AKTUALNOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach otrzymaliśmy w nowym roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie zajęć przyrodniczych dla szkół regionu śląskiego.

W związku z powyższym proponujemy dla uczniów regionu śląskiego nieodpłatne warsztaty z cyklu „Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego” pn:

  • „Spacer dendrologiczny” – dla wszystkich grup wiekowych
  • „Ciężkie życie pająków?” – dla wszystkich grup wiekowych
  • „Ogrodowy Mindefullnes czyli spacer z uważnością” – dla uczniów szkół podstawowych

Ponadto kontynuując odchody świąt w ramach "Śląskiego Kalendarza Ekologicznego", również dofinansowanego przez WFOŚiGW
w Katowicach, zapraszamy uczniów szkół regionu śląskiego na bezpłatne warsztaty o następującej tematyce:

  • „Ile życia w martwym drewnie” – dla wszystkich grup wiekowych
  • „Skały i minerały” – dla uczniów szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych

Dokładne opisy warsztatów znajdują się w zakładce EDUKACJA i podzakładce OPISY WARSZTATÓW.

 

Przypominamy, że przy zapisach obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

UWAGA! Warsztaty laboratoryjne 16 - 20 osób, terenowe do 25 osób.

 

Na bieżąco staramy się pozyskiwać nowe dofinansowania. Zachęcamy do śledzenia AKTUALNOŚCI oraz naszego profilu FB - jeśli tylko będziemy posiadać informacje o kolejnych bezpłatnych warsztatach dla szkół niezwłocznie zostaną tutaj zamieszczone. 

 

Uwaga! Uczestnicy bezpłatnych warsztatów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w związku z zewnętrznym dofinansowaniem, gdzie konieczna jest dokumentacja zdjęciowa.

 

 

W sprawach związanych z umówieniem warsztatów prosimy o kontakt:

 

                                                                Julia Góra                                     Agata Smieja 

                                                            j.gora@sibg.org.pl               ogrodradzionkow@sibg.org.pl 

                                                             tel. 534 994 577                          tel. 534 994 576

 

 

 

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami edukacyjnymi, wykraczające poza możliwości zdobycia przez nas dofinansowania dla wszystkich, do współpracy zaprosiliśmy także Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Towarzystwo realizuje dla chętnych grup odpłatne warsztaty w ciągu całego roku szkolnego oraz w wakacje. Zakres tematów jest w tym przypaku znacznie szerszy od podanych powyżej nieodpłatnych.

Cena za grupę (warsztaty mikroskopowe/laboratoryjne 16 - 20 osób, terenowe do 25 osób) wynosi: 200,00 zł.

Czas trwania: trzy godziny lekcyjne (2 godziny 15 minut).

Tematy warsztatów w zakładce OPISY WARSZTATÓW.

 

Zapraszamy. Kontakt w celu umówienia terminu: 534 99 45 77