AKTUALNOŚCI

Jesienią 2017 zrealizowaliśmy dla szkół regionu śląskiego cykl bezpłatnych warsztatów „Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego” oraz "Śląski Kalendarz Ekologiczny" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto wiosną minionego roku uczniowie z Radzionkowa uczestniczyli w darmowych warsztatach dofinansowanych przez Miasto Radzionków.

 

Z pzyjemnością informujemy, że wiosną 2018 kontynuujemy ten cykl. 

 

Dla uczniów regionu śląskiego proponujemy nieodpłatne warsztaty:

- klasy I - IV SP "I ty możesz zostać geologiem"

- klasy V - VII SP "Tropem leśnych tajemnic" warsztaty o charakterze gry terenowej

- gimnazjum, szkoła średnia "Ogrodowe Laboratorium" - zagadnienia do wyboru: "Kwasy", "Wodorotlenki", "Sole", "Rozdzielanie mieszanin", "Metale i korozja", Wegiel i jego związki z wodorem", "Alkohole, estry i kwasy", "Tluszcze, białka i cukry".

 

Uczniów szkół z Radzionkowa zapraszamy na nieodpłatne warsztaty:

- "Dźwięki Natury" - przedszkolaki

- "Zielony surwiwal" - wszystkie grupy wiekowe

- "Ogrodowe Laboratorium" (wtorki) - dla klas VI - VII SP, gimnazja, szkoły średnie.

 

Przedszkolaków regionu śląskiego zachęcamy do udziału w nieodpłatnych zajęciach:

- "Dźwięki natury" - realizowane we wtorki i czwartki w okresie 1 - 20 III.

 

Przypominamy, że przy zapisach obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

UWAGA! Warsztaty laboratoryjne 16 - 20 osób, terenowe do 25 osób.

 

Na bieżąco staramy się pozyskiwać nowe dofinansowania. Zachęcamy do śledzenia AKTUALNOŚCI oraz naszego profilu FB - jeśli tylko będziemy posiadać informacje o kolejnych bezpłatnych warszatach dla szkół niezwłocznie zostaną tutaj zamieszczone. 

 

 

 

 

Uwaga! Uczestnicy bezpłatnych warsztatów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w związku z zewnętrznym dofinansowaniem, gdzie konieczna jest dokumentacja zdjęciowa.

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

Julia Góra                                     Agata Smieja 

         j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576

 

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami edukacyjnymi, wykraczające poza możliwości zdobycia przez nas dofinansowania dla wszystkich, do współpracy zaprosiliśmy także Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Towarzystwo realizuje dla chętnych grup odpłatne warsztaty w ciągu całego roku szkolnego oraz w wakacje. Zakres tematów jest w tym przypaku znacznie szerszy od podanych powyżej nieodpłatnych.

Cena za grupę (warsztaty mikroskopowe/laboratoryjne 16 - 20 osób, terenowe do 25 osób) wynosi: 200,00 zł.

Czas trwania: trzy godziny lekcyjne (2 godziny 15 minut).

Tematy warsztatów w zakładce OPISY WARSZTATÓW.

 

Zapraszamy. Kontakt w celu umówienia terminu: 534 99 45 77