których uczestnicy pilnie wypatrują i nasłuchują oznak wiosny w przyrodzie – poznają wiosenne gatunki kwiatów (ze szczególnym uwzględnieniem geofitów), obserwują krążenie soków w drzewach i rozwój pączków, śledzą zachowania ptaków oraz rozpoznają ich głosy, zaglądają w zakamarki w poszukiwaniu stawonogów. Warsztatom towarzyszy pogadanka dotycząca wiosennych prac w ogrodzie. Dodatkową atrakcją jest poznanie dziko rosnących roślin jadalnych.

 

ŚWIATŁO I BARWA – dla klas IV – VIII SP (wtorki i czwartki do wyboru)

Warsztaty stacjonarne, które od strony fizycznej wyjaśniają czym jest światło, skąd się bierze i jakie są jego cechy, a także co to jest kolor i jakie są różnice pomiędzy kolorem barwników występujących w przyrodzie, a kolorem światła. Uczą jak mózg interpretuje długości fal odbieranych przez zmysł wzroku oraz jak kolory widzą zwierzęta, ponadto co to jest daltonizm, iluzje optyczne i inne zjawiska związane ze światłem. Uczestnicy angażują się we współprowadzenie zajęć wykonując kolejne doświadczenia, m.in. rozszczepiając światło, tworząc kolory, budując światłowód. Idealne uzupełnienie szkolnego programu.

 

CIĘŻKIE ŻYCIE PAJĄKÓW? dla klas III – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych (maj-czerwiec)

Główną atrakcją zajęć jest poszukiwanie pająków sieciowych i niesieciowych w trakcie spaceru po ogrodzie. A w przypadku braku sprzyjającej aury obserwacja okazów pająków zebranych wcześniej. Uczestnicy omówią codzienne "obowiązki" pająków, postarają się odpowiedzieć na pytanie czy pająki są dobrymi rodzicami, czy pająki sieciowe są czyściochami czy jednak lubią brud, czy większy zawsze oznacza silniejszy. W trakcie zajęć omówione zostaną główne strategie polowań pająków sieciowych i niesieciowych (czemu towarzyszyć będą obserwacje pająków polujących na ofiary w terenie lub laboratorium). Dla dzieci przewidziano także aktywność ruchową - spróbujemy zbudować dużą sieć pajęczą charakterystyczną dla pająka Araneus sp. (krzyżak), wykorzystując do tego włóczkę oraz mocowania.

 

BIOINDYKATORY dla klas III – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych (maj-czerwiec)

Zajęcia poświęcone ocenie stanu środowiska za pomocą organizmów  żywych. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać organizmy,  które informują o obecności lub braku zanieczyszczeń. Zajęcia  podzielone są na dwie części: teoretyczno-laboratoryjną oraz  terenową. W pierwszej części prowadzący zaprezentuje okazy i  zdjęcia bioindykatorów oraz zapozna uczestników z zagadnieniami  związanymi z ochroną środowiska. Następnie przewidziany jest spacer po ogrodzie i wyszukiwanie organizmów  wskaźnikowych – bioindykatorów.

 

Zainteresowanych wychowawców grup prosimy o kontakt: Julia Góra 534 99 45 77 (dni powszednie, godz. 7.00 – 15.00) lub: ogrodradzionkow@sibg.org.pl.

Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona.

 

 

Dla uczniów szkół z terenu Radzionkowa (dzięki dofinansowaniu Gminy Radzionków):

 

MALI OGRODNICY dla klas I – III SP

Warsztaty składają się z czterech części: pogadanka nt. pracy ogrodnika (m.in. praktyczne rozpoznawanie ogrodniczych narzędzi), obserwacje przy użyciu lupy (lub binokularów) nasion oraz innych części roślin, posianie nasion lub posadzenie roślinek wybranych gatunków, które można wraz z doniczką zabrać do domu i pomalowanie farbami gipsowego kwiatka-pamiątki (lub zdobienie doniczki).

 

ZIELONY SURWIWAL dla klas I – VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności. W programie między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczą także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze.

 

OGRODOWE LABORATORIUM dla uczniów klas IV - VII SP oraz szkół ponadpodstawowych

Warsztaty chemiczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym – uwaga! liczba stanowisk: 16. Do wyboru są następujące tematy: Kolorowa chemia (dla najmłodszych), Kwasy, Wodorotlenki, Sole, Rozdzielanie mieszanin, Metale i korozja, Woda, Węgiel i jego związki z wodorem, Alkohole, estry i kwasy, Tłuszcze, białka i cukry.

 

Również obowiązują zapisy: Julia Góra 534 99 45 77 (dni powszednie, godz. 7.00 – 15.00)
lub: ogrodradzionkow@sibg.org.pl.

 

 

 

 

2019-02-20 - KURS SZCZEPIENIA DRZEW OWOCOWYCH

Szczepienie to jedna z najpopularniejszych metod wegetatywnego rozmnażania roślin i wbrew pozorom jest ona dostępna dla każdego. Wystarczy tylko spróbować.

Zapisy: 536-330-776, 534-994-576 lub ogrodradzionkow@sibg.org.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

2019-02-04 - POSZUKUJEMY STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH

Zrazy można pobrać także samemu i dostarczyć bezpośrednio do biura Ogrodu przy ul. Księżogórskiej 90a w Radzionkowie (Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej) lub wysłać pocztą w bąbelkowej kopercie. W takim przypadku prosimy o opisanie zrazów (jaka to jest odmiana) oraz podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, kontakt). Zrazy będziemy przyjmować do 11 marca 2019 roku. Dla niewtajemniczonych - ZRAZ to obcięty zdrowy pęd jednoroczny (pęd wyrośnięty z zeszłego roku) - obciąć należy najładniejszy zdrowy pęd, który ma co najmniej 3 pąki, o długości ok. 25 cm. Zaszczepione odmiany wzbogacą kolekcję zachowawczą tradycyjnych odmian drzew owocowych w sadach Ogrodu, a częściowo powrócą do właścicieli lub innych osób chętnych do ich uprawy. W ostatnich dniach marca w Ogrodzie odbędzie się także bezpłatny kurs szczepienia drzew owocowych - zainteresowane osoby prosimy o śledzenie informacji na stronie ogrodu botanicznegowww.obradzionkow.robia.pl oraz na profilu FB. 

2019-01-03 - POMAGAMY

Nakrętki można przynosić do Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie (ul. Księżogorska 90a) w godzinach pracy biura tj. 7.00 - 15.00 w dni powszednie. Ewentualnie można je zostawić na terenie sąsiedniego MOSIR-u (lub zostawić przy drzwiach).

Dziękujemy w imieniu Marty i jej rodziców.

strona:
1